Intensīvās divu dienu biznesa apmācības
BIROJA VADĪTĀJU SKOLA
 

Biroja vadītāja loma uzņēmumā mūsdienās ir tikpat kā nenovērtējama, jo biroja vadītājs ir cilvēks, kurš nodrošina, plāno, koordinē un vada biroja darbu. Būtībā var teikt, ka biroja vadītāja darbs ir saistīts ne tikai ar lietvedības procesa organizēšanu uzņēmumā, bet arī citu svarīgu jomu pārzināšanu, veicot ikdienas pienākumus. Neapšaubāmi, ka biroja vadītāja galvenais uzdevums mūsdienās ir kļūt par uzņēmuma svarīgāko, spēcīgāko posmu, bet tas nav iespējams bez visaptverošām zināšanām klientu servisā, iekšējā komunikācijā, stresa noturībā un darba koordinēšanā.

Tieši tāpēc ir izveidots kurss “Biroja vadītāju skola”, kas palīdzēs apgūt visas nepieciešamās zināšanas, lai veidotu un organizētu biroja darbu, tostarp veicinātu patīkamu un profesionālu klientu apkalpošanu, pozitīvu personāla savstarpējo komunikāciju, veiksmīgu problēmsituāciju risināšanu un efektīvu laika menedžmentu. Tā būs iespēja apzināt izaugsmes iespējas un vēl straujāk tiekties uz panākumiem, jo mūsdienās neviens uzņēmums nespēj attīstīties bez biroja vadītāja ieguldījuma, kas dažkārt tik tiešām ir nenovērtējams.

“Biroju vadītāju skolas” ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt to, kā veiksmīgi nodrošināt, plānot, koordinēt un vadīt biroja darbu. Plašāk aplūkosim arī lietišķās komunikācijas veidus dažādas vidēs, darba vietas organizāciju un efektīvu laika plānošanu. Plašs temats būs arī prezentācijas un sarunu vadīšanas māksla.

“Biroja vadītāju skolā
gūtās zināšanas un prasmes palīdzēs ne tikai uzlabot komunikāciju ar klientiem un darbiniekiem, bet arī dos padomus, kā nodrošināt labvēlīgu atmosfēru birojā un attiecīgi visā uzņēmumā. 

 

Semināra norises laiks: 7. martā un 16. martā, plkst. 10:00 - 14:00
 

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā. Dalības maksa – tikai EUR 119 + PVN

 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 
 Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas. Par dalību apmācībās tiek izsniegta biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība.Apmācību lektore – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 
 
 
 SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

 
Biroja vadītājs – personiskā un profesionālā piemērotība.
 
 • Biroja vadītāja loma uzņēmumā un galvenie pienākumi
 • Biznesa etiķete – pieklājība nav tas pats, kas atturība.
 • Nevainojama uzvedība un labas tonis
 • Pieklājība, kas stiprina biznesa attiecības un lietišķumu.
 • Lietišķās komunikācijas veidi dažādās vidēs (klātienē, pa tālruni, e-sarakstē, e-vidē).
   
Darba vietas organizācija, izveide un uzturēšana. (Atmosfēras radīšana).
 

 

 • Darba vietas zonējums.
 • Nosacījumi darba, atpūtas un koplietošanas telpām.
 • Darba vietas iekārtošana un tās nozīme.
 • Raksturīgākie riska faktori birojā.
 • Darba higiēnas prasības. (Ergonomika) 
   
Efektīva laika plānošana.
 
 • Laika plānošanas prasmes.
 • Kā tikt galā ar “nepatīkamiem” uzdevumiem.
 • Veiksmīgas laika izmantošanas nosacījumi.
 • Personiskie un kolēģu darba “ritmi”.
 • Signāli, ka laiks tiek nevērtīgi izmantots un tā optimizācija.
   
Pareizā forma – reprezentēšana un sarunu vadīšana.
 
 • Perfekta viesmīlība – labu attiecību pamats.
 • Aizrādījumi un kritika.
 • Argumentēšanas māka.
 • Kā sadarboties ar “grūto” kolēģi vai klientu.
 • Personiskās stresa noturības prasmes.
 • Diplomātija kā konfliktu paredzēšana un novēršanas iespēja.

 


 
Kontaktinformācija:

Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]
 

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits