GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 2023

Grāmatvedības un nodokļu joma ik pa brīdim piedzīvo dažādas izmaiņas, kas ir aktuālas gan grāmatvežiem, gan pašiem uzņēmumu vadītājiem. Pērn ir stājies spēkā jauns Grāmatvedības likums, kas izstrādāts, lai pilnveidotu grāmatvedības regulējumu un nodrošinātu tā atbilstību šodienas juridiskajai tehnikai un elektroniskajām iespējām. Vienlaikus grāmatvedību ietekmē ne tikai izmaiņas likumdošanā – dažādas pārmaiņas un izaicinājumi tai jāpiedzīvo arī strauji attīstoties digitālā laikmeta prasībām. Plašāk par to, kādus izaicinājumus nesīs nodokļu joma un to, kādi jaunumi likumdošanā jāpārzina grāmatvežiem – biznesa konferencē “GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 2023”, kas pulcēs nozares ekspertus uz diskusijām par grāmatvedības un nodokļu nozares nākotni.

Papildus tam konferencē liela vērība tiks pievērsta ne tikai grāmatvedības un nodokļu jautājumiem, bet arī tematiem par finansēm, finanšu pratību, digitālo grāmatvedību, dokumentu apriti un tā nozīmi grāmatvedībā un personālvadībā, revīziju u.tml.

 


Konferences galvenie jautājumi: 

Konferencē “GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 2023” tiks aplūkotas aktuālākās tendences grāmatvedībā un aplūkoti svarīgākie temati, jautājumi saistībā ar nodokļu politiku 2023. gadā.

Tāpat eksperti ieskatīsies grāmatvedības izaicinājumos tuvākajos gados – cik liela loma būs digitālajai grāmatvedībai un kā pielāgoties uzņēmuma vadībai e-vidē, nodrošinot, ka tā ir efektīva un ērta? Kā grāmatvežiem adaptēties un spēt izdzīvot šajā nemitīgajā pārmaiņu procesā?

Eksperti pievērsīsies arī jautājumam par finanšu pratību – kā uzņēmumiem nodrošināt finanšu stabilitāti, kā panākt, lai tā palīdz sasniegt mērķus un veido finansiālo labklājību.

Papildus plašāka uzmanība tiks pievērsta jautājumam par autoratlīdzību – kas par to jāzina grāmatvežiem? Kādas ir tā svarīgākās nianses un likuma normas? Ieskatīsimies arī dokumentu apritē un  pievērsim uzmanību datu regulas pārkāpumiem un tam, kas jāņem vērā, apstrādājot grāmatvedības un personāla nodaļas dokumentus, lai nenonāktu pretrunās, neiestātos negatīvas sekas, kas var novest pie sodiem.

Konferences laikā tiks apskatīti arī jautājumi par revīziju un tās lomu uzņēmēja dzīvē. Eksperti diskutēs arī par citiem, svarīgiem jautājumiem saistībā ar grāmatvedību, nodokļiem un šīs nozares nākotni.

Norises laiks: 31. martā no plkst. 12.00–15.30
Norises veids: TIEŠSAISTE
Moderators – Egīls Zariņš

 

KONFERENCES PROGRAMMA:
12:00 – 12:05 - konferences vadītājs Egils Zariņš - konferences atklāšana un ievadruna


12:05 – 12:20 - Lilita Beķere - Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju komitejas vadītāja

TĒMA: “Izaicinājumi grāmatvedības nozarē jaunajā laikmetā”

Grāmatvedis ir viena no profesijām, kuru spēcīgi ietekmēja gan COVID, gan karš Ukrainā, gan ekonomikas transformācija uz digitālo ekonomiku. Prezentācijā plašāks skatījums uz to, kā izdzīvot pārmaiņu procesā – kā tikt galā ar pieaugošajām prasībām un atbildībām. Praktiski padomi, kā grāmatvežiem adaptēties un spēt izdzīvot šajā nemitīgo transformāciju laikmetā.


12:25 – 12:40 - Jadviga Neilande - Grāmatvedības un nodokļu eksperte, konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs

TĒMA: "
Kādus motivējošus labumus darba devējs var piedāvāt darbiniekiem?"

Nodokļu konsultante J. Neilande iepazīstinās konferences dalībniekus ar to, kādus motivējošus labumus darba devējs vēl var piedāvāt darbiniekiem, tai skaitā apmaksātus ēdināšanas pakalpojumus, apmaksātu veselības aprūpi, dzīvības apdrošināšanu, bērna piedzimšanas pabalstu, dāvanas u.tml. Kā tie motivē darbiniekus un kā tos noformēt grāmatvedībā.12:45 – 13:00 - Agnese Rudzīte - Valsts ieņēmumu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore

TĒMA: "Sankciju aktualitāte un uzraudzība"


Aktuāli par sankcijām, to veidiem un to spēkā esamību Latvijā. Plašāk arī par klientu izpēti, pārbaudi sankciju meklētājos un pārbaudes īpatnībām. Ieskats arī stratēģiskās nozīmes preču aprites īpatnībās, ņemot vērā sankcijas. Papildus par sankciju ievērošanas uzraudzību un soda sankcijām saistībā ar sankciju pārkāpumiem.


13:05 – 13:20Māris Ruķers - SIA "E-sabiedrības risinājumi", viens no vadošajiem personas datu speciālistiem Latvijā

TĒMA: "Dokumentu aprite grāmatvedībā un personālvadībā – kādi galvenie GDPR riski?"

Datu regulas eksperts un vadošais datu aizsardzības speciālists Māris Ruķers pievērsīs uzmanību datu regulas pārkāpumiem un tam, kas jāņem vērā, apstrādājot grāmatvedības un personāla nodaļas dokumentus, lai nenonāktu pretrunās, neiestātos negatīvas sekas, kas var novest pie sodiem. Tāpat speciālists sniegs ieskatu vispārējos datu drošības pārkāpumos, kas rada augstu risku uzņēmumiem.KAFIJAS PAUZE13:35 – 13:50 - Sabīne Vuškāne - COBALT vadošā speciāliste nodokļu jomā un nodokļu konsultāciju vadītāja

TĒMA: "E-komercija. PVN piemērošana darījumiem internetā"

Aktuālākā informācija par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem internetā. Par to, kā aprēķināt PVN par precēm un pakalpojumiem, kas pārdotas caur elektronisko tirdzniecības vietu, platformu vai portālu. Par to, kādos gadījumos uzņēmumam, veicot pārrobežu darījumus, tostarp eksportu, ir nepieciešams kļūt par PVN maksātāju citās valstīs un citas aktualitātes.


13:55 – 14:10 Jekaterina Novicka - "Orients Audit & Finance" partnere biznesa attīstībā

TĒMA: "Ilgtspējas ziņojuma digitalizācija. Ko tas nozīmē?"

Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) prasībās paredzēta arī finanšu un ilgtspējas pārskatu digitalizācija. Tas nozīmē, ka pārskati būs jāsniedz regulatīvām iestādēm vienotajā elektroniskajā ziņošanas formātā XHTML un vadības ziņojums, kas ietvers sevī ilgtspējas ziņojumu, jāmarķē saskaņā ar iXBRL specifikāciju, izmantojot topošo Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu taksonomiju. Prezentācijā noskaidrosim, ko šīs izmaiņas nozīmē uzņēmumiem.


14:15 – 14:30 Artūrs Radziviļčuks - BDO Latvia nodokļu projektu vadītājs

TĒMA: "Kriptoaktīvu darījumu ziņošanas pienākums nākotnē"

Informācija par to, kas ir kriptovalūtas un Bitcoin, kā to izmantot, lai veiktu maiņas darījumus un gūtu papildus ienākumus. Ko darīt, lai kontrolētu darījumus ar kriptoaktīviem? Plašāk par Eiropas Parlamenta rezolūciju, ESAO iesaisti efektīvākā kriptoaktīvu pārvaldībā, ES administratīvās direktīvas DAC-8 ieviešanu un nodokļu jautājumiem saistībā ar kriptoaktīviem.


14:35 – 14:50 Kārlis KlovānsSIA "Excellent Latvia" pārstāvis

TĒMA: "Digitālā grāmatvedība: ar ko sākt un bez kā neiztikt?"

Plašāk par to, kādas uzņēmumiem ir iespējas procesu digitalizācijā, kā digitālā grāmatvedība palīdz uzlabot efektivitāti un uzņēmumu konkurētspēju. Tāpat tiks sniegts ieskats tajā, kādus digitālos risinājumus uzņēmēji Latvijā līdz šim izmantojuši mazāk nekā mūsu kaimiņvalstīs, kā arī par to, kādas ir biznesa digitalizācijas iespējas un ieguvumi.


14:55 – 15:10 - Anita Rošāne - Mg.psych., Mg.publ.relat, biedrības "Modus Vivendi A" valdes priekšsēdētāja.

TĒMA: “Darba slodze un profesionālās izdegšanas sindroma riski un profilakses pasākumi”

A. Rošāne ieskatīsies tēmā par darba slodzi un profesionālās izdegšanas sindroma riskiem, kā arī profilakses pasākumiem. Atbildes uz jautājumiem – kā atpazīt profesionālo izdegšanu? Kāda ir profesionālās izdegšanas un darba slodzes līdzsvara nozīme? Plašāk arī par bioloģisko ritmu. Padomi un idejas par psihorelaksācijas tehnikām – ko es daru un ko varu darīt citādāk?


15:10 – 15:20 Konferences moderatora Egila Zariņa īsa uzruna un apkopojums par konferencē apskatītajiem jautājumiem.


🔰 DALĪBAS MAKSA KONFERENCĒ: tikai  EUR 99 t.sk. PVN

Biznesa Konferences ir strauji augošs konferenču organizators, kura rīkotās vispārējās un nozaru konferences tiešsaistē un klātienē apmeklējuši vairāki tūkstoši dalībnieku. Kopš 2020. gada Biznesa Konferences organizējušas vairāk nekā 20 konferences par dažādām biznesa jomām ar vairāk kā 3500 apmeklētāju dalību.

🍒Speciālās cenas piedāvājums uzņēmumiem, piesakot vairāk nekā 10 dalībniekus. Lai to saņemtu, lūdzam sazināties ar konferences organizatoriem.

👉Lai reģistrētos konferencei, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.Biznesa konferences
Tālrunis: 20355559
E-pasts: [email protected]
 

Lai reģistrētos biznesa konferencei, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Promo kods
Esmu Latvijas Grāmatvedības kluba biedrs