IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Tagad ikvienam ir ērta iespēja gūt jaunas zināšanas, piedaloties profesionālās apmācībās gan tiešsaistē (video konferences režīmā), gan neklātienē. Šobrīd visvairāk cilvēku izmanto tieši iespēju celt savu kompetenci, piedaloties tiešsaistes un neklātienes apmācībās, kas dalībniekiem sniedz iespēju patstāvīgi apgūt mācību vielu, izmantojot elektroniski saņemtos materiālus, ko sagatavojuši pasniedzēji, kā arī piedaloties e-semināros video konferences formātā. Turklāt pasniedzēji pieejami konsultācijām e-pastā.

MĀCIES KOPĀ AR DRAUGIEM VAI KOLĒĢIEM TIEŠSAISTĒ – līdz pat 3 apmācību dalībniekiem par 1 cenu. KOPĀ MĀCĪTIES IZDEVĪGĀK! Ja esat vairāk nekā 3, tad piemaksa par katru nākamo e-apmācību dalībnieku – Tavu draugu vai kolēģi – tikai 20%, kā arī apliecības – visiem tiešsaistes apmācību dalībniekiem.

APMĀCĪBU TĒMAS


Lai atvieglotu pieteikšanos jums interesējošajiem semināriem, tagad apmācības ir sadalītas pa tēmām, un jūs ātrā laikā varat uzzināt, kādas jaunas apmācības pieejamas grāmatvedībā, personāla vadībā, biroja vadībā un citās jomās:
 
 
Šobrīd pieaugušo profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana notiek attālināti, tādēļ pagaidām visas plānotās apmācības tiek organizētas tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu, vai arī neklātienē.

📅SEPTEMBRIS / OKTOBRIS (27.09.–01.10.), 39. nedēļa

Grāmatvedības un nodokļu jaunumu apmācību kurss: GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJA: grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas jeb kā grāmatvedim kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku. Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59. Sākums – 27. septembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/gramatvedibas-akademijas-intensivais-kurss

Praktiskais nodokļu optimizācijas seminārs: NODOKĻU UN KOMERCDARBĪBAS PLĀNOŠANA. IZMAKSU SAMAZINĀŠANA UN PEĻŅAS PALIELINAŠANA. ATTIECĪBAS AR VID + ĪSUMĀ PAR AKTUĀLAJIEM NODOKĻU LIKUMDOŠANAS JAUNUMIEM 2021. gadā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 27. septembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/nodoklu-optimizacija

Praktiskais seminārs: GRĀMATVEDĪBAS UN NODOKĻU JAUTĀJUMI KRĪZES APSTĀKĻOS – KĀ RĪKOTIES, LAI IZMANTOTU VISAS ATBALSTA IESPĒJAS. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 29. septembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/nodoklu-risinajumi

Praktiskais seminārs: JAUNA NODOKĻU PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA AUTORATLĪDZĪBAI 2021. GADĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59. Semināra norise – 1. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/nodoklu-piemerosana-autoratlidzibai

📅SEPTEMBRIS / OKTOBRIS (04.10.–08.10.), 40. nedēļa

Praktiskais seminārs: KĀ PAREIZI PLĀNOT UN ĪSTENOT GRĀMATVEDĪBAS POLITIKU UZŅĒMUMĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Apmācību sākums – 4. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/gramatvedibas-politika-uznemuma

Intensīvais divu dienu apmācību cikls: PERSONISKĀS EFEKTIVITĀTES TRENIŅŠ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Apmācību sākums – 5. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/personiskas-efektivitates-trenins 

Apmācību programma: KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI BIROJA VADĪTĀJIEMCena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Apmācību sākums – 6. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi-biroja-vaditajiem

Praktiskais seminārs: DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA – KAS GRĀMATVEDIM PAR TO JĀZINA, ĪPAŠI KRĪZES LAIKĀ. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 6. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/darba-tiesibas-un-aizsardziba

Intensīvās divu dienu biznesa apmācības: BIROJA VADĪTĀJU SKOLA. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 69 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Sākums – 6. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/biroja-vaditaju-skola

Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un personāla vadītājiem: LIETVEDĪBAS PAMATI PERSONĀLA VADĪTĀJIEMCena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 7. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/lietvediba-personala-vaditajiem

Praktiskais seminārs: GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE UN NODOKĻU PIEMĒROŠANA LAUKSAIMNIECĪBAI. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59. Semināra norise – 8. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/nodoklu-piemerosana-lauksaimniecibai

📅OKTOBRIS (11.10.–15.10.), 41. nedēļa

Praktiskais seminārs: BIEDRĪBU, RELIĢISKO UN CITU NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU GRĀMATVEDĪBA UN GADA PĀRSKATI. SABIEDRISKAIS LABUMS. ZIEDOJUMI UN ATLAIDES. SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 11. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/gramatvediba-un-gada-parskati

Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: LIETVEDĪBAS PAMATI BIROJA VADĪTĀJIEMCena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 13. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/lietvedibas-pamati

Apvienotais praktiskais seminārs: SVARĪGI JAUTĀJUMI PVN PIEMĒROŠANĀ UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM / PAR AUTOTRANSPORTA IZMANTOŠANU UZŅĒMUMĀ UN IESTĀDĒ. IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANAS ĪPATNĪBAS. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39.  Semināra norise – 13. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/apvienotais-seminars

Praktiskais seminārs: AKTUĀLAIS DARBA TIESĪBĀS – DARBA LIKUMA PRAKTISKA PIELIETOŠANA IKDIENĀ UN TĀS PROBLEMĀTIKA. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 14. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/darba-tiesibu-seminars

Apmācību programma: KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI LIETVEŽIEM. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Sākums – 15. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi-lietveziem

Praktiskais lietvedības seminārs: DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM. Cena: pateicoties “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl.pieejams!): SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 15. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/dokumentu-parvaldiba

📅OKTOBRIS (18.10.–22.10.), 42. nedēļa

Praktiskais seminārs: KAS MAINĀS VALDES LOCEKĻU ATLĪDZĪBAS IZMAKSĀ NO 01.07.2021.? VALDES LOCEKĻU NAUDAS IZDEVUMI UN DARBĪBA UZŅĒMUMĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 18. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/valdes-locekli

Intensīvais seminārs: EFEKTĪVA PERSONĀLA ATLASE – KĀ UZŅĒMUMAM ATRAST UN IZVĒLĒTIES SAVAI KOMANDAI LABĀKOS DARBINIEKUS. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 18. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/personala-atlase

Praktiskais divu dienu intensīvais seminārs: DELEĢĒŠANAS PRASMJU TRENIŅŠ VADĪTĀJIEM. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Sākums – 19. oktobrī.  Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/delegesana

Tiešsaistes interaktīva iedvesmas lekcija: KĀ SAGLABĀT LABBŪTĪBU DZĪVĒ UN DARBĀ ESOŠAJOS VESELĪBAS KRĪZES (PANDĒMIJAS) APSTĀKĻOS. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 49 + PVN. Lekcijas norise – 20. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/ka-saglabat-labbutibu

Praktiskais seminārs: DARBA TIESĪBAS PESONĀLA SPECIĀLISTIEM, GRĀMATVEŽIEM UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJIEM. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 20. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/darba-tiesibas

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM – praktiskais semināru cikls. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 149, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 99. Sākums – 20. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi-2021

Praktiskais vienas dienas seminārs: GRĀMATVEDĪBAS METODIKA UN IZMAIŅAS 2021. GADĀ. KĀ PAREIZI PLĀNOT UN ĪSTENOT GRĀMATVEDĪBAS POLITIKU UZŅĒMUMĀ, IESTĀDĒ UN BIEDRĪBĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 20. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/gramatvedibas-metodika

Praktiskais gramatvedības apmācību kurss: GRĀMATVEDĪBAS PAMATI (BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM) – TIEM, KURI VĒLAS SPERT PIRMO SOLI UZ JAUNU PROFESIJU UN PANĀKUMIEM KARJERĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99. Sākums – 20. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/gramatvedibas-pamati-iesacejiem

Praktiskais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 22. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

Vienas dienas kursi pašnodarbinātajiem, individuālajiem komersantiem un mikrouzņēmumu īpašniekiem: PATS SEV GRĀMATVEDIS!  Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Semināra norise – 22. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/pats-sev-gramatvedis

📅OKTOBRIS (25.10.–29.10.), 43. nedēļa

Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: ELEKTRONISKIE DOKUMENTI – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39 + PVN. Semināra norise – 25. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/e-dokumentu-seminars

Aktuāls darba tiesību praktiskais seminārs: DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI, TO STRUKTŪRA UN BŪTISKĀKIE NOSACĪJUMI. DARBA DEVĒJA TIESĪBAS PIEMĒROT DISCIPLINĀRSODU. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 25. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/darba-kartibas-noteikumi

4 dienu meistarklase tiem, kas domā par sava biznesa uzsākšanu: NO IDEJAS LĪDZ VEIKSMĪGAM BIZNESAM. Veiksmīga biznesa gēns – kā to sevī atrast un attīstīt. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Sākums – 26. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/no-idejas-lidz-veiksmigam-biznesam

Biznesa apmācību sesija: KĀ IZVEIDOT SEKMĪGU BIZNESU NO NULLES – AR KO SĀKT UN KĀ NODROŠINĀT TĀ VEIKSMĪGU IZAUGSMI AR KATRU NĀKAMO MĒNESI. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Sākums – 27. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/ka-izveidot-sekmigu-biznesu

Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Apmācību programmas nosaukums
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē
Promo kods (ja ir)