Praktiskais vienas dienas seminārs
KĀ PIEMĒROT JAUNO VISPĀRĪGO DATU AIZSARDZĪBAS REGULU, NOFORMĒJOT ATTAISNOJUMA DOKUMENTUS (ARĪ ELEKTRONISKOS) UZŅĒMUMOS UN IESTĀDĒS?

Šī gada maijā spēkā stājās jaunā Eiropas Savienības (ES) datu aizsardzības regula, kas paredz stingrākus personas datu apstrādes un glabāšanas noteikumus. Tajā paša laikā Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešana Latvijā radījusi pārlieku lielu satraukumu un pārpratumus. 

Jaunā regula ir pamatīgs bieds uzņēmumiem. Tiem, kuri būtiski pārkāps datu aizsardzības noteikumus, var tikt piemēroti bargi naudas sodi – līdz 20 miljoniem eiro vai līdz 4% no uzņēmuma globālā gada apgrozījuma. Par mazākiem pārkāpumiem vai datu nepienācīgas sargāšanas kļūdām arī sodi ir lieli – līdz 10 miljoniem eiro vai 2% no uzņēmuma gada apgrozījuma.

Lai apgūtu visus jaunumus darbā ar dokumentiem, uzņēmumiem ir iespēja pieteikties semināram “Kā piemērot jauno vispārīgo datu aizsardzības regulu noformējot attaisnojuma dokumentus (arī elektroniskos) uzņēmumos un iestādēs?”.

Seminārs sniegs iespēju sagatavoties regulējumam un izvairīties no soda naudas gadījumos, kad nezināšanas dēļ būsiet rīkojušies pretrunā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

Semināra norises laiks:  5. decembris no plkst. 14.00-17.00
Semināra norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-)

Katram semināru apmeklētājam – dalība uzņēmējdarbības atbalsta programmā "Biznesa uzrāviens" uz 12 mēnešiem – par brīvu (standarta gada maksa – no 250 EUR). Dalība programmā dod iespēju gan saņemt garantēto līdzfinansējumu apmācībām, gan arī plašākas iespējas stiprināt uzņēmuma konkurētspēju un veicināt tā straujāku izaugsmi – papildus līdzfinansējuma iespējas mārketingam, reklāmai, publicitātei medijos, t.sk. garantēta publicitāte mācību maksas apmērā u.c. Plašāka informācija: www.biznesauzraviens.lv

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos, publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", žurnālā "Bilance", portālos LV.LV un Bizness.lv


ĪSS SATURA IZKLĀST: 
 

 1. ES regulas ietekme uz uzņēmuma un iestādes darbību no spēkā stāšanās brīža 25.05.2018.
   
 2. Attaisnojuma dokumentu noformēšanas kārtība, attaisnojuma dokumenta rekvizīti (obligātie rekvizīti), vai regula ievieš kādas izmaiņas?
   
 3. Personas datu aizsardzības jēdziens un terminoloģija.
   
 4. Dokumenta oriģināls, atvasinājums, dokumenta oriģinālu skaits, dokumentu drošība (arī elektronisko), oriģinālu un atvasinājumu uzglabāšana.
   
 5. Elektroniskie dokumenti uzņēmumā, ko nosaka Vispārīgā datu aizsardzības regula?
   
 6. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi.
   
 7. Ko darīt, ja attaisnojuma dokumentā nav norādīti visi nepieciešamie rekvizīti? Vai šādu dokumentu drīkst grāmatot? (likumdošanā noteiktās prasības)
   
 8. Sensitīvo personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi, kam pievēršam īpašu uzmanību?
   
 9. Kādi dokumenti nepieciešami, ja prece iegādāta internetā?
   
 10. Paraksts attaisnojuma dokumentā arī elektroniskajā. “Rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”?
   
 11. Vai elektroniski saņemtos rēķinus, piemēram, skenētos, jāglabā tikai elektroniski? Vai arī jāizdrukā un jāglabā papīra formā?
   
 12. Kādas prasības PVN (nodokļa) rēķinu noformēšanā? Biežāk pieļautās kļūdas, ko bieži aizmirstam?
   
 13. Dokumentu formas / veidlapas, kādiem jābūt uzņēmumā vai iestāde izpildot ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības datu aizsardzības jomā. (nolikums, garantijas vēstules u.c. dokumenti e-formāta)
   
 14. Atbildība par pārkāpumiem personas datu aizsardzības jomā. 
   
 15. Atbildes uz jautājumiem.
   

Semināra noslēgumā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
 
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos datu regulas semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts