Praktiskais seminārs

 "Darba tiesības personāla speciālistiem, grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem" 


Darba attiecību veidošana ir būtiska ikviena cilvēka dzīves sastāvdaļa. Darba tiesības nosaka darba ņēmēju un darba devēju tiesības un pienākumus. Tā ir arī māksla rast kompromisus, efektivizējot darba rezultātu. Tā kā darba devēja un darba ņēmēja uzskati mēdz atšķirties, ikvienam ir ļoti svarīgi pārzināt savas tiesības. 

Seminārs "Darba tiesības personāla speciālistiem, grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem" piedāvā darba tiesību izglītības ceļojumā, aplūkojot tādas tēmas kā darba tiesisko attiecību regulējošie normatīvie akti, darba tiesisko attiecību nodibināšana, atpūtas laiks, atvaļinājumi, īslaicīgā prombūtne, pārtraukumi darbā, darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumi un citas.
Semināra norises laiks tiešsaistē: 14. decembrī no plkst. 10.00–13.00


Apmācību iespējas:

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN

 

Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija". Cenā iekļauti apmācību materiāli. 

Par dalību seminārā tiek izsniegta biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība elektroniskā (PDF) formātā. 

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 
 


Apmācību lektore – Diāna Grīnberga
– praktizējoša juriste darba tiesībās, darba aizsardzībā, administratīvā pārkāpuma un administratīvā procesā. Pasniedzējai ir 10 gadu pieredze Valsts darba inspekcijā, tai skaitā pieredze Juridiskās nodaļas vadītājas amatā. Ikdienā konsultē uzņēmējus un fiziskās personas darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu piemērošanā, pārstāv klientu intereses valsts iestādēs un tiesās administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajos procesos. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā. 


“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.
Semināra mērķauditorija – vadītāji, personāla vadītāji un personāla speciālisti, visi, kuriem ikdienas darbs saistīts ar darba tiesisko attiecību nodrošināšanu.

Semināra mērķis – pārrunāt aktuālus teorētiskus un praktiskus jautājumus par darba līgumu uz nenoteiktu un noteiktu laiku, grozījumiem darba līgumā, par darba līguma nosacījumiem, ja darbs tiek veikts attālināti, par dīkstāvi un neparedzēta darba veikšanu, par darba samaksu, tai skaitā slimības naudas un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmaksu un ieturējumiem no darba samaksas. Seminārā tiks izvērtēti aktuālie problēmjautājumi un iespējamie risinājumi. 
 


SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

 
1. Darba līguma un grozījumu pareiza noformēšana, biežākās nepilnības darba līguma noformēšanā, to nozīme turpmākajās darba tiesiskajās attiecībās un iespējamos darba strīdos. 
2. Darba līguma nosacījumi, ja darbs tiek veikts attālināti. 
3. Dīkstāve, neparedzēta darba veikšana un papildu darbs.
4. Darba samaksas, tai skaitā piemaksas, slimības naudas un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma, izmaksa. Ieturējumi no darba samaksas.

Semināra nobeigumā – jautājumi un diskusijas par semināra dalībniekiem aktuāliem jautājumiem.
 
 
Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 

Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis: 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
E-seminārs tiešsaistē
Apmācības neklātienē