Praktiskais seminārs

"UIN deklarācijas praktiska sagatavošana"

Kā nepieļaut kļūdas un sagatavot deklarāciju atbilstošu visām VID prasībām.


Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācija ir kas tāds, ar ko katru gadu nākas saskarties ikvienam uzņēmumam un darbiniekam. Nodokļa nomaksas un deklarācijas iesniegšanas kārtība mūsdienās ir pietiekami sarežģīta, tāpēc ir tikai dabiski, ka rodas neskaitāmi jautājumi par UIN deklarāciju.

Lai atvieglotu UIN deklarācijas iesniegšanu, tagad ikvienam ir iespēja apmeklēt praktisko semināru "UIN deklarācijas praktiska sagatavošana".

Semināra ietvaros uzzināsiet visu par UIN deklarāciju, par tās taksācijas periodu, aizpildīšanu, iesniegšanu, nodokļa piemērošanu dividenēm, UIN atvieglojumiem un daudziem citiem svarīgiem aspektiem.Semināra norises laiks: pēc pieprasījumaE-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59.
 

 
Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". Cenā iekļauti apmācību materiāli.
 
Par dalību seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.
 


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.


Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.
SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

Seminārā katram dalībniekam būs izsniegta UIN deklarācijas forma. Prezentācijā  tiks apskatīta katra UIN deklarācijas ailīte un pastāstīts, ko tajā rakstīt un kā aprēķināt nodokli jeb noteikt konkrēto objektu.


Vispārīgā informācija.

1. Deklarācijas jautājumi.

2. Deklarācijas rindu aizpildīšana.

Nesadalītā peļņa uz 31.12.2020.:

 
 • iepriekšējo gadu zaudējumi,
 • Rezerves,
 • Pamatkapitāla palielināšana,
 • Kļūdu labošana,
 • Debitoru parādi,
 • Aizdevumi.

Nesegti iepriekšējo gadu uzņēmumu ienākuma nodokļa zaudējumi.

Uzkrājumi.

Dividendes vai dividendēm pielīdzinātas izmaksas:

 
 • no citiem uzņēmumiem saņemtās dividendes,
 • ienākumu, kurš saņemts no pārstāvniecības.

Nosacītās dividendes:
 
 • samazināts pamatkapitāls,
 • likvidācijas kvota,
 • nesadalītā peļņa bilancē, ja kļūst par MUN maksātāju.

Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi:
 
 • pamatlīdzeklis, ko neizmanto saimnieciskajā darbībā,
 • pakalpojumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību,
 • reprezentatīvā automašīna,
 •  reprezentācijas izdevumi,
 • personāla ilgtspējas pasākumi,
 • nedrošie debitoru parādi,
 • procentu maksājumi,
 • aizdevumi saistītām personām,
 • darījumi ar saistītām personām,
 • piešķirto labumu summu nerezidenta darbiniekiem,
 • likvidācijas kvota.


Atvieglojumi par:
 
 • ārvalstīs samaksāto nodokli;
 • pārskata gadā veiktajiem ziedojumiem;
 • atlaides summu, kuru aprēķina nodokļa maksātājs, kurš turpina piemērot UIN atlaidi saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 17.2 pantu;
 • pirmstaksācijas periodu zaudējumiem, kuri radušies līdz 2020. gada 31. janvārim;
 • ienākumu no tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas;
 • uzkrājumiem (izņemot uzkrājumus debitoru parādiem) samazinājuma summu;
 • saņemtajām subsīdijām kā valsts atbalsts lauksaimniecībai;
 • debitoru parādu summu, kas ir atgūta;
 • debitoru parādiem, kas radušies līdz 2020. gada 31. decembrim;
 • valsts kapitālsabiedrībām, kuras daļas vai akcijas nedrīkst atsavināt;
 • citām nodokli samazinošām summām;
 • invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām.

 
Nerezidenta ienākums:

 
 • ja nodoklis netika ieturēts;
 • vadības un konsultatīvie pakalpojumi;
 • Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšana;
 • maksājumi personai zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā;
 • nodoklis no saistītas personas, kura izmanto likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās uz speciālajās ekonomiskajās zonās” noteiktās nodokļu atlaides.

 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa:

 
 • atmaksāta aizdevuma summa,
 • atgūta debitora parāda summa.

 
Aprēķinātais nodoklis taksācijas mēnesī.

Nodokļa aprēķina rezultāts pārskata gadā.

3. Atbildes uz jautājumiem."Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]
 

Lai pieteiktos praktiskajam semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts