IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Kvalifikācijas celšana ir nozīmīga teju ikvienam darbiniekam un arīdzan darba devējiem, jo tikai jaunas zināšanas var palīdzēt profesionāli augt un attīstīties. Nepārtraukts darbs pie prasmēm un kompetencēm ir svarīgs ne tikai uzņēmumu vadītājiem, kas vēlas attīstīties straujāk, bet arī visiem tiem, kas plāno savu karjeru un ir gatavi uzņemties jaunus darba pienākumus, jo jaunas prasmes nemainīgi ir priekšrocība darba devēju acīs, atlasot darbiniekus.

Šobrīd ikvienam ir iespēja pieteikties biznesa semināriem un izvēlēties sev piemērotāko apmācību kursu, sākot no lietvedības un mārketinga beidzot ar psiholoģiju un komunikāciju. Tādi pazīstami biznesa apmācību centri kā Biznesa Akadēmija, Nodokļu likumdošanas izglītības centrs (NLIC), Rīgas Psiholoģijas skola, Jauno komersantu skola, Praktiskā mārketinga akadēmija, Biznesa Semināri un Lietvedības mācību centrs piedāvā plašu apmācību klāstu – teju 100 programmas – ar iespēju iegūt zināšanas un profesionālās prasmes attālināti.

Šobrīd pieaugušo profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana notiek tikai attālināti, tādēļ visas apmācības tiek organizētas tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.

ℹ️ SEMINĀRU UN BIZNESA APMĀCĪBU PROGRAMMU VARAT SKATĪT ARĪ PORTĀLĀ SEMINĀRI.LV 
 


📅 JŪNIJS (10.06. – 14.06.), 24. nedēļa

Praktisks seminārs: Ārzemnieku nodarbināšana uzņēmumā – kas grāmatvedim par to jāzina? Semināra laikā tiks detalizēti pārrunāti jautājumi par to, kādas ir tiesiskās prasības un dokumentācija, kas nepieciešama, lai ārzemnieku varētu oficiāli nodarbināt. Semināra dalībnieki mācīsies, kā precīzi aprēķināt algas un nodokļus šiem darbiniekiem, kā arī kā pareizi sagatavot un iesniegt atskaites attiecīgajām iestādēm. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Maira Lācenorise – 11. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/arzemnieku-nodarbinasana-uznemuma/

📅 JŪNIJS (17.06. – 21.06.), 25. nedēļa

Aktuāls apmācību cikls grāmatvežiem: GRĀMATVEDĪBAS VASARAS SKOLA. Kursos būs iespēja gūt atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem saistībā ar bērnu nodarbināšanu vasarā, uz jautājumiem par atvaļinājumu un to veidiem. Tāpat būs iespēja uzzināt kādus motivējošus labumus darba devējs var piedāvāt darbiniekiem un kā to visu noformēt grāmatvedībā – uzzināsiet plašāk par dāvanām darbiniekiem un darbinieku bērniem, publiskām dāvanām pilsētas pasākumos, konkursiem un sacensībām, darba novērtēšanu un apbalvošanu, svētkiem uzņēmumā, korporatīviem pasākumiem, semināriem un kursiem, personāla ilgtspējas pasākumiem, darbinieku ekskursijā, apsveikumiem u.tml. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 280 + PVN. Vadītāja – Jadviga Neilande, sākums – 17. jūnijā. Plašāka informācija un norises datumi: https://registreties.com/vasaras-skola/

Aktuāls tiešsaistes seminārs: Bērnu nodarbinātība vasarā. Seminārā tiks apskatītas aktuālas tēma par dažāda veida līgumiem un kādos gadījumos slēgt konkrēto līgumu, par nodokļu aprēķināšanu, VID paziņojumu iesniegšanu, par algas apmēru, par VSAOI iemaksām u.tml. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Jadviga Neilandenorise – 17. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/bernu-nodarbinasana-vasara/


Praktisks seminārs tiešsaistē: personāla vadība un iekšējā komunikācija. Šenona – Vīvera komunikācijas modelis. Stratēģiskā, radošā komunikācija, izglītojošā un funkcionālā komunikācija. Kā uzlabot komunikāciju, lai mazinātu dezinformāciju un motivācijas pazemināšanos. Tas ietver Šenona–Vīvera komunikācijas modeli, kas palīdz saprast informācijas plūsmas pamatus un potenciālos traucējumus. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Anita Rošānenorise – 18. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/iekseja-komunikacija/

Tiešsaistes seminārs: Atvaļinājuma nauda – tās aprēķins, atšķirības, apmaksas principi, ietekme uz sociālajām iemaksām un citi biežāk uzdotie jautājumi. Semināra ietvaros gūsiet atbildes uz jautājumiem par atvaļinājumu un to veidiem, atvaļinājuma piešķiršanas kārtībā, atvaļinājuma ilgumu, atlīdzību par neizmanto atvaļinājumu, pārceļamo darba dienu apmaksu un papildus brīvdienu apmaksu, papildatvaļinājumiem, uzkrājumu veidošanu atvaļinājumam, atvaļinājuma naudas izmaksu, kad darbinieks izbeidz darba attiecības vai atvaļinājumu maksājamu darbiniekam, kas strādā nepilnu dara laiku (pusslodzi) un uz noteiktu darba laiku, atvaļinājumu bērna tēvam u.tml. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Jadviga Neilandenorise – 20. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/atvalinajuma-nauda/

📅 JŪNIJS (24.06. – 28.06.), 26. nedēļa

Aktuāls tiešsaistes seminārs: Digitālie risinājumi un tiešsaistes komunikācija uzņēmumos – iespējas, riski un risinājumi. Tiešsaistes komunikācijas ētiskie aspekti un neredzamie apdraudējumi. Tiks apskatītas tiešsaistes komunikācijas priekšrocības, piemēram, efektivitāte un ātrums, kā arī iespējamie riski, ieskaitot drošības apdraudējumus un dezinformāciju. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Anita Rošānenorise – 27. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/digitalie-risinajumi/

📅 JŪLIJS (01.07. – 05.07.), 27. nedēļa

Seminārs tiešsaistē: Gatavosimies svētkiem: personāla ilgtspējas pasākumi, reprezentācija.  Semināra ietvaros plašāk par dāvanām darbiniekiem un darbinieku bērniem, publiskām dāvanām pilsētas pasākumos, konkursiem un sacensībām, darba novērtēšanu un apbalvošanu, svētkiem uzņēmumā, korporatīviem pasākumiem, semināriem un kursiem, personāla ilgtspējas pasākumiem, darbinieku ekskursijā, apsveikumiem u.tml. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Jadviga Neilandenorise – 4. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/personala-ilgtspeja/

📅 JŪLIJS (08.07. – 12.07.), 28. nedēļa

Aktuāls seminārs tiešsaistē: Vadītājs kā līderis. Vai visi vadītāji ir arī komandas līderi? Līderību raksturojošie aspekti un veicinātaji. Kā vadīt sevi, jeb līderi sāk ar sevi. Apskatīsim, kādi ir līderību raksturojošie aspekti un kas veicina veiksmīgu līderību, iekļaujot komunikācijas prasmes, empātiju un stratēģisko domāšanu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta pašvadībai, uzsverot, ka efektīvi līderi sāk ar sevi, attīstot pašapziņu un personīgo izaugsmi. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Anita Rošānenorise – 9. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/vaditajs-ka-lideris

Praktiskais seminārs uzņēmumiem un valsts, pašvaldību iestādēm: Arhīvu pārvaldība. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 1.07.2024. Semināra programmā ir ietverti jaunumi arhīvu likumdošanā un administratīvo sodu piemērošanā saistībā ar Administratīvo pārkāpumu likuma vietā Saeimā pieņemto Administratīvās atbildības likumu.  SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Jolanta Briltenorise – 10. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/arhivu-parvaldiba/

Tiešsaistes seminārs: Trešo valstu pilsoņu nodarbināšana Latvijā. Semināra ietvaros tiks apskatīti tādi temati kā – Trešo pilsoņu uzturēšanās Latvijā, darba atļauju kārtošana, vīzas noformēšana, uzturēšanās atļauja, ārzemnieku nodarbināšana, Trešo valstu pilsoņu īstermiņa un ilgtermiņa nodarbinātība, darba tiesības, nodokļu piemērošana, IIN piemērošana, VSAOI piemērošana utt. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Jadviga Neilandenorise – 11. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/treso-valstu-pilsoni/

📅 JŪLIJS (15.07. – 19.07.), 29. nedēļa

Aktuāls tiešsaistes seminārs: Stress ir pozitīvs?! Ieteikumi stresa atpazīšanai un mazināšanai darba vidē. Vadītājs kā stresa izraisīšanas vai mazināšanas indikators. Tiks apskatīti praktiski ieteikumi stresa atpazīšanai un mazināšanai, lai uzlabotu darba vidi un darbinieku labsajūtu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta vadītāja lomai kā potenciālam stresa izraisītājam vai mazinātājam, akcentējot vadītāja atbildību un ietekmi uz komandas emocionālo stāvokli. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Anita Rošānenorise – 16. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/stresa-seminars/

Tiešsaistes seminārs: Ielu tirdzniecība, pilsētas svētki. Semināra ietvaros tiks apskatīti tiesību akti, kas regulē tirdzniecību, kā arī radīsim atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par to, kādos gadījumos var saņemt atļauju tirdzniecībai, ko drīkst pārdot ielu tirdzniecībā, svētkos un tirgū, kāda ir nepieciešamā dokumentācija. Tāpat apskatīsim jautājumus par pārtikas preču tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšana, lietoto preču tirdzniecību, to, kas drīkst tirgoties u.tml. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Jadviga Neilandenorise – 18. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/ielu-tirdznieciba/

📅 JŪLIJS (22.07. – 26.07.), 30. nedēļa

Praktiskais lietvedības seminārs: DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.07.2024. Ikvienam uzņēmuma vai valsts un pašvaldību iestādes lietvedim vai biroja vadītājam ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, lai tie spētu nekļūdīgi nodrošināt sava uzņēmuma dokumentu apriti. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Jolanta Briltenorise – 24. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/dokumentu-parvaldiba/

Tiešsaistes seminārs: Sezonas darbi lauksaimniecībā. Piemājas saimniecības. Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt par īpašiem noteikumiem sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanā, sezonas laukstrādnieku ienākumiem, sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem, personas datu apstrādi, darba devēja ziņojuma iesniegšanu VID, IIN likmi laukstrādnieku ienākumam, ierobežojumiem sezonas darbos, darba līgumiem, situācijām, ja laukstrādnieks ir nerezidents, kā arī par piemājas saimniecību ienākumiem un nodokļiem, lauku tūrismu, kā arī radīsim atbildi uz jautājumu, kad var nereģistrēt saimniecisko darbību?  SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Jadviga Neilandenorise – 25. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/sezonas-darbi/

Aktuāls tiešsaistes seminārs: Personāla vadība VUCA pasaules koncepta skatījumā. Kā personāla vadītājs var integrēt un pielietot VUCA principus savā darbā. Galvenās iespējas un izaicinājumi. Dalībnieki iegūs praktiskus ieteikumus un rīkus, kā risināt VUCA radītos izaicinājumus, veicinot organizācijas elastību un inovāciju. Seminārs uzsvērs arī vadītāja lomu, lai stiprinātu komandas noturību un veicinātu pielāgošanās spējas. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Anita Rošānenorise – 26. jūlijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/personala-vadiba-vuca/

📅 JŪLIJS / AUGUSTS (29.07. – 02.08.), 31. nedēļa

Tiešsaistes seminārs: Aizdevumi juridiskām un fiziskām personām. Nodokļu aprēķināšana.  Semināra ietvaros tiks apskatītas tēmas par uzņēmumu ienākuma nodokli, aizdevumu aplikšanu ar nodokli saistītām personām, par aizdevumiem meitas uzņēmumiem, aizdevumu termiņu ierobežojumiem, kādos gadījumos drīkst izmaksāt aizdevumu, nemaksājot UIN un kā veikt darījumus ar nerezidentiem. Tāpat seminārā tiks apskatīti jautājumi par saņemtiem aizņēmumiem, kreditoru kapitalizāciju, aizdevuma līgumiem, debitoru parādiem, procentu maksājumiem, UIN aprēķināšanu, soda sankcijām, PVN piemērošanu utt. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Jadviga Neilandenorise – 2. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/aizdevumi/
📅 AUGUSTS (05.08. – 09.08.), 32. nedēļa

Tiešsaistes seminārs: Uzņēmuma transporta uzskaite grāmatvedībā. Nodokļu aprēķināšana. Komandējumi un darba braucieni. Semināra ietvaros tiks apskatīti tādi jautājumi kā automašīnas uzņēmumā, izmaksu uzskaite vieglajām un kravas automašīnām, komandējumu un darba braucienu uzskaite, transporta un citi izdevumi komandējuma un darba braucienu laikā, reprezentācijas izdevumi komandējuma un darba braucienu laikā, kā arī aplūkosim biežāk pieļautās kļūdas grāmatvedības uzskaitē autotransporta, komandējuma un darba braucienu izdevumu grāmatošanā. utt. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Semināra vadītāja – Jadviga Neilandenorise – 9. augustā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/transporta-uzskaite/Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: [email protected]