Praktiskais vienas dienas seminārs
UZŅĒMUMA IENĀKUMA NODOKĻA (UIN) LIKUMA PRAKTISKA PIEMĒROŠANA UN DEKLARĀCIJAS AIZPILDĪŠANA UN IESNIEGŠANA EDS SISTĒMĀ
 
Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) ir drošs un ērts veids, kā fiziskām un juridiskām personām iesniegt visas nodokļu un informatīvās deklarācijas, kā arī VID adresētus iesniegumus. To izmantošana mūsdienās kļūst arvien populārāka, tāpēc, lai nerastos neveiklas situācijas, gan uzņēmēji, gan arī privātpersonas tiek aicinātas apgūt svarīgāko darbā ar EDS sistēmu.

Lai palīdzētu nostiprināt zināšanas darbā ar EDS sistēmu, ikvienam ir unikāla  iespēja apmeklēt praktisko vienas dienas semināru “UIN likuma praktiska piemērošana un deklarācijas aizpildīšana un iesniegšana EDS sistēmā”.

Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt vairāk par jauniem UIN deklarācijas aizpildīšanas pamatprincipiem, deklarācijas formu, deklarācijas iesniegšanu par pārskata gada pēdējo mēnesi un iesniegtās deklarācijas precizēšanu, kā arī par citiem svarīgajiem jautājumiem darbā ar EDS sistēmu.

Semināra norises laiks: 6. septembrī plkst. 14.00–18.00 
Semināra norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-)

Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.
Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos, publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", žurnālā "Bilance", portālos LV.LV un Bizness.lv
ĪSS SATURA IZKLĀSTS: 
 
  1. Jaunās UIN deklarācijas aizpildīšanas pamatprincipi.

  2. Deklarācijas jaunā forma un taksācijas periods – mēnesis.

  3. Deklarācija iesniegšana par pārskata gada pēdējo mēnesi un iesniegtās deklarācijas precizēšana.

  4. Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi.

  5. Reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumu norakstīšanai piemērojamie kritēriji.

  6. Nodokļa bāzē iekļaujamo procentu aprēķins.

  7. Nerezidentu ar nodokli apliekamais objekts, likmes un nodokļa ieturēšanas kārtība.

  8. Ar nodokli apliekamās bāzes noteikšana šādos gadījumos:
 
– uzņēmumam samazinot nesadalīto peļņu 2019. gadā;

– norakstot debitoru parādus;

– izsniedzot aizdevumu saistītajam uzņēmumam;

– izmaksājot dividendes vai dividendēm pielīdzinātas izmaksas;

– norakstot zaudējumus;

– samazinot uzkrājumus;

– samazinot vai palielinot pamatkapitālu;

– norakstot ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus;

– norakstot reprezentācijas izdevumus;

– norakstot personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus;

– aprēķinot nodokļa bāzē iekļaujamos procentu maksājumus;

– piemērojot atvieglojumus par ārvalstīs nomaksāto nodokli;

– piemērojot atvieglojumus par ziedojumiem;

– maksājumi nerezidentam, ja nodoklis nav ieturēts.

  9. Jauna kārtība “šaubīgo parādu jautājumos”.

10. Transferta cenu politika jaunajā UIN modelī.

11. Procentu aprēķināšanas un atskaitīšanas jautājumi.

12. Ieturējuma nodokļa jautājumi – rezidences sertifikāti un ne tikai?

13. Nodokļa likme, pārmaksātais nodoklis un tā aprēķināšanas kārtība.
 
14. Atbildes uz jautājumiem. 

Semināra noslēgumā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
 
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts