Aktuāls darba tiesību praktiskais seminārs

„Darba kārtības noteikumi, to struktūra un būtiskākie nosacījumi. Darba devēja tiesības piemērot disciplinārsodu”
 
 
Ikviena darba organizēšanu uzņēmumā nosaka iekšējās kārtības noteikumi, kas nosaka tādus jautājumus kā darbinieka darbā pieņemšanas un no darba atbrīvošanas kārtība, darba laiks, tā organizēšana, darbinieku un darba devēja galvenie pienākumi un atbildība par darba kārtības noteikumu neievērošanu.

Lai sniegtu plašāku informāciju par to, kā izstrādāt darba kārtības noteikumus un tos piemērot darba organizēšanas nodrošināšanai, tiek rīkots praktiskais seminārs “Darba kārtības noteikumi, to struktūra un būtiskākie nosacījumi. Darba devēja tiesības piemērot disciplinārsodu”.

Seminārs sniegs padziļinātu informāciju un izpratni par darba kārtības noteikumiem, to struktūru un būtiskajiem nosacījumiem, kas jāņem vērā, tos ieviešot, kā arī par situācijām, kurās darba devējam ir tiesības piemērot disciplinārsodu. 
 

Semināra norises laiks tiešsaistē: 18. janvārī no plkst. 10.00–13.00 


Apmācību iespējas:

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN


Katram tiešsaistes semināra dalībniekam par brīvu – "Biznesa Karte", kas nodrošina 25% atlaidi semināriem un biznesa apmācībām nākamos 6 mēnešus.
 
Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija". Cenā iekļauti apmācību materiāli. 

Par dalību seminārā tiek izsniegta biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība elektroniskā (PDF) formātā. 

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 


Apmācību lektore – Diāna Grīnberga
 – praktizējoša juriste darba tiesībās, darba aizsardzībā, administratīvā pārkāpuma un administratīvā procesā. Pasniedzējai ir 10 gadu pieredze Valsts darba inspekcijā, tai skaitā pieredze Juridiskās nodaļas vadītājas amatā. Ikdienā konsultē uzņēmējus un fiziskās personas darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu piemērošanā, pārstāv klientu intereses valsts iestādēs un tiesās administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajos procesos. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā. 


“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.
SEMINĀRA MĒRĶA GRUPAS – seminārs ir paredzēts uzņēmumu vadītājiem un speciālistiem, kuri ir atbildīgi par darba kārtības noteikumu izstrādi, aktualizēšanu un piemērošanu darba organizācijas nodrošināšanai. 

SEMINĀRA MĒRĶIS – sniegt padziļinātu informāciju un izpratni par darba kārtības noteikumiem, to struktūru un būtiskajiem nosacījumiem, kas jāņem vērā, tos ieviešot, kā arī par situācijām, kurās darba devējam ir tiesības piemērot disciplinārsodu.
 


SEMINĀRA PROGRAMMĀ:
 
 
  • Darba kārtības noteikumi, tā struktūra un struktūras analīze;
  • Darba kārtības noteikumos obligāti iekļaujamie nosacījumi;
  • Darbinieku tiesību ievērošana darba kārtības noteikumos;
  • Raksturīgākie trūkumi un kļūdas darba kārtības notikumos;
  • Darba devēja tiesības piemērot disciplinārsodu;
  • Jautājumi, diskusijas un situāciju analīze.
 
 
Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 

Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis: 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Biznesa kartes Nr.