Praktiskais seminārs

"Praktiska gatavošanās gada pārskatam, darījumu iegrāmatošana. Inventarizācija darbā un grāmatvedībā pa bilances posteņiem. Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite"

 
Inventarizācija ir saimnieciskajā darbībā lietojamās mantas, debitoru parādu un kreditoru saistību salīdzināšana ar grāmatvedības uzskaites datiem, tās saskaitot un novērtējot. Šādu inventarizāciju parasti veic katra pārskata gada beigās. Ņemot vērā, ka inventarizācija ir nozīmīgs process katra uzņēmuma dzīvē un nepareiza procesa gadījumā var nest zaudējumus, zināšanas šajā jomā ir ļoti nepieciešamas.

Lai ikvienam uzņēmumam palīdzētu sagatavoties gada pārskatam, tiek rīkots praktiskais grāmatvedības seminārs "Praktiska gatavošanās gada pārskatam, darījumu iegrāmatošana. Inventarizācija darbā un grāmatvedībā pa bilances posteņiem. Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite".

 
Semināra ietvaros uzzināsiet visu par inventarizācijas veikšanu un noteikumiem, kas jāievēro šajā procesā. 


Semināra norises laiks: 31. martā plkst. 10.00–14.00

Apmācību iespējas:

SEMINĀRS KLĀTIENĒ, 
Kr. Barona iela 34 (2. stāvs), Rīga (pieejams pēc 14.04.)
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-).

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, 
videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 69,-.
 
APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā vai videokonferences režīmā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 39,-.
 

Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". Cenā iekļauti apmācību materiāli.
 
Par dalību apmācībās tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.

 
 


Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.
 
Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.


SEMINĀRA PROGRAMMAS IZKLĀSTS:
 


 • Inventarizācijas veikšana. Dokumentu noformēšana. Korekciju veikšana.
 • Pamatlīdzekļu inventarizācija. UIN un PVN ietekme. Nekustamais īpašums un citi objekti. Objektu pāreja reorganizācijā.
 • Reprezentatīvās automašīnas, UIN un PVN aprēķināšana.
 • Mazvērtīgais inventārs.
 • Degvielas pārpalikums. Saimniecības preču, kancelejas preču un citu preču inventarizācija. Vai atlikumus koriģē?
 • Krājumu inventarizācija. Krājumu zudumi, iztrūkums, pārpalikums, pavadzīmes. Korekcijas grāmatvedībā. Izdevumu koriģēšana.
 • Debitoru un kreditoru pārbaude un saskaņošana. Vai veidot uzkrājumus? Kad norakstīt zaudētos parādus? UIN un PVN ietekme.
 • Kases pārbaude. Ja kasē nav naudas...?
 • Avansa norēķinu personas. IIN un VSAOI ietekme.
 • Aizdevumi vadībai. IIN vai UIN. Procenti. IIN deklarācija.
 • Saistītas personas. Tranzītcenas. UIN aprēķināšana, PVN koriģēšana. Jaunumi 2020. gadā.
 • Nerezidenti. Vai ir jāietur nodoklis? Dokumentu noformēšana.
 • Uzkrājumi. Debitori, garantijas, tiesu darbi.
 • Uzkrātie ieņēmumi. Būvniecība un citi pakalpojumi.
 • Uzkrātās saistības. Noslēgtie līgumi, kas attiecas uz pērno gadu, janvāra rēķini par decembri.
 • Nākamo periodu ieņēmumi un to norakstīšana. Finansējums pamatlīdzekļiem. Ziedojumi un dāvinājumi. Mazvērtīgi priekšmeti.
 • Nākamo periodu izdevumi. Avansa rēķini.
 • Rezerves. Pamatkapitāla palielināšana un samazināšana. Vai jāmaksā UIN?
 • Ieņēmumu un izdevumu atzīšana. Starpniecība. Tūrisms un apsaimniekošana.
 • Pamatlīdzekļu uzskaite.
 • GP posteņi.
 • PL vērtības kritērijs.
 • Detaļu uzskaite.
 • PL sākotnējā vērtība.
 • PL iegādes vērtība.
 • Ražošanas pašizmaksa.
 • PL apmaiņa.
 • Finansējuma saņemšana par PL iegādi.
 • PL novērtēšana pēc sākotnējās vērtības.
 • Izdevumi, kas saistīti ar PL.
 • PL novērtēšana.
 • PL nolietojums.
 • PL nolietojums UIN aprēķināšanai.
 • PL pārvērtēšana.
 • Ieguldījuma īpašumi un to novērtēšana.
 • PL izslēgšana.
 • Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu objektu pārvietošana uz pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem un informācijas sniegšana.
 • Bioloģiskie aktīvi.
 • Krājumu uzskaite.
 • Krājumu dokumentācija.
 • Krājumu novērtēšana.
 • Krājumu nocenošana.
 • Krājumu norakstīšana.


 

"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]
 
 

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo pieteikuma formu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Seminārs klātienē
E-seminārs tiešsaistē
Apmācības neklātienē