GRĀMATVEDĪBAS KVALIFIKĀCIJAS KURSI
Praktiskas nodarbības, dokumentu paraugi, pārskati un deklarācijas, situāciju risināšana

Ikviens mazāks vai lielāks uzņēmums, pašnodarbinātais vai iestāžu darbinieks ir saistīts ar grāmatvedības un nodokļu jomu. Zināšanas grāmatvedība palīdz veidot grāmatvedības atskaites un pārvaldīt citus svarīgus finanšu dokumentus, nemaz nerunājot par nepieciešamību sekot līdzi naudas plūsmai – no visiem šiem aspektiem ir atkarīga uzņēmuma izaugsme un nākotne.

Nav noslēpums, ka likumdošana Latvijā bieži mainās un tas nozīmē, ka ikvienam uzņēmumam nepieciešams sekot līdzi jaunumiem likumdošanas grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos, kā arī nepieciešams celt savu kvalifikāciju. To visu nodrošinās grāmatvedības kvalifikācijas kursi.

Kursos būs iespēja uzzināt visus jautājumus, kas attiecas uz pievienotās vērtības nodokli un uzņēmumu ienākuma nodokli, darba algu, kases aparātiem u.c.

Apmācību norises laiks:  3., 5., 10., 12. decembris no plkst. 10:30 - 14:30
Apmācību norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Apmācību organizators: Nodokļu likumdošanas izglītības centrs
Cena pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – viss 3 mēnešu apmācību kurss tikai EUR 249,- (standarta cena EUR 599,-).

Katram semināru apmeklētājam – dalība uzņēmējdarbības atbalsta programmā "Biznesa uzrāviens" uz 12 mēnešiem – par brīvu (standarta gada maksa – no 250 EUR). Dalība programmā dod iespēju gan saņemt garantēto līdzfinansējumu apmācībām, gan arī plašākas iespējas stiprināt uzņēmuma konkurētspēju un veicināt tā straujāku izaugsmi – papildus līdzfinansējuma iespējas mārketingam, reklāmai, publicitātei medijos t.sk. garantētā publicitāte mācību maksas apmērā u.c. Plašāka informācija: www.biznesauzraviens.lv

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos, publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", žurnālā "Bilance", portālos LV.LV un Bizness.lv

 
ĪSS SATURA IZKLĀST:

3. decembris - Pievienotās vērtības nodoklis un uzņēmumu ienākuma nodoklis.
1. Pievienotās vērtības nodoklis:

 • PVN deklarācijas aizpildīšana
 • PVN reverso darījumu noteikšana un aprēķināšana.
 • Pārrobežu darījumi.
 • Saņemti un sniegti pakalpojumi ES un trešajās valstīs.
 • Nepieciešamie attaisnojuma dokumenti.
 • Darījumu uzrādīšana grāmatvedībā.

2. Uzņēmumu ienākuma nodoklis:

 • Jaunā UIN deklarācijas aizpildīšana.
 • Vecā UIN deklarācijas aizpildīšana par 2017.gadu.
 • Debitoru norakstīšana 2017.gadā un 2018.gadā.
 • Uzkrājumu veidošana. Kā tas ietekmē UIN. Grāmatojumi.
 • Uzkrātās saistības. UIN un grāmatojumi.
 • UIN atliktais nodoklis. UIN un grāmatojumi.
 • Izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību.
 • Darbinieku ilgtspējas saliedēšanās pasākumi. 


5. decembris - Darba alga un tās pareiza aprēķināšanas kārtība iestādēs un uzņēmumos

1. Darba līgums, paraugs.
2. Darba koplīgums, paraugs.
3. Darba kārtības noteikumi, paraugs.
4. Rīkojumu paraugs.
5. Vidējās algas aprēķināšana ar piemēriem.
6. Slimības naudas aprēķināšana.
7. Pabalsti, piemaksas, prēmijas, balvas, dāvanas.
8. Kompensācijas. Vai apliek ar nodokļiem.
9. Atvaļinājuma naudas noteikšana.
10. Papildatvaļinājumi.
11. Atvaļinājumu kompensācija.
12. Mācību atvaļinājumi.
13. Bērna kopšanas atvaļinājumi.
14. Atvaļinājums tēvam.
15. Darba stundu uzskaite.
16. Virsstundas.
17. Pārtraukumi.
18. Apmaksa svētku dienās un brīvdienās.
19. Darba laiks pirms brīvdienām.
20. Nakts darbs.
21. Summētais darba laiks.
21. Maiņu darbs.
22. Ieturējumi no algas.
23. Kā vasarā nodarbināt bērnus un pusaudžus.
24. IIN un VSAOI piemērošanas metodes dažādos gadījumos.
24. Izmaksa autoriem.


10. decembris - Kases aparātu izmantošana un attaisnojuma dokumenti
1. Kad jālieto kases aparāti.
2. Kādi kases aparāti ir izmantojami?
3. Kases aparātu reģistrēšana, pārreģistrēšana.
4. Kases aparātu žurnāls.
5. Kam jābūt tirdzniecības vietā.
6. Kvīšu lietošana.
7. Biļešu lietošana.
8. Kases izmaksu un ieņēmumu orderi.
9. Darījumi skaidrā naudā.
10. Pavadzīmes.
11. Ceļazīmes.
12. PVN rēķins.
13. Citi attaisnojuma dokumenti.
14. Nodokļi un grāmatvedība MUN.
15. Nodokļi un grāmatvedība pašnodarbinātajiem.    
16. Nodokļi un grāmatvedība biedrībām.


12. decembris - Grāmatvedības metodika 
1. Izmaiņas likumā "Par grāmatvedību".
2. Izmaiņas gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā.
3. Grāmatvedības reģistri, programmas.
4. Grāmatvedības  politika - pamatlīdzekļu uzskaite un novērtēšana, krājumu uzskaite un novērtēšana, ieņēmumu un izdevumu atzīšana.
5. Transportlīdzekļu uzskaite.
6. Avansa norēķini.
7. Dokumentu aprite.
8. Grāmatvedības kontrole.
9. Kādi dokumenti vajadzīgi par darba drošību?
10. Kādi dokumenti vajadzīgi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu?


Apmācību kursa noslēgumā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
 
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos grāmatvedības klasifikācijas kursam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts