IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Kvalifikācijas celšana ir nozīmīga teju ikvienam darbiniekam un arīdzan darba devējiem, jo tikai jaunas zināšanas var palīdzēt profesionāli augt un attīstīties. Nepārtraukts darbs pie prasmēm un kompetencēm ir svarīgs ne tikai uzņēmumu vadītājiem, kas vēlas attīstīties straujāk, bet arī visiem tiem, kas plāno savu karjeru un ir gatavi uzņemties jaunus darba pienākumus, jo jaunas prasmes nemainīgi ir priekšrocība darba devēju acīs, atlasot darbiniekus.

Šobrīd ikvienam ir iespēja pieteikties biznesa semināriem un izvēlēties sev piemērotāko apmācību kursu, sākot no lietvedības un mārketinga beidzot ar psiholoģiju un komunikāciju. Tādi pazīstami biznesa apmācību centri kā Biznesa Akadēmija, Nodokļu likumdošanas izglītības centrs (NLIC), Rīgas Psiholoģijas skola, Jauno komersantu skola, Praktiskā mārketinga akadēmija, Biznesa Semināri un Lietvedības mācību centrs piedāvā plašu apmācību klāstu – teju 100 programmas – ar iespēju iegūt zināšanas un profesionālās prasmes attālināti.

Šobrīd pieaugušo profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana notiek tikai attālināti, tādēļ visas apmācības tiek organizētas tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu.

ℹ️ SEMINĀRU UN BIZNESA APMĀCĪBU PROGRAMMU VARAT SKATĪT ARĪ PORTĀLĀ SEMINĀRI.LV 📅 JANVĀRIS (23.01.–27.01.), 4. nedēļa

Praktiskais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā. Dalība seminārā palīdzēs labāk izpildīt tādus uzdevumus kā dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana vai samazināšana, elektronisko dokumentu izvērtēšana, kā arī to glabāšana arhīvā, un uzzināt visu par daudziem citiem svarīgiem aspektiem darbā ar dokumentiem. Semināra programmā ir ietverti jaunumi arhīvu likumdošanā un administratīvo sodu piemērošanā. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119,- Semināra vadītāja – Inese Blanka, semināra norise – 24. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

📅 JANVĀRIS, FEBRUĀRIS (30.01.–03.02.), 5. nedēļa

Praktiskais vienas dienas seminārs - Grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana lauksaimniecībai. Arī saimniecībām ir svarīgi sekot līdzi saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaitei, kontu apgrozījuma pārskatam, debitoru un kreditoru pārskatiem, likumdošanā noteiktās pievienotās vērtības nodokļa atskaitei un uzskaites reģistriem, kā arī citiem svarīgiem, ar grāmatvedību saistītiem jautājumiem. Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt visu par saimnieciskās darbības formām, pievienotās vērtības nodokli, akcīzes nodokli degvielai, uzņēmumu ienākuma nodokli, ES atbalstu, iedzīvotāju ienākuma nodokli, kompensācijām utt. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119,-. Apmācību vadītāja – Jadviga Neilande. Semināra norise – 30. janvārī Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/nodoklu-piemerosana-lauksaimniecibai

Vienas dienas seminārs: "UIN deklarācijas praktiska sagatavošana". Kā nepieļaut kļūdas un sagatavot deklarāciju atbilstošu visām prasībām. Ņemot vērā, ka nodokļa nomaksas un deklarācijas iesniegšanas kārtība mūsdienās ir pietiekami sarežģīta, ir tikai pašsaprotami, ka rodas neskaitāmi jautājumi par UIN deklarāciju. Lai atvieglotu UIN deklarācijas iesniegšanu, tagad ikvienam ir iespēja apmeklēt praktisko vienas dienas semināru un uzzināt visas svarīgākās nianses koektai deklarācijas sagatvošanai. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119,-. Apmācību vadītāja – Jadviga Neilande. Semināra norise – 1. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/UIN-deklaracijas-sagatavosana

Praktiskais lietvedības seminārs: "DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.02.2023." Ikvienam uzņēmuma vai valsts un pašvaldību iestādes lietvedim vai biroja vadītājam ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tāpēc tiek organizēts šis seminārs, lai ikvienam dotu iespēju nekļūdīgi nodrošināt sava uzņēmuma dokumentu apriti. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119. Semināra vadītāja – Jolanta Brilte, semināra norise – 3. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/dokumentu-parvaldiba

📅 FEBRUĀRIS (13.02.–17.02.), 7. nedēļa

Praktiskais vienas dienas seminārs: ''LIETVEDĪBAS PAMATI personāla un biroja vadītājiem.'' Seminārs sniegs iespēju uzlabot zināšanas, prasmes un iemaņas, organizējot biroja lietvedību. Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt vairāk par iestāžu, uzņēmumu dokumentu pārvaldība un tās ieviešanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem – to, kā sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt un nosūtīt dokumentus, sagatavot dokumenta atvasinājumus un dokumentu dublikātus, nodrošināt dokumentu arhivēšanu un sastādīt lietu nomenklatūru. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119,- Semināra vadītāja – Inese Blanka, semināra norise – 14. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/lietvedibas-pamati

Praktiskais seminārs: "Uzņēmuma klientu obligātā izpēte, risku noteikšana, patiesā labuma guvēji, jauni sodi un starptautisko sankciju ievērošana. Sliekšņa deklarācija. Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) likumā." Seminārā uzzināsiet visu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, par sankciju ievērošanas pamatprincipiem un prasībām, kā arī par fizisko personu datu apstrādes politiku, sliekšņa deklarāciju, patiesā labuma guvēja noskaidrošanu, kā arī gūsiet atbildes uz virkni citiem būtisku jautājumu. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119,- Apmācību vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 15. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/NILL-likums

📅 MARTS (06.03.–10.03.), 10. nedēļa

Intensīvās divu dienu apmācības: "PERSONĀLA VADĪTĀJU SKOLA".
 Profesionāli un kvalificēti darbinieki ir lielākā uzņēmuma vērtība, tāpēc apmācībās īpašu uzmanību pievērsīsim lietišķajai komunikācijai un biznesa etiķetei, komandas veidošanai un motivācijai, kā arī tam kā efektīvāk novērtēt personālu. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99,-. Semināra vadītāja – Anita Rošāne, norise – 10. martā un 20. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/personala-vaditaju-skola

Intensīvās divu dienu apmācības: "BIROJA VADĪTĀJU SKOLA". Apmācības palīdzēs apgūt visas nepieciešamās zināšanas, lai veidotu un organizētu biroja darbu, tostarp veicinātu patīkamu un profesionālu klientu apkalpošanu, pozitīvu personāla savstarpējo komunikāciju, veiksmīgu problēmsituāciju risināšanu un efektīvu laika menedžmentu. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99,-. Semināra vadītāja – Anita Rošāne, semināra norise – 7. martā un 16. martā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/biroja-vaditaju-skola


 
Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Apmācību programmas nosaukums
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits