Praktiskais seminārs

 "Biedrību, reliģisko un citu nevalstisko organizāciju grāmatvedība un gada pārskati. Sabiedriskais labums. Ziedojumi un atlaides. Sociālais uzņēmums"  

Arī biedrībām, reliģiskajām un citām nevalstiskajām organizācijām ik gadu ir jāiesniedz gada pārskats. Lai organizācija spētu veiksmīgi attīstīties, ikvienam nepieciešams sekot līdzi likuma izmaiņām un būt informētam par jaunumiem, no kuru pārzināšanas ir atkarīga tā turpmākā darbība.

Lai nepieļautu to, ka nepietiekamas zināšanas rada kļūdas, kas var būtiski ietekmēt organizācijas darbību, seminārā "Biedrību, reliģisko un citu nevalstisko organizāciju grāmatvedība un gada pārskati. Sabiedriskais labums. Ziedojumi un atlaides. Sociālais uzņēmums" būs iespēja uzzināt, kādi ir gada pārskata vispārīgie nosacījumi un kas tajos mainās saistībā ar jaunajiem noteikumiem.

Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt par grāmatvedības organizēšanu, kases operācijām, inventarizāciju, gada pārskatu, bilances sagatavošanu, ziedojumu un dāvinājumu pārskata sagatavošanu, sabiedrisko labumu un daudz ko citu.Semināra norises laiks: 16. novembrī no plkst. 14.00–17.00


Apmācību iespējas:

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms. Cenā iekļauti apmācību materiāli.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 39 + PVN.

 
Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". 

Par dalību seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 
 
 
 


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. 
Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

Grāmatvedības organizēšana.

 
Grāmatvedības organizācijas dokumenti.
Grāmatvedības kontrole.
Attaisnojuma dokumenti.
Avansa norēķini.
Pavadzīmes.
Kases aparātu lietošana, kvītis un biļetes.
Vienkāršā grāmatvedība.
Divkāršā grāmatvedība.
Grāmatvedības reģistri.

 Kases operācijas.

 Inventarizācija.

 Gada pārskats.


Bilances sagatavošana

Nemateriālie ieguldījumi.

Nekustamais īpašums.

Pārējie pamatlīdzekļi.

Akcijas un daļas.

Ilgtermiņa aizdevumi.

Krājumi un vērtspapīri.

Debitori.

Nauda.

Rezerves fonds.

Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.

Citi aizņēmumi.

Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Pārējie kreditori.

Ieņēmumu un izdevumu pārskata sagatavošana

 
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas.
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.
Saņemtie mantojumi.
Saņemtās dotācijas.
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.
No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums.
Citi ieņēmumi.
Izdevumi.
Naudas maksājumi personām.
Materiālu izdevumi
Algas.
Sociālās apdrošināšanas maksājumi.
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.
Citi izdevumi.
Ieņēmumu un izdevumu starpība.

Ziedojumu un dāvinājumu pārskata sagatavošana
 
Atlikums pārskata gada sākumā
Atlikums pārskata gada beigās
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids.
Sabiedriskā labuma darbības joma.
Sabiedriskā labuma mērķa grupa.
Sabiedriskā labuma guvēju skaits.
 
Ziņojums.

Gada pārskata pārbaude un iesniegšana.

Sabiedriskais labums.

 
Kad jākļūst par PVN maksātāju?
Pakalpojumi Latvijā un ES.
PVN deklarācija un maksāšana.

 
Brīvprātīgais darbs.

Brīvprātīgā darba organizētājs.
Brīvprātīgā darba veicējs.
Tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana.
Rakstveida līgums par brīvprātīgo darbu.
Brīvprātīgā darba organizētāja tiesības un pienākumi.
Brīvprātīgā darba veicēja tiesības un pienākumi.
Brīvprātīgā darba veicēju informācijas sistēma.
Brīvprātīgā darba avansa norēķini un kompensācijas.
 
Darba attiecības, alga un atlīdzība.
 
IIN un VSAOI.
Komandējumi.
Labumi darbiniekam, biedram, valdei un citai fiziskai personai.
Dāvanas un svētki.
Reprezentācija un dažādi pasākumi.
Reklāma pret ziedojumu.
Vieglās automašīnas izmantošana un nodokļi.
Ceļazīmes, maršuta lapas.
 
Sociālais uzņēmums.

Citi jautājumi un konsultācijas.
 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis:
29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
E-seminārs tiešsaistē
Apmācības neklātienē