Interaktīvais trīs dienu apmācību kurss


IZCILAS KLIENTU APKALPOŠANAS SKOLAIkviens, kura darba pienākumos ietilpst uzņēmuma pārstāvēšana un darbs ar klientiem, zina, cik nozīmīga loma veiksmīgā komunikācijā ar klientu un uzņēmuma tēla demonstrēšanā ir klientu apkalpošanas kvalitātei. Taču, līdzīgi kā jebkurā citā nozarē, arī klientu apkalpošanā tendences mēdz mainīties.

Lai palīdzētu uzņēmumiem uzlabot savu klientu servisu un komunikācijas prasmes, tiek rīkots interaktīvais trīs dienu apmācību kurss “Izcilas klientu apkalpošanas skola”.

Apmācību mērķis ir pilnveidot uz klientu apkalpošanu orientētas komunikācijas prasmes, apzināt savas iemaņas un iegūt pārliecību par savām spējām. 

Efektīva komunikācija nozīmē informācijas nodošanu atbilstošajai auditorijai – tas ir svarīgi gan organizācijai, gan mērķauditorijas nodrošināšanai.
Apmācību norises laiks: 10. maijā, 17. maijā, 19. maijā no plkst. 10.00–14.00


Reģistrācijas iespējas dalībai semināru ciklā:

SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Dalības maksa – tikai EUR 119 + PVN.


Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija". Cenā iekļauti apmācību materiāli.

Par dalību apmācībās tiek izsniegta biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.
 
APMĀCĪBU VADĪTĀJA: 
Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne ir profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 
“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.APMĀCĪBU PROGRAMMĀ:
 

1. diena:
 
1. Klientu apkalpošanas jēdziens – no kalpošanas līdz apkalpošanai.
2. Darbinieka lomas apzināšanās – uzņēmuma izaugsmē, klientu piesaistē un noturēšanā, reputācijas un tēla veidošanā, savu personisko mērķu sasniegšanā u.c.
3. Biežākās problēmas klientu apkalpošanā – klientu tipa noteikšana, spēja un prasme vadīt sarunu, vajadzību izzināšana.
4. Individuālā pašrefleksija.
 
2. diena:
 
1. Klientu apkalpošanas veidi – klātienē, pa tālruni, e-komunikācija u.c. 
2. Situāciju modelēšana un analīze. Individuālais un grupas darbs
3. Kopīgās un atšķirīgās iezīmes  – profesionālā klientu apkalpošana
4. Profesionāls izaicinājums – darbs ar sarežģītu klientu.
5. Individuālā pašrefleksija.
 
3. diena:
 
1. Lietišķā komunikācija un biznesa etiķete
2. Profesionāls ārējais izskats un izturēšanās 
3. Stress un tā rašanās cēloņi darba vietā. Individuālais pašizziņa.  
4. Profesionālā izdegšana un profilakse. 
5. Individuālā pašrefleksija. 


 
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos trīs dienu apmācību kursam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits