Praktiskais biznesa seminārs un meistarklase pārdevējiem

"REZULTATĪVA PĀRDOŠANA – kādi kreatīvie risinājumi ļauj nopelnīt vairāk"
 

Ikviena profesija šodien ir saistīta ar pārdošanu, tāpēc vairums ekspertu uzsver, ka pārdošana ir disciplīna un nepārtraukts monitorings, līdz ar to jaunas zināšanas šajā jomā ir nepieciešamība. Biznesa apmācības pārdošanā ir mūsdienu uzņēmējdarbības pirmā nepieciešama, jo tikai ar jaunām zināšanām, idejām un inovatīvām pieejām uzņēmums spēs izdzīvot cauri mainīgajam laikam – veiksmīgi pārdot savu produktu vai pakalpojumu, piesaistot īsto mērķauditoriju un iegūstot klientu uzticību. 

Lai uzlabotu savas pārdošanas prasmes, ikvienam būs iespēja apmeklēt semināru "REZULTATĪVA PĀRDOŠANA – kādi kreatīvie risinājumi ļauj nopelnīt vairāk".


Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja apgūt kreatīvās pārdošanas elementus, paņēmienus pozitīvu un ilgu attiecību izveidē un klientu uzticības saglabāšanā, un uzzināt, kā veiksmīgi pārdot un izteikt piedāvājumus atbilstoši klienta vajadzībām.
 
Apmācību ietvaros ikvienam būs iespēja atsvaidzināt vecās, kā arī iegūt jaunas zināšanas un parūpēties par sava uzņēmuma inovatīvu attīstību.


Apmācību norises laiks: 2. aprīlī no plkst. 14.30–18.00

Apmācību iespējas:

SEMINĀRS KLĀTIENĒ, 
Kr. Barona iela 34 (2. stāvs), Rīga (pieejams pēc 14.04.)
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-).

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, 
videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 89,-.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā vai videokonferences režīmā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59,-.Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija". Cenā iekļauti apmācību materiāli.

Par dalību apmācībās tiek izsniegta biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.
 


Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv

 

Lektors: Dr. psych. Jānis Roze, biznesa psihologs, uzņēmumu vadības konsultants ar vairāk nekā 20 gadu akadēmisko (TURĪBA, RISEBA, RPIVA, Leipcigas Universitāte) un praktisko pieredzi dažādu biznesa semināru un apmācību vadīšanā; vairāku zinātnisko pētījumu autors.
 
Biznesa psihologam Jānim Rozem ir ilgu gadu pieredze dažādu tēmu pasniegšanā, starp tām – Ilgtspējīga organizācijas stratēģija, Personāla novērtēšana un motivācija, Līderība, Komandas izveide un vadība, Organizācijas kultūra, Apmācība organizācijā, Kreativitātes un inovāciju veicināšana un ieviešana organizācijā. Iedziļināšanās šajās tēmās (strādājot par lektoru RPIVA un TURĪBA ar dažādām mērķauditorijām, tostarp, ārzemju studentiem; veicot pētījumus; adaptējot personāla novērtēšanas metodikas un izveidojot savas, piem., motivācijas noteikšana, Vadītāja kreatīvā līderība), ļauj Jānim Rozem redzēt situāciju organizācijā kopumā un dažādu faktoru mijiedarbībā (stratēģijas, motivācijas, organizācijas kultūras utt.).

J. Roze arī strādājis ar vairākām pašvaldībām, pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem, turklāt jau vairāk nekā 20 gadus aizraujas ar pašattīstības tēmām un pasniedz tās praktiski dažādām interesentu grupām.
 


“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.
Ieguvumi no piedalīšanās seminārā:

Zināšanas un prasmes par jaunu pārdošanas paņēmienu izmantošanu, tās ietekmi uz rezultātu;
Māka veidot attiecības ar klientiem; iespēja un zināšanas, kā paplašināt kontaktu loku.
 

 
ĪSS SATURA IZKLĀSTS
 
Pārdošanai ir svarīga vieta organizācijas izdzīvotspējā – no pārdevēju profesionālās kompetences ir atkarīga kā peļņa, tā arī citi organizācijas panākumi. Lai pārdošanas process būtu mērķtiecīgs un rezultatīvs, pārdevējam jāprot:
 
1) izvērtēt klientu (vai tā būtu privātpersona, vai organizācija), piemeklējot viņam adekvātāko pieeju;
2) izveidot un noturēt ilgtermiņa attiecības ar klientu;
3) mācīties no savām kļūdām un panākumiem, profesionāli pilnveidoties.

1. Kreatīvās pārdošanas elementi – kam jāpievērš uzmanība pārdošanas procesā:
 
- piedāvājuma izstrāde;
- mērķa auditorijas vajadzību izpēte un precīzi orientēta pārdošanas stratēģija;
- attiecību ar klientu izveide;
- attiecību veidošana īstermiņā, un kā tās uzturēt ilgtermiņā.

2. Paņēmieni pozitīvu un ilgu attiecību izveidē un klientu uzticības saglabāšana.
 
- Efektīvās pārdošanas stratēģija – apmierināts klients iesaka pārdevējam savus sadarbības partnerus.
- Pirms kontakta izveides izmantojot telefonsarunu.
- Pirmā kontakta norises plānošana un realizēšana, kas turpmāk noteiks tālākās attiecības ar klientu. 
- Jautājumi, kas palīdz izprast klienta īstos nodomus, vēlmes un motivāciju.
- Netiešās ietekmes paņēmieni.
- Darbs ar organizācijām, t.sk. sakaru veidošana.

3. Veiksmīgas pārdošanas novadīšana
 
- Pārdošanas process – etapu veiksmīgas iziešanas noslēpumi un biežāk pielaistās kļūdas.
- Pārdevējs un klients pārdošanas procesā: grūtības un veiksmes stāsti.
- Piedāvājuma izteikšana atbilstoši klienta vajadzībām – pārdošanas kreatīvais ceļš.
- Darbs ar iebildumiem.
- Pārdošanas nobeigšanas paņēmieni.


4. Jautājumi, atbildes, konsultāciju iespējas.

 
 Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis: 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos biznesa semināram un meistarklasei, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Seminārs klātienē
E-seminārs tiešsaistē
Apmācības neklātienē