IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Reģistrējies biznesa apmācībām ar līdzfinansējumu.


Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu visi semināri līdz jauna rīkojuma pieņemšanas brīdim tiek rīkoti attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu!
 
Biznesa attīstība nav iedomājama bez profesionālām zināšanām, kas šī brīža darba konkurences apstākļos ir kļuvusi par nepieciešamību veiksmīgai attīstībai. Jaunas zināšanas sniedz ne tikai iespēju tiekties uz izcilību un panākumiem, bet arīdzan nodrošina veiksmīgu un peļņu nesošu biznesa vadību. Nenoliedzami, ikviena darbinieka ieguvums ir jauna pieredze, apmācība un jauni izaicinājumi. Apmācības ir iespēja papildināt un padziļināt savas profesionālās kompetences un paplašināt savu pieredzi.

Biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" izglītības programmu loks ietver tādas tēmas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un daudzas citas, savukārt NLIC organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un ar to saistītajām ekonomiskajām pārmaiņām. Semināros sniegtās zināšanas būtiski palīdz uzņēmumu tālākizglītībai un izaugsmei, kā arī palielina vai uzlabo uzņēmuma darbinieku esošās zināšanas.

Līdzfinansējums ir spēkā, tikai reģistrējot dalību kursos/semināros, aizpildot attiecīgā apmācību kursa pieteikuma anketu (saites uz tām skat. zemāk).

Lai atvieglotu pieteikšanos jums interesējošajiem semināriem, tagad apmācības ir sadalītas pa tēmām un jūs ātrā laikā varat uzzināt, kādas jaunas apmācības pieejamas grāmatvedībā, personāla vadībā, biroja vadībā un citās jomās.

 

APMĀCĪBU TĒMAS


BIZNESA VADĪBA || 
PĀRDOŠANA || PERSONĀLA UN BIROJA VADĪBA 
|| 
KLIENTU SERVISS
|| GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI || 
LIETVEDĪBA
|| 
MĀRKETINGS UN REKLĀMA
|| PSIHOLOĢIJA


BIZNESA VADĪBA

Kvalifikācijas celšanas un prasmju pilveidošanas kurss vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem: NO VADĪTĀJA PAR LĪDERI! Cena: pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam  (vēl pieejams!) – APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/no-vaditaja-par-lideri

Praktiskais seminārs: AKTUĀLAIS DARBA TIESĪBĀS – DARBA LIKUMA PRAKTISKA PIELIETOŠANA IKDIENĀ UN TĀS PROBLEMĀTIKA. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/darba-tiesibu-seminars

Klientu lojalitātes stiprināšanas praktiskais seminārs: KĀ PAŅEMT NO ESOŠIEM KLIENTIEM VAIRĀK, PIRMS ĶERTIES PIE JAUNU MEKLĒŠANAS. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/ka-panemt-vairak


PĀRDOŠANA

Praktiskais pārdošanas seminārs – meistarklase: 24 IEMAŅAS, KAS JĀATTĪSTA KATRAM VEIKSMĪGAM PĀRDEVĒJAM – VISS NEPIECIEŠAMAIS SEKMĪGAM PĀRDOŠANAS REZULTĀTAM. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVNSemināra norise – 1. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/24-iemanas-veiksmigam-pardevejam


PERSONĀLA VADĪBA
 
Praktiskais intensīvais seminārs: PERSONĀLA ATTĀLINĀTA VADĪBA. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/personala-attalinata-vadiba

Praktiskais biznesa apmācību cikls: BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: attiecības ar klientiem un kolēģiem, psiholoģija, biroja grāmatvedība un aktualitātes darba tiesībās jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ – EUR 149tikai EUR 129 + PVN. TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/biroja-vaditaju-akademija 

Praktiskais biznesa apmācību cikls: PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: personāla plānošana, atlase un vadības stratēģija, personāla grāmatvedība un aktuālais darba tiesībās. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ –  EUR 149, tikai EUR 129TIEŠSAISTĒ – EUR 99 + PVN, NEKLĀTIENĒ – EUR 59 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/personala-vaditaju-akademija


KLIENTU SERVISS

Intensīvā klientu apkalpošanas meistarklaseIZCILA KLIENTU SERVISA 7 NOSLĒPUMI – ATKLĀJ TOS UN NEKAD VAIRS NEUZTRAUCIES PAR KLIENTU LOJALITĀTI. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – EUR 99, tikai EUR 59 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/klientu-servisa-7-noslepumi

Komunikācijas prasmju meistarklase: KONFLIKTU RISINĀŠANA. SARUNU VEŠANAS PRASMES. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/prasmes-parliecinat

 
GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI

Praktiskais semināru cikls: UZŅĒMUMA GRĀMATVEDĪBA KRĪZES APSTĀKĻOS – IZMAIŅAS, RISKI UN IESPĒJAS. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVNAPMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN.  Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/uznemuma-gramatvediba

Praktiskais seminārs: NODOKĻU BRĪVDIENAS UN DĪKSTĀVES PABALSTI, GARANTIJAS, VALSTS PROGRAMMU AIZDEVUMI UN CITI IESPĒJAMIE RISINĀJUMI KRĪZES LAIKĀ. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/nodoklu-brivdienas-un-dikstaves-pabalsti

Praktiskais seminārs: VISS PAR DEBITORU PARĀDU ATGŪŠANU ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ. PVN, UIN U.C. ATMAKSAS IESPĒJAS NO ŠAUBĪGIEM UN BEZCERĪGIEM DEBITORIEM. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/debitoru-paradu-atgusana

Praktiskais seminārs: DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA – KAS GRĀMATVEDIM PAR TO JĀZINA, ĪPAŠI KRĪZES LAIKĀ. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/darba-tiesibas-un-aizsardziba

Grāmatvedības un nodokļu jaunumu apmācību kurss: GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJA: grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas jeb kā grāmatvedim kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku. Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/gramatvedibas-akademijas-intensivais-kurss

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM – praktiskais semināru cikls. Jauna programma! Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 149 + PVN, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 99 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi-2020

Vienas dienas kursi pašnodarbinātajiem, individuālajiem komersantiem un mikrouzņēmumu īpašniekiem: PATS SEV GRĀMATVEDIS! Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/pats-sev-gramatvedis

LIETVEDĪBA

Praktiskais lietvedības semināru cikls: LIETVEDĪBAS AKADĒMIJA. Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ – EUR 149, tikai EUR 129 + PVN, TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/lietvedibas-akademija

Praktiskais lietvedības seminārs: DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.05.2020. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99tikai EUR 79 + PVN, TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/dokumentu-parvaldiba 

Praktiskais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 01.05.2020. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS  KLĀTIENĒ –  EUR 99tikai EUR 79 + PVNTIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN.  Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars 

Aktuāls seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: ELEKTRONISKIE DOKUMENTI – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99tikai EUR 79 + PVNTIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/e-dokumentu-seminars 


MĀRKETINGS UN REKLĀMA

Intensīvais biznesa apmācību seminārs: PRAKTISKĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA GARANTĒTIEM PĀRDOŠANAS REZULTĀTIEM. Šodien gandrīz katrā nozarē lielu lomu spēlē mārketings. Arī pārdošanas process ir mainījies un klienti ir kļuvusi prasīgāki. Intensīvais biznesa apmācību seminārs piedāvā unikālu iespēju kļūt par izcilu pārdevēju, iepazīties ar risinājumiem potenciālo klientu piesaistīšanai un esošos klientu apmierinātības nodrošināšanai ilgtermiņā. Tā ir iespēja apgūt efektīvākos mārketinga instrumentus un uzlabot pārdošanas procesu, sasniedzot garantētus rezultātus. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/praktiska-marketinga-strategija 


PSIHOLOĢIJA

Stresa vadīšanas treniņš–meistarklase: STRESS UN IZDEGŠANAS SINDROMS – KĀ AR TO CĪNĪTIES UN UZVARĒT? Mūsdienās ikvienā profesijā nākas sastapties ar izdegšanas sindroma priekšnoteikumiem, ko veicina atbildīgs darbs, lielas prasības, pārāk liela darba slodze, mazs sociālais atbalsts vai neatbilstošs materiālais un garīgais atalgojums. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS KLĀTIENĒ – EUR 99, tikai EUR 79 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/stress-un-izdegsana 


Plašāks apmācību saraksts pieejams šeit: http://www.registreties.lv/apmacibas

Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk!

Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Apmācību programmas nosaukums
Uzņēmums (ja ir)
Tālrunis
E-pasts
Apmācības klātienē
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē