Praktiskais seminārs

"Grāmatvedības uzskaite un gatavošanās gada pārskatam. Inventarizācija.
Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite"

 
Inventarizācija ir saimnieciskajā darbībā lietojamās mantas, debitoru parādu un kreditoru saistību salīdzināšana ar grāmatvedības uzskaites datiem, tās saskaitot un novērtējot. Šādu inventarizāciju parasti veic katra pārskata gada beigās. Ņemot vērā, ka inventarizācija ir nozīmīgs process katra uzņēmuma dzīvē un nepareiza procesa gadījumā var nest zaudējumus, zināšanas šajā jomā ir ļoti nepieciešamas.

Lai ikvienam uzņēmumam palīdzētu sagatavoties gada pārskatam, tiek rīkots praktiskais grāmatvedības seminārs "
Grāmatvedības uzskaite un gatavošanās gada pārskatam. Inventaizācija. Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite".
 
Semināra ietvaros uzzināsiet visu par inventarizācijas veikšanu un noteikumiem, kas jāievēro šajā procesā. Semināra norises laiks: 30. novembrī no plkst. 9.30–12.30
 

Apmācību iespējas:

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.


Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". Cenā iekļauti apmācību materiāli.
 
Par dalību apmācībās tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.
 
 


Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.
 
Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.SEMINĀRA PROGRAMMĀ:
 
 • Inventarizācijas veikšana. Teorija un prakse. Nepieciešamie dokumenti.
 • Pamatlīdzekļu inventarizācija. Lietu pārbaude dabā, norakstīšanas akti.
 • Krājumu inventarizācija. Noliktavu darbība. Sabiedriskā ēdināšana.
 • Bioloģisko aktīvu inventarizācija. Speciālistu atzinums.
 • Debitoru un kreditoru pārbaude un saskaņošana.
 • Ko darīt ar šaubīgiem un bezcerīgiem debitoriem?
 • Vai var norakstīt ilgtermiņa kreditoru? Kā to var izdarīt?
 • Kases pārbaude un inventarizācija. Kases aparāti, kvītis un biļetes.
 • Avansa norēķinu personas. Komandējumi, atskaites.
 • Čeki par degvielu, ziediem, suvenīriem, cigaretēm un alkoholu.
 • Aizdevumi vadībai. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa riski, mazie aizdevumi – procentu riski.
 • Uzkrājumi. Vai tie obligāti veicami?
 • Uzkrātie ieņēmumi. Ilgtermiņa līgumi būvniecībā.
 • Uzkrātās saistības. Vai vajag uzrādīt? Kā noteikt darbinieku atvaļinājumus?
 • Avansi dzīvokļu kooperatīviem. Obligātā zv.revidenta revīzija Kooperatīvo sabedrību likumā.
 • Nākamo periodu ieņēmumi. ES un valsts atbalsts.
 • Nākamo periodu izdevumi. Samaksātie avansi par abonēšanu.
 • Rezerves. Investīcijas pamatkapitāla palielināšanai vai zaudējumu segšanai. kas notiek ar IIN vai UIN?
 • Dividendes. Ārkārtas dividendes, neizņemtās dividendes.
 
 • Pamatlīdzekļu uzskaite.
 • GP posteņi.
 • PL vērtības kritēriji.
 • Detaļu uzskaite.
 • PL sākotnējā vērtība.
 • PL iegādes vērtība.
 • Ražošanas pašizmaksa.
 • PL apmaiņa.
 • Finansējuma saņemšana par PL iegādi.
 • PL novērtēšana pēc sākotnējās vērtības.
 • Izdevumi, kas saistīti ar PL.
 • PL novērtēšana.
 • PL nolietojums.
 • PL nolietojums UIN aprēķināšanai.
 • PL pārvērtēšana. 
 • Ieguldījuma īpašumi un to novērtēšana.
 • PL izslēgšana.
 • Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu objektu pārvietošana uz pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem un informācijas sniegšana.
 • Bioloģiskie aktīvi.
 • Krājumu uzskaite.
 • Krājumu dokumentācija.
 • Krājumu novērtēšana.
 • Krājumu nocenošana.
 • Krājumu norakstīšana.
 • Dabiskie zudumi, zādzības un UIN/PVN.
 

 
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo pieteikuma formu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts