Praktiskais seminārs
 
“Finanšu vadības pamati vadītājiem”


Ikviena uzņēmējdarbība ir saistīta ar finansēm – ar pietiekamiem finanšu līdzekļiem, iespējams, ne tikai norēķinoties par nepieciešamajiem resursiem un veikt ikmēneša maksājumus, bet arī īstenojot jaunas idejas, tāpēc finanšu vadības pamatus būtu jāapgūst ikvienam vadītājam.

Ar finansēm saistīto jautājumu pārzināšana ir nozīmīga, lai analizētu datus un veidotu nākotnes prognozes, kā arī pieņemtu stratēģiski nozīmīgus lēmumus.

Semināra ietvaros tiks apskatīti grāmatvedības un finanšu pamatprincipi, tiks runāts par uzņēmuma finanšu pārskatiem – kā novērtēt uzņēmuma finanšu rezultātu, lietojot finanšu pārskatus, kā vadītāju lēmumi ietekmē uzņēmuma kapitālu un ieguldījumus un virkni citiem jautājumiem.

 

Semināra norises laiks: pēc pieprasījuma

 
Apmācību iespējas:

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59.
 

 
Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". 
 
Par dalību tiešsaistes seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.
 

 
Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.
 
Apmācību lektore – Mag. oec. Ilze Bule
. Profesionāle ar  daudzu gadu pieredzi valsts finanšu pārvaldīšanā. Gadu gaitā iegūto pieredzi un zināšanas, vadot seminārus un lekcijas, nodod gan studentiem koledžā, gan kolēģiem. Profesionālās zināšanas un pieredze papildināta, iegūstot akadēmisko maģistra grādu ekonomikā ar specializāciju finanšu uzskaitē, kontrolē, auditā.  Dzīves  moto: “Vispastāvīgākais dzīvē ir pārmaiņas”. Lai to īstenotu, pastāvīgi sevi pilnveido un iesaistās jaunu izaicinājumu īstenošanā.SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

 

1. Finanšu uzskaites pamati un grāmatvedības būtība;

2. Uzņēmuma līdzekļi un to veidošanās avoti, to būtība un novērtējums;

3. Uzņēmuma ieņēmumi un izmaksas, to aprēķināšanas pamatnosacījumi;

4. Finanšu rādītāji, to aprēķināšana un interpretācija;

5. Finanšu plānošana un plāna izpildes kontroles nozīme;

6. Lēmumu pieņemšana par finanšu jautājumiem un uzņēmuma vadītāja loma tajā.
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]
 

Lai pieteiktos praktiskajam semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts