Praktiskais semināru cikls

UZŅĒMUMA GRĀMATVEDĪBA KRĪZES APSTĀKĻOS – IZMAIŅAS, RISKI UN IESPĒJAS
 

Laikā, kad liela daļa uzņēmumu saskaras ar grūtībām, ļoti svarīgi ir pārzināt savas iespējas un iespējamos risinājumus, tostarp orientēties valsts atbalsta pasākumos un pārzināt savas tiesības uz atbalstu. Tieši tāpēc ikvienam ir unikāla iespēja piedalīties īpašās neklātienes apmācībās, kas sastāv no trīs semināriem par aktuālām tēmām saistībā ar dīkstāves pabalstiem, valsts programmu aizdevumiem, nodokļu parādiem, kredītbrīvdienām, darba tiesībām, debitoru parādu atgūšanu u.c.

Lai reaģētu uz Covid-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām un sniegtu atbalstu nozarēm, uzņēmumiem un to darbiniekiem, ir pieņemts likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", kas paredz virkni atbalsta pasākumu uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem. Viens no būtiskākajiem – dīkstāves pabalsta izmaksa dīkstāvē esošo uzņēmumu darbiniekiem. Par šo un daudziem citiem būtiskiem jautājumiem, kā arī uzņēmuma iespējamiem riskiem un risinājumiem krīzes apstākļos uzzināsiet šajā apmācību ciklā, kas šobrīd pieejams par īpašu cenu – tikai 99 EUR par visiem 3 tiešsaistes praktiskajiem semināriem, pateicoties LUAC atbalsta un attīstības veicināšanas programmai "Biznesa Uzrāviens"!

 
Apmācību norises laiks: 1. jūnijā, 3. jūnijā un 4. jūnijā no plkst. 9.30–12.30

Apmācību iespējas:

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 + PVN.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.

 
Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". Cenā iekļauti apmācību materiāli.
 
Par dalību apmācībās tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.


MĀCIES KOPĀ AR DRAUGIEM VAI KOLĒĢIEM TIEŠSAISTĒ – līdz pat 3 apmācību dalībniekiem par 1 cenu. KOPĀ MĀCĪTIES IZDEVĪGĀK! Ja esat vairāk nekā 3, tad piemaksa par katru nākamo e-apmācību dalībnieku – Tavu draugu vai kolēģi – tikai 20%, kā arī apliecības – visiem tiešsaistes apmācību dalībniekiem. 

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.
Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.

SATURA IZKLĀSTS:
 

1) Darba tiesības un darba aizsardzība – kas grāmatvedim par to jāzina, īpaši krīzes laikā (semināram iespējams pieteikties arī atsevišķi: http://www.registreties.lv/darba-tiesibas-un-aizsardziba )
 
- darba aizsardzības objekti;

- dezinfekcijas līdzekļi;

- aizsarglīdzekļi (cimdi, maskas u.c.)

- dabiskie pārtikas produkti - citroni, ingvers, medus, ķiploki u.c.;

- uztura bagātinātāji - vitamīni, minerālvielas u.c.;

- medikamenti;

- potes.

2. Kompensācija par slimību darba dēļ.

3. Darba aizsardzības speciālista darbs un pienākumi.

4. Darba aizsardzības dokumentācija un tās noformēšana.

5. Saimnieciskās darbības izdevumos atzīstamie izdevumi.

6. Uzskaite grāmatvedība, kontējumi.

7. Atbildība par darba aizsardzības neievērošanu.

8. Slimības lapu apmaksa..

9. Bezalgas atvaļinājums.

10. Vai jāmaksā par dīkstāvi?

11. Attālinātais darbs no mājām.

12. Darba līguma nosacījumu maiņa - algas samazināšana, darba laika samazināšana.

13. Summētais darba laiks.

14. Nepilnais darba laiks.

15. Kompensācija par personiskā datora un telpas izmantošanu.

16. Darbinieku atlaišana.

17. Darbiniekam izmaksājamā atvaļinājuma nauda.

18. Darbiniekam izmaksājamā kompensācija.

19. Algas samazināšana.

20. Civilā aizsardzība un izdevumi.

21. Sanitārās normas.


2) Viss par debitoru parādu atgūšanu ārkārtējās situācijas laikā. PVN, UIN u.c. atmaksas iespējas no šaubīgiem un bezcerīgiem debitoriem (semināram iespējams pieteikties arī atsevišķi: http://www.registreties.lv/debitoru-paradu-atgusana ):

1. Uzņēmuma darbība, ja debitors:
 
Īslaicīgi neveic saimniecisko darbību, sakarā ar ārkārtējo situāciju;
Piesaka labprātīgo likvidāciju
Piesaka maksātnespēju
 

2. Uzņēmuma rīcība debitora parādu atgūšanai:

 
Paziņošanas termiņi par parādsaistību izpildi
Atbildes saņemšana no debitora un uzņēmuma turpmākais darbības plāns
Atbildes nesaņemšana no debitora un uzņēmuma turpmākais darbības plāns
UIN atgūšana iespējas, termiņi un uzradīšana UIN deklarācijā
PVN atgūšanas iespējas, termiņi un uzradīšana PVN deklarācijā
 

3. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem grāmatvedībā 
 
Norakstīšanas iespējas
UIN atgūšanas iespējas 
 

4. Bezcerīgi debitori grāmatvedībā 
 
Norakstīšanas iespējas
UIN atgūšana iespējas, termiņi un uzradīšana UIN deklarācijā
PVN atgūšanas iespējas, termiņi un uzradīšana PVN deklarācijā
 
5. Pārējie debitori un parādu atgūšanas specifika

 
Avansi par precēm un pakalpojumiem
Avansa norēķini
Cesijas līgumi
Savstarpēji ieskaiti
Aizdevumi
 
6. VID tiesības piedzīt parādu no debitora

7. Atbildes uz jautājumiem.
 

3) Nodokļu brīvdienas un dīkstāves pabalsti, garantijas, valsts programmu aizdevumi un citi iespējamie kredītsaistību risinājumi krīzes laikā (semināram iespējams pieteikties arī atsevišķi: http://registreties.lv/nodoklu-brivdienas-un-dikstaves-pabalsti )
 

1. Nodokļu parādi.
 
- riska persona;

- riska uzņēmums;

- termiņa pagarināšana;

- valdības piešķirtās brīvdienas;

- darbinieku slimības lapu apmaksa;

- valsts atbalsts darba algu apmaksai;

-  parāda piedziņas atlikšana;

- nodrošinājums;

- valdes locekļa atbildība par parādiem;

- tiesiskā aizsardzība;

- maksātnespēja;

- likvidācija.

2. Banku parādi.

3. Piegādātāju parādi.

 

"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē