IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!
 
Aizrautīgs, mērķtiecīgs un zinātkārs – tāds šodien ir veiksmīgs uzņēmējs un ikviena aroda speciālists. Ikviena uzņēmuma, maza vai liela, attīstību nosaka tieši šīs trīs īpašības, kuras vieno vēlme augt un attīstīties, uzzināt to, ko vēl nezinām vai esam aizmirsuši. Ikviens mērķis ir sasniedzams, atliek tikai uzdrīkstēties!

Šobrīd katram uzņēmumam, iestādei un privātpersonai ir unikāla iespēja savlaicīgi plānot apmācības, seminārus un kursus 2020. gadam, kuriem šobrīd ir pieejams programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējums – tātad katram uzņēmumam ir iespēja krietni ietaupīt. 

Līdzfinansējums ir spēkā, tikai reģistrējot dalību kursos/semināros, aizpildot attiecīgā apmācību kursa pieteikuma anketu (saites uz tām skat. zemāk).
 
 

APMĀCĪBU TĒMAS


Lai atvieglotu pieteikšanos jums interesējošajiem semināriem, tagad apmācības ir sadalītas pa tēmām, un jūs ātrā laikā varat uzzināt, kādas jaunas apmācības pieejamas grāmatvedībā, personāla vadībā, biroja vadībā un citās jomās:
 


Pievērsiet arī uzmanību biznesa izaugsmes veicināšanas un konkurētspējas stiprināšanas apmācību ciklam “BIZNESA KLASE” – 2 mēnešu tapmācību cikls (E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)​ ar pieejamo līdzfinansējumu SĀKOT NO EUR 99,-.  Sākums – 2. aprīlī (attālināti). Dalībnieku skaits – ierobežots.

Plašāka informācija un reģistrācija pieejama: http://www.registreties.lv/biznesa-klase


 

Sakarā ar MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" visi semināri līdz 14. aprīlim tiek rīkoti, izmantojot tiešsaistes platformu.
 

 

MARTS / APRĪLIS (30.03.–05.04), 14. nedēļa

Intensīvās divu dienu biznesa apmācības (E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS) BIROJA VADĪTĀJU SKOLA. Biroja vadītāja loma uzņēmumā ir mūsdienās ir tik pat kā nenovērtējama, jo biroja vadītājs ir cilvēks, kurš nodrošina, plāno, koordinē un vada biroja darbu. Lai arī biroja vadītāja uzdevums ir kļūt par uzņēmuma svarīgāko spēcīgāko posmu, tas nav iespējams bez visaptverošām zināšanām klientu servisā, iekšējā komunikācijā, psiholoģijā un mārketingā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Sākums – 31. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/biroja-vaditaju-skola
 

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): PRAKTISKA GATAVOŠANĀS GADA PĀRSKATAM, DARĪJUMU IEGRĀMATOŠANA. INVENTARIZĀCIJA DARBĀ UN GRĀMATVEDĪBĀ PA BILANCES POSTEŅIEM. PAMATLĪDZEKĻU UN KRĀJUMU UZSKAITE. Inventarizācija ir saimnieciskajā darbībā lietojamās mantas, debitoru parādu un kreditoru saistību salīdzināšana ar grāmatvedības uzskaites datiem, tās saskaitot un novērtējot. Semināra ietvaros uzzināsiet visu par inventarizācijas veikšanu un noteikumiem, kas jāievēro šajā procesā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Meistarklases norise – 31. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/gada-parskats
 

Praktiskais biznesa apmācību cikls (E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: personāla plānošana, atlase un vadības stratēģija, personāla grāmatvedība un aktuālais darba tiesībās. Mūsdienās personāla speciālisti ir nozīmīgi darbinieki. Vadītāji, kuri ir ieinteresēti organizācijas attīstībā, talantu piesaistīšanā un veidošanā, neiztiek bez profesionāliem darbiniekiem personāla vadības jomā. Tas ir attiecināms ne tikai uz lieliem, bet arī uz vidējiem un maziem uzņēmumiem. Personāla darba organizācija palīdz maksimāli efektīvi izmantot atsevišķu darbinieku potenciālu, atklāt apslēptās dotības, novērtēt un attīstīt esošās kompetenci, rūpēties par darbinieku labsajūtu, radīt un attīstīt tādas lojalitātes programmas, lai spējīgākie darbinieki vēlētos ar savu ieguldījumu vairot organizācijas kapitālu, veicināt tās attīstību un konkurētspēju, kā arī veidot saliedētu kolektīvu. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Sākums – 1. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/personala-vaditaju-akademija

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): AKTUĀLAIS DARBA TIESĪBĀS – DARBA LIKUMA PRAKTISKA PIELIETOŠANA IKDIENĀ UN TĀS PROBLEMĀTIKA. Ikviens uzņēmējs, kuram rūp savs bizness, būs gatavs darīt visu tā labklājības un attīstības labā. Un ne vienmēr tas nozīmē tikai spodrināt uzņēmuma tēlu sabiedrībā. No sākuma ir jāparūpējas par uzņēmuma iekšējo kārtību. Lai arī esat darba devējs, direktors vai īpašnieks – viens to nespēsiet paveikt. Taču spēsiet kopā ar pārējiem darbiniekiem. Viens no obligātajiem punktiem ceļā uz sakārtotu un drošu uzņēmuma iekšējo sistēmu ir pārzināt savus kā darba devēja pienākumus un ievērot tos attiecībā uz katru pieņemto darbinieku. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 1. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/darba-tiesibu-seminars

Biznesa izaugsmes veicināšanas un konkurētspējas stiprināšanas 2 mēnešu apmācību cikls – vidējā līmeņa vadītājiem un speciālistiem (E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): BIZNESA KLASE (2020. gada aprīlis–maijs). Apmācību cikla ietvaros būs iespēja uzzināt par jaunākajiem risinājumiem pareizas biznesa stratēģijas izveidē, inovāciju pielietojumu, pārdošanas tehnoloģijām, efektīva mārketinga un reklāmas instrumentiem, pareizas komunikācijas piemēriem un pareizas finanšu / nodokļu politikas plānošanas iespējām. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 99,-.  Sākums – 2. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/biznesa-klase

Klientu lojalitātes stiprināšanas praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): KĀ PAŅEMT NO ESOŠIEM KLIENTIEM VAIRĀK, PIRMS ĶERTIES PIE JAUNU MEKLĒŠANAS. Uzņēmumiem, kas cenšas panākt efektīvu pārdošanu, ir jāpieliek pūles, lai saglabātu savu klientu bāzi. Galu galā jāatceras, ka jaunu klientu piesaistīšana ir 5–7 reizes dārgāka nekā to saglabāšana. Līdz ar to klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana ir visa uzņēmuma uzdevums. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise –  2. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/ka-panemt-vairak

Praktiskais biznesa seminārs un meistarklase pārdevējiem (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)REZULTATĪVA PĀRDOŠANA – kādi kreatīvie risinājumi ļauj nopelnīt vairāk. Ikviena profesija šodien ir saistīta ar pārdošanu, tāpēc vairums ekspertu uzsver, ka pārdošana ir disciplīna un nepārtraukts monitorings, līdz ar to jaunas zināšanas šajā jomā ir nepieciešamība. Biznesa apmācības pārdošanā ir mūsdienu uzņēmējdarbības pirmā nepieciešama, jo tikai ar jaunām zināšanām, idejām un inovatīvām pieejām uzņēmums spēs izdzīvot cauri mainīgajam laikam – veiksmīgi pārdot savu produktu vai pakalpojumu, piesaistot īsto mērķauditoriju un iegūstot klientu uzticību. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 99,-.  Semināra norise – 2. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/rezultativa-pardosana

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ): UZŅĒMUMA DARBĪBA UN GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE COVID-19 APSTĀKĻOS. Jaunais koronavīruss “Covid-19” skāris ne tikai cilvēku, bet arī uzņēmumu veselību – arvien biežāk tiek ziņots par krīzes situācijām biznesā, kas raisījis neskaitāmus jautājumus gan uzņēmumu vadītājiem, gan darbiniekiem. E-semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt visu par nodokļiem, maksātspēju, izmaksu optimizāciju, valsts atbalsta pasākumiem, darba samaksām, dīkstāves apmaksu un visu pārējo, kas skar uzņēmumus saistībā ar “Covid-19”. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – vien EUR 44,-. Semināra norise – 3. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uznemuma-darbiba-un-gramatvedibas-uzskaite

Projektu vadības meistarklase (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ) – viss par efektīvu projektu vadību no A līdz Z. Finansējuma piesaiste projektiem. Projektu vadība mūsdienās ir viena no aktuālākajām jomām gan sabiedrībā, gan uzņēmējdarbībā. Projektu vadība sevī ietver vairākus elementus – plānošanu, motivēšanu, organizēšanu un resursu uzraudzību, tāpēc zināšanas šajā jomā ir svarīgas ikvienam uzņēmējam un darbiniekam, kurš ikdienā ir saistīts ar projektu izstrādi un vadību. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-.  Semināra norise – 3. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/projektu-vadibas-pamati

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)AKTUĀLAIS DARBA TIESĪBĀS – DARBA LIKUMA PRAKTISKA PIELIETOŠANA IKDIENĀ UN TĀS PROBLEMĀTIKA. Ikviens uzņēmējs, kuram rūp savs bizness, būs gatavs darīt visu tā labklājības un attīstības labā. Un ne vienmēr tas nozīmē tikai spodrināt uzņēmuma tēlu sabiedrībā. No sākuma ir jāparūpējas par uzņēmuma iekšējo kārtību. Lai arī esat darba devējs, direktors vai īpašnieks – viens to nespēsiet paveikt. Taču spēsiet kopā ar pārējiem darbiniekiem. Viens no obligātajiem punktiem ceļā uz sakārtotu un drošu uzņēmuma iekšējo sistēmu ir pārzināt savus kā darba devēja pienākumus un ievērot tos attiecībā uz katru pieņemto darbinieku. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 4. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/darba-tiesibu-seminars


APRĪLIS (06.04.–12.04), 15. nedēļa

Biznesa attīstības un konkurētspējas stiprināšanas 3 mēnešu programma (E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): KĀ KĻŪT PAR TIRGUS LĪDERI. Biznesa attīstības kreatīvais modelis. Biznesa apmācību kurss palīdzēs gūt jaunas iemaņas darbā ar klientiem, apgūt jaunu pieredzi, ļaus vieglāk un efektīvāk veidot kontaktus ar pircējiem, pārliecinoši, ar prieku un entuziasmu izmantot paņēmienus un „trikus” pārdošanas procesā. Tāpat apmācībās dalībnieki apgūs profesionālas argumentēšanas metodes, veidus, kā pārvarēt pašus grūtākos iebildumus, uzzinās, kā padarīt pārdošanas procesu tīkamu gan sev, gan klientam, un tā rezultātā vairos savus panākumus! Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 79,-. Sākums – 6. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/tirgus-lideris

Praktiskās divu dienu biznesa apmācības (E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): DARBINIEKU MOTIVĒŠANAS EFEKTĪVĀKIE RISINĀJUMI, KURI JĀPĀRZINA KATRAM VEIKSMĪGAM VADĪTĀJAM. Katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa ir tā darbinieki, kuri izpilda galvenos uzdevumus, lai uzņēmums sasniegtu savu mērķi un tam būtu stabili darba rezultāti, tai skaitā peļņa. Tomēr, kā zināms, uzņēmuma veiksmes vai neveiksmes ir tiešā mērā atkarīgas no darbinieku motivācijas – jo motivētāks viņš būs darboties uzņēmuma labā, jo vairāk pūles viņš pieliks, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Sākums – 7. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/darbinieku-motivesana

Apvienotais praktiskais grāmatvedības seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)VISAS AKTUĀLĀS IZMAIŅAS NODOKĻU LIKUMDOŠANĀ UN GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITĒ, PAR KURĀM JĀBŪT INFORMĒTAM KATRAM UZŅĒMUMAM UN IESTĀDEI. Katram uzņēmumam un iestādei jāņem vērā, ka nodokļu reformas ietvaros spēkā stājušās vairākas būtiskas izmaiņas, kas skar visu organizāciju nodokļu aprēķinu. Šajā seminārā tiks skatītas tādas tēmas kā veiktie būtiskākie grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (VSAOI) un "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 7. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/izmainas-nodoklu-likumdosana

Praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): UIN DEKLARĀCIJAS PRAKTISKA SAGATAVOŠANA. PERSONĀLA ILGTSPĒJAS PASĀKUMI. Semināra ietvaros uzzināsiet visu par UIN deklarāciju, par tās taksācijas periodu, aizpildīšanu, iesniegšanu, nodokļa piemērošanu dividenēm, UIN atvieglojumiem un daudziem citiem svarīgiem aspektiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 8. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/uin-deklaracijas-sagatavosana

Praktiskais pārdošanas seminārs – meistarklase (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): 24 IEMAŅAS, KAS JĀATTĪSTA KATRAM VEIKSMĪGAM PĀRDEVĒJAM – VISS NEPIECIEŠAMAIS SEKMĪGAM PĀRDOŠANAS REZULTĀTAM. Mūsdienās, kad ar pārdošanu ir saistīts teju ikviens uzņēmums, mūsu sabiedrība ir sadalīta pircējos un pārdevējos, kuri pastāvīgi mijiedarbojas viens ar otru. Visu tirdzniecības darījumu veiksme ir atkarīga no tā, cik kvalitatīva būs šī sadarbība un cik kompetenta būs komunikācija ar klientiem. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 9. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/24-iemanas-veiksmigam-pardevejam

APRĪLIS (13.04.–19.04), 16. nedēļa

Interaktīvais trīs dienu apmācību kurss (E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): IZCILAS KLIENTU APKALPOŠANAS SKOLA. Ikviens, kura darba pienākumos ietilpst uzņēmuma pārstāvēšana un darbs ar klientiem, zina, cik nozīmīga loma veiksmīgā komunikācijā ar klientu un uzņēmuma tēla demonstrēšanā ir klientu apkalpošanas kvalitātei. Taču, līdzīgi kā jebkurā citā nozarē, arī klientu apkalpošanā tendences mēdz mainīties. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Sākums – 14. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/izcilas-klientu-apkalposanas-skola

Praktiskais seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): DARBA ALGA UN NODOKĻI. SOCIĀLĀ DROŠĪBA. PRIVĀTĀ APDROŠINĀŠANA. Ikviens uzņēmums mūsdienās saskaras ar tādiem terminiem kā darba alga, nodokļi un sociālā drošība. Tie ir svarīgi aspekti arī ikvienam darba ņēmējam. Taču arvien biežāk nākas secināt, ka cilvēkiem ir nepilnīgas zināšanas gan par darba algas aprēķināšanu, gan nodokļu nomaksu. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 15. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/darba-alga-un-nodokli

Praktiskais lietvedības semināru cikls (KLĀTIENĒ, E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): LIETVEDĪBAS AKADĒMIJA. Ikviena uzņēmuma darbinieku izaugsmes veicināšanā liela nozīmē ir regulāru zināšanu atjaunošana, it īpaši lietvežiem un biroja vadītājiem, kam ikdienas darbs nav iedomājams bez dažādu dokumentu apstrādes. Ar lietvedību mūsdienās gan saskaras ne tikai lietveži – bieži gadās, ka lietvedības vešana uzņēmumā tiek uzticēta arī ofisa menedžerim, sekretārei un grāmatvežiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Sākums – 17. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/lietvedibas-akademija

Praktiskais lietvedības seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.04.2020. Ikvienam uzņēmuma vai valsts un pašvaldību iestādes lietvedim vai biroja vadītājam ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un .izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise –  17. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/dokumentu-parvaldiba

APRĪLIS (20.04.–26.04), 17. nedēļa

Intensīvās divu dienu biznesa apmācības (KLĀTIENĒ, E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): PERSONĀLA VADĪTĀJU SKOLA. Apmācībās tiks aplūkoti svarīgākie jautājumi attiecībā uz lietišķo komunikāciju un biznesa etiķeti, komandas veidošanu un motivāciju, kā arī to, kā efektīvāk novērtēt personālu. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Sākums – 22. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/personala-vaditaju-skola

Praktiskais seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)​:  DARĪJUMI SKAIDRĀ NAUDĀ – IESPĒJAMIE RISKI UN SODA SANKCIJAS. JAUNI IEROBEŽOJUMI 2020. GADĀ. KASES APARĀTU, BIĻEŠU UN KVĪŠU LIETOŠANA. Semināra ietvaros tiks apskatīti tādi jautājumi kā skaidrās naudas ierobežojumi, darījumi ar juridiskām personām, darījumi ar fiziskām personām, skaidrās naudas deklarēšana, skaidrās naudas izmaksa autoriem, algas izmaksa skaidrā naudā un citas aktualitātes saistībā ar darījumiem skaidra naudā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 22. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/skaidras-naudas-darijumi

Intensīvais praktiskais seminārs (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS): PĀRDOŠANAS MEISTARĪBAS SKOLA. VISS NEPIECIEŠAMAIS NO A LĪDZ Z AUGSTIEM REZULTĀTIEM KATRAM SEKMĪGAM PĀRDEVĒJAM. Nenoliedzami, ikvienā uzņēmējdarbības sfērā šodien valda saspringta konkurence. Tā liek uzņēmumiem nemitīgi censties patērētājiem piedāvāt visplašāko preču klāstu par vislabākajām cenām un attīstīties. Nepārprotami, tas, ka šī brīža darba konkurences apstākļos ikvienam ir nepieciešams uzlabot savas prasmes un paaugstināt kompetences, it īpaši pārdošanas jomā, kurā lielu lomu panākumu gūšanā spēlē izcils klientu serviss un spēja veidot stingru un efektīvu saikni ar patērētājiem. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 23. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/pardosanas-meistaribas-skola 

Praktiskais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem (KLĀTIENĒ, E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)​:  ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 01.04.2020. Ikviens uzņēmējs un biroja vadītājs zina, cik nozīmīgs ir darbs ar dokumentiem, to pārvaldību un arhivēšanu. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 24. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

Grāmatvedības un nodokļu jaunumu apmācību kurss (E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJA: grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas jeb kā grāmatvedim kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku. Laikā, kad strauji attīstās un mainās likumdošana grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos, ir svarīgi spēt izsekot jaunumiem un saglabāt profesionalitāti. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 59,-. Sākums – 28. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/gramatvedibas-akademijas-intensivais-kurss

Apvienotais praktiskais seminārs (E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ vai NEKLĀTIENES APMĀCĪBAS)SVARĪGI JAUTĀJUMI PVN PIEMĒROŠANĀ UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM / PAR AUTOTRANSPORTA IZMANTOŠANU UZŅĒMUMĀ UN IESTĀDĒ. IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANAS ĪPATNĪBAS. Neapšaubāmi ar transportlīdzekļiem saistīto nodokļu piemērošana var sagādāt galvassāpes grāmatvežiem. Lai nepieļautu kļūdas, kas var rezultēties ar finansiāliem zaudējumiem uzņēmumam, ikvienam ir regulāri jāseko līdzi izmaiņām likumos un jāpārzina aktualitātes, kas attiecas uz PVN piemērošanu dažādām precēm un pakalpojumiem. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – SĀKOT NO EUR 39,-. Semināra norise – 28. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/apvienotais-seminars

Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk!

Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: [email protected]
 

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Apmācību programmas nosaukums
Uzņēmums (ja ir)
Tālrunis
E-pasts
Apmācības klātienē
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē