Komunikācijas prasmju meistarklase

Konfliktu risināšana. Sarunu vešanas prasmes
 

Uzņēmējiem, pārdevējiem, skolotājiem un vecākiem mūsdienās bieži pietrūkst pārliecināšanas prasmes. Prasme pārliecināt nosaka to, cik veiksmīgi esam savās lomās, profesijā un attiecībās.
 
Ir pagājušas «pavēlēt un kontrolēt» dienas, kad darbinieki, skolēni, bērni un partneri pakļāvās pavēles izteiksmei. Pārliecināšana var prasīt mazliet vairāk laika un uzmanības, toties darbojas ilgtermiņā un nodrošina pozitīvas emocijas, labas attiecības un mazāk stresa.
 
Mums nepieciešams pārliecināt un motivēt pašiem sevi, lai stimulētu savas personības izaugsmi. Prasme pārliecināt ir viena no svarīgākajām prasmēm, lai realizētu savus mērķus. Tāpēc ir būtiski uzlabot savas komunikācijas prasmes. Seminārs–treniņš radīs priekšstatu par to, kas nepieciešams, lai prastu pārliecināt.

 
Semināra–treniņa apmeklētāji iegūs vērtīgu pieredzi, kas ļaus veiksmīgāk darboties gan profesionālajā jomā, gan privātajās attiecībās.
 
Apmācību norises laiks: 19. februārī plkst. 10.00–16.00
Semināra norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Semināra organizators: "Biznesa Akadēmija"
Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam  (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 + PVN (standarta cena EUR 249 + PVN). 


 
Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv


Semināra lektore: Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Anita Rošāne ir profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 
“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.
Mācību mērķis: Iepazīstināt ar konfliktu risināšanas stratēģijām, noteikt sev raksturīgo uzvedības veidu konfliktsituācijā. Apzināties veiksmīgas komunikācijas priekšnoteikumus, trenēt klausīšanās iemaņas.
 
Mērķauditorija: Kurss būs noderīgs gan vadītājiem, gan klientu apkalpošanas darbiniekiem, gan pārdevējiem, kā arī visiem attiecību veidošanai gan lietišķajā, gan personiskajā saskarsmē.

SATURA IZKLĀSTS:
 
  • Sarunas sastāvdaļas. Sarunas sagatavošana un plānošana. Uzsvari un akcenti.
  • Verbālās komunikācijas būtība un struktūra, runātāja un klausītāja mijiedarbība, runas tehnikas un klausīšanās veidi.
  • Sarunas priekšnosacījumi – māka klausīties un formulēt viedokli. Aktīva un pasīva klausīšanās. 
  • Neverbālās (spontānās) komunikācijas būtība un struktūra: acu kontakts un sejas izteiksme, pieskārieni un ķermeņa kontakts, žesti ķermeņa pozas – par ko tie liecina.
  • Signāli, kā atpazīt konflikta draudus.  Konfliktu risināšanas taktikas.
  • Valodas formas – runa un raksti. Līdzības un atšķirības – publiskā runa/ikdienas runa.
  • Veiksmīgas lietišķas sarunas aspekti. Par ko stāsta apģērbs un izturēšanās. 
  • Argumentēšanas spēks elementi un veiksmīgas sarunas priekšnosacījumi: dzirdamība, saprotamība, mērķtiecība, interesantums, dikcija, literārā valoda.
 
 
Nodarbība norit labvēlīgā gaisotnē, rēķinoties ar katra dalībnieka individuālo pieredzi, prasmēm un pieredzi. Notiek jaunu zināšanu atklāsme, mijiedarbība, pieredzes apmaiņa un savu “spēka punktu” apzināšana un stiprināšana.  

 

Semināra noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.


Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu!

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts