KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM – praktiskais semināru cikls
 

Grāmatvedība mūsdienās ir viena no pieprasītākajām specialitātēm Latvijā, jo jebkurā, pat vismazākajā firmā, ir nepieciešams speciālists, kurš pārzina uzņēmuma finanses un spēj kvalitatīvi veikt grāmatveža pienākumus. 

Grāmatvedības zināšanām lielākoties ir praktiska nozīme, jo ar tās palīdzību iespējams veidot grāmatvedības atskaites un pārvaldīt citus svarīgus finanšu dokumentus, kā arī sekot līdzi naudas plūsmai. Tieši tāpēc tā ir viena profesijām, kurā zināšanas ik pa laikam nepieciešams atjaunot un uzlabot.

Lai panāktu veiksmīgu rezultātu, ikvienam nozares pārstāvim ir svarīgi sekot līdzi jaunumiem likumdošanā un nodokļos, kā arī parūpēties par savas kvalifikācijas celšanu. Lai parūpētos par savu izaugsm ikvienam ir iespēja apmeklēt praktisko semināru ciklu “Kvalifikācijas celšans kursi grāmatvežiem”.

Semināra ietvaros dalībniekiem būs iespēja gūt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar darba likumdošanu, PVN likuma praktisku piemērošanu uzņēmumiem un iestādēm, kā arī visu par iedzīvotāju ienākuma nodokli un citiem aktuāliem tematiem.
 
Apmācību norises laiks:  12. februārī un 19. februārī plkst. 14.30–18.00 , 21. februārī plkst. 10.00–14.00, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Apmācību norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Apmācību organizators: Nodokļu likumdošanas izglītības centrs
Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – viss apmācību kurss tikai EUR 299 + PVN (standarta cena EUR 599 + PVN).
 
Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.
Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.SATURA IZKLĀSTS:


 

12. februārī  plkst. 14.00–18.00

1) Atcelta PVN reversā kārtība un citi jaunumi. Jauni pārskatu iesniegšanas termiņi un nosacījumi IIN 


1) Par grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā:
 
 1. par apliekamo vērtību darījumos,
 2. par nekustamo īpašumu un apbūves tiesību piešķiršanu,
 3. par darījumiem ar vaučeriem;
 4. dāvanu kartes;
 5. priekšapmaksas kartes;
 6. viesnīcu pasūtījums;
 7. par īpašo PVN režīmu elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem (MOSS),
 8. PVN reģistrācijas slieksnis;
 9. par īpašo nodokļa piemērošanas režīmu melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādēm,
 10. par PVN atbrīvojuma piemērošanu neatkarīgās personu grupas sniegtajiem pakalpojumiem šīs grupas dalībniekiem,
 11. par reverso PVN maksāšanas kārtību melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādēm,
 12. nodokļa iemaksas valsts budžetā termiņš,
 13. PVN izslēgšana, ja nav apgrozījuma;
 14. PVN atkārtota reģistrācija;
 15. citi grozījumi;
 16. ko VID pārbauda priekšnodokļa atskaitīšanā;
 17. problēmu risinājums.
 
 

2) Par grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”:

 

 1. nodokļa maksāšanas termiņa atlikšana,
 2. ja nodoklis mazāks par vienu eiro,
 3. nodokļa samaksas termiņš personām, kuru ienākumi pārsniedz augstāko progresijas slieksni,
 4. maksātāja prognozētais neapliekamais minimums,
 5. maksimālais Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmērs,
 6. neapliekamo ienākumu deklarēšanas slieksnis,
 7. čeku loterijas laimesti,
 8. iemaksa vienotā kontā,
 9. deklarācijas iesniegšana,
 10. darba devējs un algas nodokli,
 11. fiziskā persona, kura algas nodokli maksā pati,
 12. sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis,
 13. ienākuma izmaksātājs un ienākumi, kas nav saistīti ar darba attiecībām,
 14. avansa maksājumi,
 15. IIN pēc gada ienākumu deklarācijas,
 16. nodoklis par ienākumu no kapitāla pieauguma,
 17. Informācija darba ņēmējiem, kuri tiek nodarbināti pie vairākiem darba devējiem.

 
3) Par valsts sociālo apdrošināšanu:

 

 1. par pārvadātājiem, kas veic pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili,
 2. diasporas loceklis var pievienoties pensiju apdrošināšanai,
 3. valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no budžetiem netiek ieguldītas fondēto pensiju shēmā,
 4. ziņojuma iesniegšanas termiņš un nodokļa maksāšana,
 5. prokurora laulātais Eirojustā;
 6. pensiju apdrošināšanas ierobežojumi autoram, pašnodarbinātajam,lauksaimniekam,
 7. darba devējaa pienākumi pēc tiesas sprieduma,
 8. jauni darba ņēmēji.

 


4) Mikrouzņēmumu nodoklis:

 

 1. deklarācijas precizēšanas ierobežojums,
 2. samaksas termiņa izmaiņas.

 
5) Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā:

 

 1. uzņēmumu ienākuma nodokļa iemaksa vienotajā nodokļu kontā,
 2. uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums ziedotājiem,
 3. nodoklis no būtiskas līdzdalības ārvalsts sabiedrībā.

 
6) Par nodokļiem un nodevām:

 

 1. automātiska soda nauda par kavētu deklarāciju,
 2. apturēšana uz ielas;
 3. skaidras naudas riski;
 4. grāmatvežu sertifikācija;
 5. VID pārbaudes pie ārpakalpojuma grāmatvežiem;
 6. parāda piedziņa no klienta.
 

 

19. februārī plkst. 14.00–18.00

2. Kā 2020. gadā aprēķināt algu, autoratlīdzību un ieturēt nodokļus? 
 
1. Apliekamais ienākums. Kā to nosaka?
2. Apliekamais ienākums nerezidentam.
3. Ar nodokli apliekamie objekti un neapliekamie objekti.
4. Attaisnotie izdevumi autoram.
5. Autortiesības un izpildītājdarbība.
6. Attaisnotie izdevumi par apdrošināšanu un privātiem pensijas fondiem.
7. Attaisnotie izdevumi par izglītību, veselību un ziedojumi.
8. Kad noslēgts uzņēmumu līgums un kad var saimniecisko darbību nereģistrēt.
9. Diferencētais neapliekamais minimums. Kā to piemēro grāmatvedībā?
10. Atvieglojumi par apgādājamām personām.
11. Atvieglojumi par invaliditāti un citi.
12. Atvieglojumi pensionāram.
13. Kā piemēro jaunās nodokļu likmes.
14. Ja personai ir darba līgums.
15. Ja personai ir autorlīgums.
16. Ja personai ir uzņēmumu līgums.
17. Ja personai pie viena izmaksātāja ir darba līgums  un autorlīgums.
18. Ja personai pie viena izmaksātāja ir darba līgums  un uzņēmumu līgums.
19. Ja personai pie viena izmaksātāja ir uzņēmumu līgums  un autorlīgums.
20. Ja iznomā no fiziskās personas automašīnu, nekustamo īpašumu un citas lietas.
21. Ja izmaksā dividendes.
22. Pārskatu iesniegšana. Par kādām izmaksām jāiesniedz pārskats?
23. Sociālās iemaksas par darba attiecībām.
24. Sociālās iemaksas par uzņēmumu līgumu.
25. Sociālās iemaksas autoram.
26. Ziņu un ziņojumu iesniegšana.


 

3. Debitoru parādi grāmatvedībā un nodokļu piemērošana. VID tiesības piedzīt nodokļu parādu no darījuma partnera


Seminārā tiks apskatīts jautājums, kā debitoru parādus uzrāda grāmatvedība, kad tos atzīst par zaudētiem un kad tiem veido uzkrājumu, kā arī kā tāda gadījumā piemēro uzņēmumu ienākuma nodokli un pievienotās vērtības nodokli.


 

1. Kā uzrāda debitoru parādus gada pārskatā?
2. Inventarizācija.
3. Debitoru un kreditoru salīdzināšana.
4. Uzkrājumu izveidošana.
5. Šaubīgo debitoru atzīšana.
6. Bezcerīgo debitoru norakstīšana.
7 Grāmatvedības politika.
8. Debitoru uzskaites grāmatojumi.
9. Nemateriālo ieguldījumu atzīšana uzskaitē, iegāde, saņemšana un izveidošana.
10. Pamatlīdzekļu atzīšana uzskaitē, iegāde, saņemšana un izveidošana.
11. Pamatlīdzekļa izveidošana
12. Krājumu uzskaite.
13. Avanss par preci vai pamatlīdzekli.
14. Debitoru uzskaite.
15. Pircēji un pasūtītāji.

 
16. Avansa norēķini
17. Cesijas līgumi.
18. Savstarpēji ieskaiti.
19. Aizdevumi.
20. Ieguldījums nomātajos pamatlīdzekļos.

21. Debitoru uzskaite budžeta iestādēs.
22. Debitoru uzskaite biedrībās.
23. Biedru naudas, dalības maksa.
24. Debitori saimnieciskās darbības veicējam.
25. Debitori zemnieku saimniecībai.
26. Debitori individuālajam komersantam.
27. Debitori fiziskai personai.
28. Debitori kooperatīvam.

28. Zaudētie parādi PVN izpratnē.
29. Atlaides.
30. Kredītrēķins.
31. Kā darījumus uzrāda PVN deklarācijā?

32. UIN un debitoru parādi
33. Peļņas segšana.
34. Aizdevumi.
35. Dzēsts aizdevums.
36. Cesija. Kad UIN nav jāmaksā.
37. Uzkrājumi uz 31.12.2019. un vēlāk.
38. UIN maksāšana un uzrādīšana UIN deklarācijā.

39. Nodokļu pārmaksa.
40. VID tiesības piedzīt parādu no darījuma partnera.

26. februārī plkst. 14.00–18.00

4. Kā pareizi noformēt līgumus un aprēķināt nodokļus, ievērojot jaunumus normatīvajos aktos par datu aizsardzību, darba tiesībām, nodokļiem un grāmatvedību 

I Datu aizsardzība saskaņā ar ES regulu.
 
 1. ES regula par personas datiem, kas stājusies spēkā ar 25.05.2018., un tās ietekmē uz uzņēmuma darbību.
 2. Kas ir personas dati?
 3. Personas datu apstrādē iesaistītās personas, to pienākumi (kopumā).
 4. Kas jāzina grāmatvedim / finanšu darbiniekam par personas datiem un to apstrādi – aprakstot kārtību. 
 5. Dati grāmatvedības attaisnojuma dokumentos, reģistros.
 6. Maksājuma uzdevumi, rēķini, pavadzīmes, kvītis, čeki u.c.
 7. Dati par personālu.
 8. Dati par klientu.
 9. Līgumi.
 10. Dalībnieku saraksti,  sapulču protokoli.
 11. Balsošanas saraksti biedriem, dalībniekiem, politiķiem.
 12. Dati sabiedriskajās attiecībās, žurnālistikā.
 13. Sensitīvie dati uzņēmumos, iestādēs, biedrībās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, medicīnā, izmeklēšanas iestādēs, statistikā, zinātnē, arhīvos, kultūrā u.c.
 14. Video novēršana, foto, filmas, ieraksti e-pastos, vēstules, informācija telefonā, mājas lapā, profilos, sociālajos tīklos.
 15. Kas jāzina par personas datiem un to apstrādi - aprakstot kārtību.  
 16. Kas jāzina par personas datiem reklamējot savus produktus / pakalpojumus citiem juridiskām un fiziskām personām - aprakstot kārtību.  
 17. Kādi ir galvenie datu apstrādē piemērojamie principi.
 18. Kādi ir datu apstrādei ir nepieciešami tiesiskie pamati.
 19. Kādi ir pamatpienākumi un atbildība.
 20. Kādas ir privātpersonas tiesības un kā tās nodrošināt.
 21. Cik ilgi var glabāt datus.
 22. Datu apstrādes noteikumi ārpus ES/EEZ.
 23. Kad un kam nepieciešams datu aizsardzības speciālists.

II Darba tiesības
 
 1. Darba likumdošanas pamatprasības;
 2. Darba tiesisko attiecību noformēšanas dokumenti;
 3. Darba tiesisko attiecību nodibināšana;
 4. Dokumentu saraksts par pieņemšanu darbā;
 5. Darbiniekiem noteiktais pārbaudes laiks;
 6. Darba vieta: stacionāra vai mobila;
 7. Darba līguma izbeigšana;
 8. Darbinieka atbrīvošana slimības gadījumā;
 9. Ārzemnieku nodarbināšana.

III Nodokļi
 
 1. VSAOI piemērošanas kārtība uzņēmuma līgumiem;
 2. IIN aprēķināšanas kārtība piemēros uzņēmuma  līgumiem, kad persona ir un nav reģistrēta VID, kā saimnieciskās darbības veicēja;
 3. VSAOI piemērošanas kārtība piemēros uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām.
 4. Nodokļu aprēķināšanas piemēri autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām.

IV Grāmatvedība
 
 1. Rekvizīti attaisnojuma dokumentos;
 2. Dokumentu glabāšana, arhīvs;
 3. Grāmatvedības metodika;
 4. Grāmatvedības kontrole;
 5. Pašizmaksas aprēķins;
 6. Kopsavilkuma pārskats;
 7. Darījumi bez darījuma apliecinoša dokumenta.


4. martā plkst. 14.00–18.00

5. Personāla ilgtspējas pasākumi. Reprezentācijas un biroja izdevumi. Izdevumi darba apģērbam un darba aizsardzībai. Valdes locekļa izdevumi.

 

 1. Svētku organizēšana darbā.
 2. Izmaksa autoriem.
 3. Ēdienu un dzērienu iegāde.
 4. Ūdens un kafija.
 5. Brīvprātīgais darbs.
 6. Restorāna apmeklēšana, biznesa pusdienas.
 7. Alkohola lietošana un dāvināšana.
 8. Darbinieku pasākumi teātrī, kino, pilī, pirtī u.c.
 9. Darbinieku dāvanas.
 10. Ziedu pasniegšana.
 11. Dāvanas darbinieku bērniem un ģimenes locekļiem.
 12. Dāvanas klientiem.
 13. Dāvanas sadarbības partneriem.
 14. Publiskas dāvanas pilsētas pasākumos.
 15. Dzeramnauda.
 16. Korporatīvie pasākumi.
 17. Sapulces un kongresi.
 18. Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi.
 19. Darbinieku apbalvošana.
 20. Konkursi un sacensības.
 21. Reprezentācija un reklāma.
 22. Reprezentācijas ierobežojums.
 23. PVN atskaitīšana.
 24. Reprezentējošie priekšmeti.
 25. Darījumu grāmatošana.
 26. Dokumentu noformēšana.
 27. Grāmatvedības metodika.
 28. Suvenīri un biroja dekorēšana.
 29. Grāmatas un avīzes.
 30. Mūzikas atskaņošana.
 31. Apsveikumu nosūtīšana sadarbības partneriem.
 32. Ziedi birojam un apsveikumiem.
 33. Tērpu iegāde.
 34. Darba apģērba nodrošināšana.
 35. Skaistumkopšana sekretārei.
 36. Darbinieku kompensācijas par telefona sarunām,transporta izdevumiem un amortizāciju, par dzīvokli u.c.
 37. Ziedojumi un labdarība.
 38. Dienesta viesnīcas izmantošana.
 39. Personāla atpūtas telpas.
 40. Darbinieku transportēšana.
 41. Darbinieku ēdināšana.
 42. Briļļu iegāde darbiniekam.
 43. Masāžas un baseina apmeklējums.

 


Papildus materiāli un paraugi semināra dalībniekiem pēc jaunajiem grozījumiem likumos:

 

 1. Nolikums par reprezentācijas izdevumiem;
 2. Rīkojums par reprezentācijas izdevumu un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu limitiem;
 3. Nolikums par reklāmas izdevumiem;
 4. Nolikums par personāla ilgtspējas pasākumiem;
 5. Pārskats par reprezentācijas izdevumiem;
 6. Akts par reprezentācijas izdevumiem;
 7. Darba koplīgums;
 8. Darba kārtības noteikumi;
 9. Darba līgums;
 10. Uzņēmumu līgums;
 11. Konkursa nolikuma paraugs;
 12. Autoratlīdzības līgums.
 
  
Apmācību kursa noslēgumā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
 


"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]
 

Lai pieteiktos Kvalifikācijas celšanas kursiem grāmatvežiem, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē