Praktiskais seminārs uzņēmumiem un
valsts, pašvaldību iestādēm


DOKUMENTU PĀRVALDĪBA. DOKUMENTU KLASIFIKĀCIJAS SHĒMAS UN LIETU NOMENKLATŪRAS IZSTRĀDE​
 

Bieži vien dokumentu un arhīvu pārvaldībā strādājošajiem ir grūti orientēties katras organizācijas darbības nozares specifiskajos tiesību aktos. Arī likumdošana mēdz būt mainīga, kas ir saprotams, ja runājam par  arhīvu sistēmas tālāko attīstību. Lai palīdzētu lietvežiem apgūt jaunas zināšanas šajā jomā, tiek rīkots praktiskais seminārs uzņēmumiem un valsts, pašvaldību iestādēm “Dokumentu pārvaldība, dokumentu klasifikācijas shēmas un lietu nomenklatūras izstrāde”.

Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja iegūt un papildināt zināšanas dokumentu pārvaldības darbā – identificēt un izvērtēt dokumentus, pilnveidot prasmes dokumentu klasifikācijas shēmu, lietu nomenklatūru veidu un to izstrādē. Seminārs būs ieguvums visiem, kuriem jāstrādā ar dokumentiem un jāīsteno dokumentu pārvaldība valsts pārvaldes institūcijās.
Semināra norises laiks: 19. janvārī no plkst. 10.00–14.00


Apmācību iespējas:

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 79 + PVN.


Katram tiešsaistes semināra dalībniekam par brīvu – "Biznesa Karte", kas nodrošina 25% atlaidi semināriem un biznesa apmācībām nākamos 6 mēnešus.

Apmācību organizators: "Lietvedības Mācību Centrs". Cenā iekļauti apmācību materiāli.


Par dalību seminārā tiek izsniegta "Lietvedības mācību centrs" apliecība.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 
 

“Lietvedības mācību centrs” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas programmas, kas sniedz iespēju valsts un pašvaldību iestādēm sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, dokumentu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmai un to arhivēšanai.Lektore: Mg. sc. Ilga Robežniece, vairāk nekā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā, 14 gadu pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā - lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, arhīva uzziņas sistēmas dokumentu izvērtēšana, arhīvu fondu kvalitātes pārbaudes, dalība institūciju ekspertu komisijās u.c. LNA pilotprojekta ietvaros 2013. g. strādājusi ar elektronisko dokumentu uzskaites un aprakstīšanas jautājumiem. Piedalījusies darba grupā, izstrādājot dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvos aktus, sagatavojusi MK noteikumus Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”. Ir iekļauta ekspertu sarakstā, kuri izvērtē mācību programmas - lietvežiem, biroja administratoriem u.c.


 


SEMINĀRA SATURA IZKLĀSTS

Mērķauditorija: institūciju, uzņēmumu vadītāji, struktūrvienību vadītāji, lietveži, biroju administratori, sekretāri , kuriem ir svarīgi, lai:
 
  • izstrādātie dokumenti būtu atbilstoši LR normatīvajai videi un institūcijas, uzņēmuma darbību vajadzībām;
  • lietu nomenklatūra nebūtu tikai formāls dokuments, bet būtu darba instruments, ar kura palīdzību pārvaldīt institūcijas, uzņēmuma dokumentus;
  • dokumenti ir izvērtēti un noteikta to arhīviskā vērtība, lai saglabātu tos dokumentus, kas kalpo kā pierādījumi, apliecinājumi, bet lieki neglabātu tos, kuru arhīviskā vērtība ir īslaicīga.

Semināra mērķis: iegūt un papildināt zināšanas dokumentu pārvaldības darbā – identificēt un izvērtēt dokumentus, pilnveidot prasmes dokumentu klasifikācijas shēmu, lietu nomenklatūru veidu un to izstrādē.

Lai valsts, pašvaldību iestādes, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas u.c. veiksmīgi pārvaldītu savu darbību rezultātā veidotos vai no juridiskām, fiziskām personām saņemtos dokumentus darbiniekiem jāapgūst prasmes, kā to izdarīt atbilstoši normatīvo aktu prasībām  un darbību vajadzībām.

Semināra laikā tiks skaidrots:

 
  • Kā izveidot dokumentu klasifikācijas shēmu un kāpēc dokumentus jāklasificē.
  • Kā atrast un uzskaitīt visus dokumentus, kā nodrošināt atbilstošas lietu nomenklatūras izstrādi? 

 

​Seminārs paredzēts visu līmeņu darbiniekiem, vadītājiem.

Semināra saturs:
 
Dokumentu identifikācija un izvērtēšana ( kritēriji, ekspertu komisijas u.c.).
Dokumentu klasifikācijas shēmas izstrāde.
Dokumentu uzskaite ( papīra + elektronisko).
Lietu nomenklatūras veidi, izstrāde, saskaņošana Latvijas Nacionālajā arhīvā
Dokumentu sistematizācija lietās, lietu nosaukumu veidošana, izmaiņu izdarīšana, pieejamība u.c.

Semināra laikā paredzēti praktiskie darbi.​


 
Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


 
Kontaktinformācija:
“Lietvedības mācību centrs”
Tālrunis: 25396231
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Biznesa kartes Nr.