Biznesa attīstības un konkurētspējas stiprināšanas 3 mēnešu programma:

"KĀ KĻŪT PAR TIRGUS LĪDERI.
Biznesa attīstības kreatīvais modelis"


 
Ir daudz un dažādas metodes, kuru ieviešana uzņēmumā var paaugstināt produktu vai pakalpojumu pieprasījumu kā minimums par 20% vien pāris mēnešu laikā. Pārdevējam, kam jāievēro uzņēmuma intereses, ir svarīgi pārdot pēc iespējas vairāk, dārgāk un ātrāk. Tomēr neviens pircējs nebūs ar mieru kaut ko iegādāties daudz, dārgi un ātri, ja darījumā nesaskatīs arī savu labumu, tāpēc šajā apmācību kursā Jūs iegūsiet vērtīgas zināšanas par to, kā parādīt klientam darījuma pozitīvās puses, kā pārliecināt klientu, ka pirkuma rezultātā tieši viņš būs ieguvējs.
 
Biznesa apmācību kurss palīdzēs gūt jaunas iemaņas darbā ar klientiem, apgūt jaunu pieredzi, ļaus vieglāk un efektīvāk veidot kontaktus ar pircējiem, pārliecinoši, ar prieku un entuziasmu izmantot paņēmienus un „trikus” pārdošanas procesā. Tāpat apmācībās Jūs tiksiet iepazīstināti ar profesionālas argumentēšanas metodēm, veidiem, kā pārvarēt pašus grūtākos iebildumus, uzzināsiet, kā padarīt pārdošanas procesu tīkamu gan sev, gan klientam un tā rezultātā vairosiet savus panākumus – pārdosiet vairāk un dārgāk.
 
Semināros, īpaši sastādītos apmācību moduļos, tiks skaidrots par uzņēmuma komandas motīvu noteikšanu un to, kā var atlasīt personālu atbilstoši izstrādātajai stratēģijai, un kā motivēt esošos darbiniekus. Tāpat arī klausītājiem tiks pasniegti veiksmīgas pārdošanas paņēmieni, kā arī pārrunāti labākie paņēmieni jaunā produkta / pakalpojuma pārdošanā. Arī tiks stāstīts par lojālu klientu bāzes izveidi, klientu piesaistes un noturēšanas paņēmieniem.
 
Apmācību norises laiks: 6. aprīlī, 11. maijā un 1. jūnijā no plkst. 10.00–14.00

Apmācību iespējas:

APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ, Kr. Barona iela 34 (2. stāvs), Rīga (pieejams pēc 14.04.)
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,- (standarta cena EUR 599,-).

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 129,-.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā vai videokonferences režīmā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 79,-.

 
Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija". Cenā iekļauti apmācību materiāli.
 
Par dalību apmācībās tiek izsniegta īpaša biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.
 

Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.

Lektors: Dr.psych. Jānis Roze, biznesa psihologs, uzņēmumu vadības konsultants ar vairāk nekā 20 gadu akadēmisko (TURĪBA, RISEBA, RPIVA, Leipcigas Universitāte) un praktisko pieredzi dažādu biznesa semināru un apmācību vadīšanā; vairāku zinātnisko pētījumu autors.

Biznesa psihologam Jānim Rozem ir ilgu gadu pieredze dažādu tēmu pasniegšanā, starp tām – Ilgtspējīga organizācijas stratēģija, Personāla novērtēšana un motivācija, Līderība, Komandas izveide un vadība, Organizācijas kultūra, Apmācība organizācijā, Kreativitātes un inovāciju veicināšana un ieviešana organizācijā. Iedziļināšanās šajās tēmās (strādājot par lektoru RPIVA un TURĪBA ar dažādām mērķauditorijām, tostarp, ārzemju studentiem; veicot pētījumus; adaptējot personāla novērtēšanas metodikas un izveidojot savas, piem., motivācijas noteikšana, Vadītāja kreatīvā līderība), ļauj Jānim Rozem redzēt situāciju organizācijā kopumā un dažādu faktoru mijiedarbībā (stratēģijas, motivācijas, organizācijas kultūras utt.). J. Roze arī strādājis ar vairākām pašvaldībām, pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem, turklāt jau vairāk nekā 20 gadus aizraujas ar pašattīstības tēmām un pasniedz tās praktiski dažādām interesentu grupām.


BIZNESA APMĀCĪBU KURSA APRAKSTS
 
Apmācību kursa mērķis ir novērst tos šķēršļus, kuri visvairāk traucē uzņēmumam dinamiski attīstīties un iekarot tirgu. Veicot dažāda veida izvērtēšanu – uzņēmumu stratēģiju, sistēmu, mārketinga, personāla utt. – var noteikt vairākus kopīgus Latvijas uzņēmumu trūkumus:
 
  • Uzņēmuma stratēģija nav saskaņota ar mārketingu un personālu. Rezultātā ir atsevišķi savā starpā nesaskaņoti mārketinga pasākumi, kuri neveido patērētājiem vajadzīgo vēlmi iegādāties preci / izmantot pakalpojumu un zīmola atpazīstamību;
 
  • Mārketingam nav skaidrs ar kādu klienta segmentu strādā un ar ko atšķiras no konkurentiem. Mērķauditorija netiek sasniegta, un reklamējot sevi, tiek reklamēti arī konkurenti. Latvijas uzņēmumiem ir ļoti kvalitatīvi produkti, bet tie neprot to pasniegt;
 
  • Vājais mārketings nenodrošina pārdevējus ar svarīgākajiem pārdošanas instrumentiem; 
 
  • Procesi un sistēmas nav skaidri definētas vai arī nav skaidrs cik tās efektīvi strādā. Kā rezultātā darba process ir haotisks, tāpēc darbinieki nevar sasniegt vajadzīgo sniegumu.

Šis biznesa apmācību kurss ir tapis no pieredzes darbā ar visu uzņēmuma attīstības procesa: izpēte – stratēģiskā sesija – semināri u.c. attīstības pasākumi (atkarībā no izpētes rezultātiem). Un iekļauj tos instrumentus un paņēmienus, kas var uzņēmumam nodrošināt līdera pozīcijas savā nozarē.


1) Biznesa stratēģija, kas ved pie uzņēmuma līderības

1. Veiksmīgāko inovatīvo biznesa modeļu tops.

2. Savas nišas atrašana.
 
Tirgus mainās zibenīgi, ja atbilstoši tam nesekot – ātri var nonākt zaudētājos. Jāmainās racionāli – veicot minimālas pārmaiņas, bez lieliem ieguldījumiem, var panākot grandiozus panākumus.

3. Uzņēmuma sistēmu saskaņošana.
 
Uzņēmuma stratēģijas – mārketinga – pārdošanas sistēmu saskaņošana. Labākās prakses. Biznesa intelegence. Kādiem mērķiem kādu programmu izvēlēties. Izvēles kritēriji. Izplatītākās kļūdas, kas izveido lielus zaudējumus.

4. Uzņēmuma strukturēšana.
 
Bieži uzņēmumi sastopas ar jautājumu, kā sadalīt un izveidot uzņēmuma struktūru. Šis process tiek saukts par departamentizēšanas procesu. Bieži, uzņēmumam strauji attīstoties, veidojot jaunas filiāles, sabrūk ierastā lietu aprite. Pareizi izveidota uzņēmuma struktūra palīdz efektīvi ražot, kā arī ātri reaģēt uz mainīgo tirgu. Ja struktūra ir pārdomāta un izveidota pareizi, tas ļauj esošo filiāļu pieredzi klonēt – veidojot tik filiāles, cik vajag, un tās visas strādās efektīvi. 7 soļu metode, kas palīdz izvērtēt esošo uzņēmuma struktūru un izvēlēties labāko variantu.

5. Pārmaiņu vadība
 
Pārmaiņu vadības aģenta lomas uzņemšanās. Darbinieku pretestības apiešana. Kā izveidot pārmaiņu vadības komandu.

2) Savas unikalitātes izveide – panākumu formula, cīnoties par klienta prātu

Mūsdienu specifika – bieži tieši mārketinga atrastā uzņēmuma (produkta) unikalitāte, kļūst par uzvarošo uzņēmuma stratēģiju.

1. Diferencēšanās paņēmieni.
 
Tiks doti paņēmieni, kā diferencēties balstīties uz patērētāja uztveri, nevis vienkārši pašu izdomātiem pieņēmumiem.

2. Produkta, kas ir vērtīgs klienta acīs, izveide.
 
Cilvēki domā, ka jauna produkta izveide, kas atbilstu klienta vēlmēm, saskaņota ar resursiem un iespējām, ir sarežģīta. Produkta – grāvēja un tirgus līdera izveide – nav vienas minūtes vai stundas darbs, bet nav nekas nepaveicams. Izmantojot speciālus instrumentus, semināra laboratorijā tiks veidoti jauni produkti. Ir jāsaprot, ka dažreiz nav tik svarīgi, cik lielas izmaiņas ir veiktas produktā, bet cik bieži tas parādās paša produkta aprakstā un mārketinga ziņojumā – tas palīdz uzrunāt jaunus klientus.

3. Kas ir mūsu peļņu nesošais klients?
 
Tirgus segmentēšana saviem spēkiem. Mārketingā ir daudz mītu, piemēram, ka izpēte ir dārga un sarežģīta – seminārā tiks parādīts un stāstīts, kā to var paveikt saviem spēkiem. Jāatzīmē, ka tirgus segmentācija ir jāveic atbilstoši produkta pārdošanai svarīgajiem kritērijiem, nevis kā parasti, pieejot pie tā socioloģiski (sadalot izlasi pēc vecuma, dzimuma, reģioniem utt.).

4. Mārketinga paņēmieni, kas uzrunā.
 
Reklāma ir dārga, bet bieži aizmirst, ka tā ir tikai neliela daļa no mārketinga paņēmieniem. Seminārā būs 120 paņēmieni no partizānu mārketinga, kas neprasa nekādus vai ļoti nelielus līdzekļus.

3) Pārdošanas komandas un sistēmas izveide. Septiņu soļu metode
 
Uzņēmumu un darbinieku veiksme ir atkarīga no klientu atbalsta – cik aktīvi iegādājas uzņēmuma produkciju. Daudzu uzņēmumu sauklis – „mēs esam uz klientu orientēti”, bieži paliek bez reālas rīcības. Izveidojot pārdošanas komandu, ieviešot pārdošanas sistēmu, uzlabojas vairāki faktori – klientu plūsma un apmierinātība, vadītājam samazinās rutīnas darbi, ceļas pārdevēju motivācija.

1. Stratēģijas un mārketinga savienošana ar pārdošanu.
 
Uzņēmuma esošās pozīcijas un stipro pušu izmantošana pārdošanas procesā;
Produkta pozīcija, mārketinga pasākumi;
Produkta pozicionēšana, izmantojot savas stiprās un konkurentu vājās puses;

2. Pārdošanas sistēmas izvērtēšana.
 
Klupšanas akmeņu noteikšana, kuru dēļ esošā pārdošanas sistēma ir neefektīva, neļaujot sasniegt maksimālo peļņu. 

3. Darbs ar svarīgākajiem klientiem:
 
Sākot fokusēties uz svarīgākajiem klientiem, uzņēmums uzreiz var celt peļņu par 20 + %
Svarīgāko klientu noteikšana;
Klientu motivācijas sistēmas izveide.

4. Pārdošanas prognozēšana:
 
Labs līdzeklis pārdošanas nodaļas darba plānošanā, darbinieku motivēšanā, utt.

5. Pārdošanas komandas izveide.
 
Pārdevējam nepieciešamo kompetenču noteikšana. 
Pārdevēju atlases process. 

6. Pārdevēju motivācijas sistēmas izveide:
 
Motivācijas sistēmas savienošana ar darba pienākumiem un darba instrukcijām.
Procentuālo pamatalgas un bonusu attiecību noteikšana, atkarībā no uzņēmuma stratēģiskajiem nodomiem.

7. Pārdošanas sistēmas izveide:
 
Pārdošanas sistēmas – darbs ar vadošajiem klientiem, klientu apmierinātība u.c. pārdošanas efektivitātes rādītāju savienošana ar motivācijas sistēmu;
Pārdošanas procesa sasaiste ar dažādām programmām;

4) Jaunu klientu piesaistīšanas metodes – veiksmīgākās stratēģijas

1. Tiešā mārketinga pielietošana
 
Pārdošana pa telefonu – būtība, izplatītākās kļūdas
Pārdošana pa telefonu – stratēģijas
Tiešais pasts, datu bāzes, e-mārketings.

2. Mārketinga komunikācija
 
Mārketinga un pārdošanas apvienošana.
Paņēmieni, kurus var pielietot jebkurā komunikācijā.
Paņēmieni, kas pārvērš klientus, sadarbības partnerus, piegādātājus utt. par saviem pārdošanas un mārketinga aģentiem.

3. Efektīvās pārdošanas stratēģijas izveide.
 
Paņēmieni, kā klientam veidot jaunas vajadzības.
Apmierināts klients iesaka pārdevējam savus sadarbības partnerus;
Pirmā kontakta izveide, izmantojot telefonsarunu;
Pirmā kontakta norises plānošana un realizēšana, kas nosaka tālāko attiecību ar klientu izveidi;
Jautājumi, kas palīdz izprast klienta īstos nodomus, vēlmes un motivāciju;
Darbs ar organizācijām, t.sk. sakaru veidošanai.

5) Pārdošana bez pārdošanas; visi instrumenti, kas nepieciešami labam pārdevējam

1. Veiksmīgākā pārdevēja instrumenti:
 
Pašmotivācija, mērķtiecība un entuziasms – pārdot ar patiku un aizrautību;
Savas pārdošanas mehānismu vadība;
Netiešo ietekmes paņēmienu izmantošana;
Izvairīšanās no klienta manipulatīvām darbībām.

2. Vajadzību noteikšana un nepieciešamības pēc zināma produkta veidošana potenciālajam klientam:
 
Māksla uzdot pareizos jautājumus, kas atklāj klienta vajadzības;
Klienta vajadzības un ieinteresētības pazīmes;
Klienta vajadzības spēcināšana – kā panākt, lai klients atzītu savu ieinteresētību un vēlmes;

3. Pārdošana augstas konkurences apstākļos:
 
Pozicionēšanas paņēmieni, kas paaugstina produkta vērtību klienta acīs;
Klienta motivācija uz sadarbību;
Faktori un paņēmieni, kas palīdz pazemināt klienta jūtību pret cenu;

4. Iebildumu un pretestības apiešanas veidi:
 
Iebildumi kā slēptā nepieciešamība;
Uzvedība iebildumu apstrādes soļu laikā;
Klienta lēmuma pieņemšanas kritēriju atpazīšana, kā saprast, pamatojoties uz klienta veikto izvēli, un kā "palīdzēt" viņam izvēlēties savu produktu;
Klienta baiļu faktoru noteikšana un darbs ar to pārvarēšanu;
Slēptie, patiesie un viltus iebildumi – to noteikšana un labākās taktikas izvēle;
Vienkārši paņēmieni, kas palīdz noteikt, ka klients nerunā taisnību;

5. Pārrunas par cenu:
 
Pretestības cenai apiešana;
Noteikumi darbam ar atlaidēm;
Atlaides izmantošana, veidojot vajadzīgos noteikumus;
Cenas celšanas paņēmieni.

6. Pārrunu nobeigums un pozitīvu attiecību nostiprinājums:
 
Vienkārši veidi, kā izteikt piedāvājumu, no kura klients neatteiksies;
Paņēmieni, kas palīdz noslēgt līgumu jau pašā pārrunu sākumā;
Piecas vienkāršas stratēģijas attiecību uzlabošanai un to attīstībai ar klientu.

6) Izcilas lojalitātes sistēmas izveide un darbības nodrošināšana

1. Lojāla klienta un lojalitātes sistēmas būtība.


Lojāla klienta noteikšanas pieejas;
Savu lojālo klientu noteikšana;
Klientu, kas nes uzņēmumam peļņu, noteikšana;
Lojalitātes veidi un to atšķirība;
Lojalitātes sistēmas – kādus labumus dod un kādi ir šķēršļi;
Kompensāciju veidi un paņēmieni;
Saistība starp klientu apmierinātību, peļņu un klientu lojalitāti.

2. Veiksmīgākās lojalitātes sistēmas

Vadošo uzņēmumu pieredze klientu lojalitātes paaugstināšanā;
Neapmierināta klienta pārveidošana par lojālu;
Kompensācija kā lojalitātes paaugstināšanas grants;
Klienta apmierinātības celšana – bonusu sistēmas izveide.

3. Pārdošanas paņēmieni, kas veicina klientu lojalitāti:
 
Pirmā kontakta izmantošana;
Pēcpārdošanas paņēmieni, kas spētu ieinteresēt;
Netiešās ietekmes paņēmienu priekšrocības un paņēmieni;
Kontakta ar klientu uzturēšana.

4. Klientu lojalitātes sistēmas izveide savā uzņēmumā.

Soļi lojalitātes sistēmas izveidē;
Nepieciešamie pētījumi lojalitātes sistēmas izveidē;
Piemērotāko lojalitātes paņēmienu piemeklēšana savam uzņēmumam;
Personāla apmācība saskaņā ar klientu lojalitātes celšanu.

Iepriekšējo KĀ KĻŪT PAR TIRGUS LĪDERI apmācību dalībnieku atsauksmes:


Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]
 

Lai pieteiktos attīstības un konkurētspējas stiprināšanas programmai "KĀ KĻŪT PAR TIRGUS LĪDERI. Biznesa attīstības kreatīvais modelis", lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Apmācības klātienē
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē