Praktiskais vienas dienas seminārs
DARBA LIKUMDOŠANA KATRAM UZŅĒMUMAM UN IESTĀDEI
Dažādu praktisku situāciju skaidrojumi

Darba likumdošanas jautājumi mūsdienās ir aktuāli ikvienam – gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Bet it īpaši uzņēmumiem un iestādēm, kuriem ir jāprot skaidrot darba līguma tiesiskos pamatus, kā arī atrisināt dažādas situācijas saistībā gan ar darbinieka uzteikumu,  gan likuma izmaiņām, atvaļinājumu un daudziem citiem svarīgiem darba jautājumiem. 

Lai nodrošinātu jaunākās zināšanas šajā jautājumā, ikvienam ir iespēja apmeklēt vienas dienas semināru “Darba likumdošana katram uzņēmumam un iestādei”.

Tā ietvaros dalībniekiem būs iespēja visu par darba sludinājumu, darba līgumu, darba kārtību un darba laika organizēšanu, darba tiesisko attiecību izbeigšanu un citiem jautājumiem saistībā ar darba devēju un ņēmēju tiesībām un pienākumiem.

Semināra norises laiks: 27. septembrī plkst. 10.00–14.00
Semināra norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 + PVN (standarta cena EUR 249 + PVN)
 

Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.
Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.

 
ĪSS SATURA IZKLĀSTS:

 1. Darba sludinājums, darba līgums. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma principa un darba līguma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti.

  2. Kā izvēlēties atbilstošāko līguma veidu? Raksturīgākās kļūdas darba līguma. Kā nepieļaut kļūdas?

  3. Darba līguma forma un saturs. Darba līguma nianses.
 

– darba līgums kā pareizi sastādīt?

– pārbaudes laiks;

– stacionāra vai mobila darbavieta;

– darba līguma izbeigšana;

– darbinieka atbrīvošana slimības gadījumā

– darba līgumu paraugi (ar darbinieku, valdes locekli u.c.)


  4. Darba kārtība un darba laika organizēšana.

  5. Darba līguma grozīšana.

  6. Darba tiesisko attiecību izbeigšanās.
 

– darbinieka uzteikums un termiņi;

– darba devēja uzteikums un tā termiņi;

– uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi;

– kam ir priekšrocības turpināt darba attiecības un kā noteikt prioritātes;

– no kā jāuzmanās, atlaižot darbiniekus.


  7. Darba laika jēdziens:
 

– darba dienas un nedēļas ilgums;

– nepilns darba laiks un virsstundu darbs.


  8. Darba laika uzskaites veidi, un ne tikai:
 

– normālais darba laiks;

– nepilnais darba laiks;

– nakts darbs;

– virsstundu darbs, virsstundu darba kompensēšana, kurās nedēļas dienās jāpiešķir apmaksātā atpūta?

– maiņu darbs;

– summētā darba laika uzskaite;

– darbs svētku dienās.


  9. Atpūtas laiks, pārtraukumi darbā, īslaicīga prombūtne.

10. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma samaksas aprēķināšana darbiniekam, ievērojot normatīvo aktu prasības un darbiniekam noteikto darba laiku.

11. Atvaļinājumi un papildatvaļinājumi
 

– kārtējā atvaļinājuma piešķiršanas vispārīgie noteikumi;

– ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums.


12. Tiesu prakses apskats. Kur visbiežāk kļūdās darba devējs?

13. Atbildes uz jautājumiem.  


Semināra noslēgumā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
 


"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts