Praktiskais grāmatvedības seminārs

"Būtiskas izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā, kas ietekmē katra uzņēmuma un iestādes darbu"


No šī gada 1. jūlija ir spēkā stājušās vairākas būtiskas izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā. Kā zināms, pievienotās vērtības nodoklis ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā, un to samaksā preces vai pakalpojuma gala patērētājs. Grozījumi ir skāruši gan PVN piemērošanu, gan nodokļa maksāšanas kārtību, tāpat mainās arī darba algas aprēķināšanas regulējošie normatīvie akti. Būtiskākie grozījumi attiecas uz apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu un ierobežošanu vairākām preču grupām un pakalpojumiem.

Lai nodrošinātu precīzas grāmatvedības atskaites, finanšu dokumentu pārvaldību un citus ar nodokļiem saistītus jautājumus, ikvienam ir iespēja apmeklēt praktisko grāmatvedības semināru "Būtiskas izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā, kas ietekmē katra uzņēmuma un iestādes darbu”.


Seminārā tiek skaidrots viss par izmaiņām PVN likumā, PVN piemērošanu pakalpojumiem pārrobežu darījumos u.c.


Semināra norises laiks: 8. janvārī plkst. 09.00–13.00​​
Semināra norises vieta: Kr. Barona 34, Rīga 
Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 + PVN (standarta cena EUR 249 + PVN). 
Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lvNodokļu Likumdošanas Izglītības centrs
(NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.

Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.
 

 
SATURA IZKLĀSTS:
 
1. PVN būtība. Kas maksā PVN? PVN objekti. PVN piemērošana.
2. Nodokļu maksātāja jēdziens un veidi.
3. Par reģistrēšanos VID PVN maksātāju reģistrā; nodokļa taksācijas periods.
4. Persona, kas maksā nodokli.
5. Ar nodokli apliekamie un neapliekami darījumi.
6. Ar nodokli neapliekamie pakalpojumi, kurus sniedz neatkarīgā personu grupa.
7. Atlīdzības un bezatlīdzības darījumi.
8. PVN piemērošanā darījumos, kuros tiek izmantoti vaučeri.
9. Ar nodokli apliekamā vērtība darījumos, kuros izmanto vairāku mērķu vaučeru.
10. PVN maksāšana, reversās pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtības piemērošana.
11. Darījuma vietas noteikšana: preču piegāde, pakalpojumu sniegšana.
12. Darījumu atspoguļošana deklarācijā par piegādi/saņemšanu par precēm un pakalpojumiem Latvijā, Eiropas Savienībā un trešajās pasaules valstīs.
13. Īpašie maksāšanas režīmi. Ierobežojumi piemērojot 0% PVN.
14. Priekšnodokļa jēdziens, atskaitīšanas nosacījumi, priekšnodokļa korekcijas pamatlīdzekļiem, nekustamajam īpašumam u.c.
15. Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem.
16. Ar nodokli apliekamā vērtība darījumos ar nekustamo īpašumu un darījumos par apbūves tiesības piešķiršanu.
17. PVN piemērošana būvniecības pakalpojumiem..
18. PVN piemērošana melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādēm.
19. Priekšnodokļa atskaitīšana automašīnām.
20. Nodokļu rēķinu piestādīšanas prasības, saturs,izrakstīšānas brīdis.
21. PVN deklarācija. Izmaiņas PVN deklarēšanā un PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtībā.
22. Darījumi, kuriem piemēro īpašo nodokļa atspoguļošanas kārtību.
23. PVN atmaksa Latvijā un ārvalstīs reģistrētiem PVN maksātājiem. Kādos gadījumos nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt VID atmaksāt pārmaksāto nodokli.
24. Speciālās shēmas (tūrisma operatori, lietotās mantas, elektroniski sniegtie pakalpojumi u.c.).
25. ES PVN sistēmas reforma. Jaunie normatīvo aktu projekti. Abrīvojumi no PVN.
26. Jautājumi un atbildes.


Semināra noslēgumā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
 


"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts