KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM – praktiskais semināru cikls
 

Grāmatvedība mūsdienās ir viena no pieprasītākajām specialitātēm Latvijā, jo jebkurā, pat vismazākajā firmā, ir nepieciešams speciālists, kurš pārzina uzņēmuma finanses un spēj kvalitatīvi veikt grāmatveža pienākumus. 

Grāmatvedības zināšanām lielākoties ir praktiska nozīme, jo ar tās palīdzību iespējams veidot grāmatvedības atskaites un pārvaldīt citus svarīgus finanšu dokumentus, kā arī sekot līdzi naudas plūsmai. Tieši tāpēc tā ir viena profesijām, kurā zināšanas ik pa laikam nepieciešams atjaunot un uzlabot.

Lai panāktu veiksmīgu rezultātu, ikvienam nozares pārstāvim ir svarīgi sekot līdzi jaunumiem likumdošanā un nodokļos, kā arī parūpēties par savas kvalifikācijas celšanu. Lai parūpētos par savu izaugsmi, ikvienam ir iespēja apmeklēt praktisko piecu semināru ciklu “Kvalifikācijas celšanas kursi grāmatvežiem”.

Apmācību ietvaros dalībniekiem būs iespēja gūt atbildes arī uz jautājumiem par šobrīd aktuālām tēmām saistībā ar dīkstāves pabalstiem, valsts programmu aizdevumiem, nodokļu parādiem, kredītbrīvdienām, darba tiesībām, debitoru parādu atgūšanu u.c. un citiem aktuāliem tematiem.
 
 
Apmācību norises laiks: 9. jūlijā, 16. jūlijā, 23. jūlijā, 30. jūlijā un 6. augustā no plkst  9.30–12.30
Apmācību norises vieta: Kr. Barona iela 34 (2. stāvs), Rīga
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – EUR 299 + PVN, tikai EUR 199 + PVN!
Apmācību organizators: "Latvijas Grāmatvedības klubs"

Cenā iekļauti apmācību materiāli. Par dalību apmācībās tiek izsniegta "Latvijas Grāmatvedības klubs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.


Lai palīdzētu grāmatvežiem celt savu kompetenci un iegūt plašākas zināšanas, izglītības centrs “Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs” ir izveidojis īpašu Latvijas Grāmatvedības klubu. Šis klubs paredzēts gan tiem, kas savu nākotni vēlas saistīt ar grāmatveža profesiju, kā arī pieredzējušiem grāmatvežiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas, apgūt jaunas prasmes un nostiprināt jau esošās, tādējādi pakāpjoties augšup pa savām karjeras kāpnēm. 

Latvijas Grāmatvedības kluba mērķis ir nodrošināt grāmatvežiem atbilstošas zināšanas un pieredzi, lai ceļā pa karjeras kāpnēm neviens nevarētu jūs atturēt. Latvijas Grāmatvedības kluba mērķis ir arī atbalstīt un izcelt grāmatvežu nozīmīgumu ikvienā uzņēmumā, sniedzot tam īpašu, profesionālu atbalstu, palīdzot ikviena jautājuma un problēmas risināšanā, kā arī sniedzot noderīgu informāciju, individuāli to piemērojot biroja vadītāja specifiskajai darba videi.

Tāpat Latvijas Grāmatvedības kluba tikpat svarīgs mērķis ir arī veicināt ikkatra grāmatveža laimi, prieku, panākumus, izaugsmi, attīstību, inovativitāti, kreativitāti un sekmīgu ilgtspējīgumu ikvienā uzņēmumā. SATURA IZKLĀSTS:

 

1. daļa: Grāmatvedības metodika un izmaiņas 2020. gadā. Kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā, iestādē un biedrībā.
 

 • Izmaiņas likumā "Par grāmatvedību".
 • Grāmatvedības reģistri, programmas.
 • Grāmatvedības  politika – pamatlīdzekļu uzskaite un novērtēšana, krājumu uzskaite un novērtēšana, ieņēmumu un izdevumu atzīšana.
 • Transportlīdzekļu uzskaite.
 • Avansa norēķini.
 • Dokumentu aprite.
 • Grāmatvedības kontrole.
 • Kam grāmatvedība ir kārtojama obligāti?
 • Darījumu grāmatošana pēc būtības.
 • Grāmatvedības sistēma fiziskai personai, juridiskai personai, zemnieku saimniecībām un biedrībām – divkāršā vai vienkāršā.
 • Grāmatvedības organizācijas dokumenti.
 • Dokumentu numurēšana.
 • Kas drīkst veikt grāmatvedību?
 • Obligātā apdrošināšana.
 • Komercnoslēpums.
 • Valūtas lietošana grāmatvedībā.
 • Grāmatvedības valoda.
 • Ar ko apliecina saimnieciskos darījumus?
 • Kā var grāmatot kustamu mantu?
 • Kādos veidos var būt sagatavots attaisnojuma dokuments?
 • Informācijas saglabāšana.
 • Dokumenta kopija.
 • Attaisnojuma dokumentu obligātie rekvizīti.
 • Ārējs un iekšējs attaisnojuma dokuments.
 • Ierakstu izdarīšana reģistros.
 • Labojumi.
 • Reģistri elektroniskā veidā.
 • Paraksts.
 • Iekšējs attaisnojuma dokuments bez paraksta.
 • Ārējs attaisnojuma dokuments bez paraksta.
 • Ja nav iespējams parakstu saņemt.
 • Maksājumu pakalpojumu sniedzējs.
 • Konta izraksts.
 • Dokumentu forma.
 • Saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums.
 • Saimnieciskā darījuma mērītāji.
 • Kādus dokumentus izmanto par ierakstiem grāmatvedības reģistros.
 • Uz dokumentiem norāda ieraksta kārtas numuru.
 • Cik ilgā laikā jāizdara ieraksti?
 • Konti divkāršā grāmatvedībā.
 • Grāmatvedības reģistri.
 • Reģistru veidi.
 • Virsgrāmata.
 • Reģistri mēneša un gada beigās.
 • Krājumi.
 • Biedrības.
 • Grāmatvedības cikls.
 • PVN rēķins.
 • Dokuments no citas ES.
 • PVN rēķina saglabāšana.
 • PVN darījuma izsekojamība.
 • Koriģētais rēķins.
 • Elektronisks PVN rēķins.
 • Vienkāršotais rēķins.
 • Ja čekā nav visi rekvizīti.
 • Čeks par 30 eiro.
 • Pienākums izsniegt PVN rēķinu.
 • Kad PVN rēķinu var neizsniegt.
 • Kad PVN rēķinu var izrakstīt pēc pieprasījuma?
 • PVN rēķina izrakstīšanas termiņi.
 • PVN rēķins elektroniski.
 • Avansa norēķini.
 • Dokumenta kopija.
 • Pavadzīmes.
 • Dokumentu glabāšanas ilgums.
 • Grāmatvedības datorprogrammas.


2. daļa: Darba tiesības un darba aizsardzība – kas grāmatvedim par to jāzina, īpaši krīzes laikā:
 

 • Darba aizsardzība.
   
- darba aizsardzības objekti;
- dezinfekcijas līdzekļi;
- aizsarglīdzekļi (cimdi, maskas u.c.)
- dabiskie pārtikas produkti - citroni, ingvers, medus, ķiploki u.c.;
- uztura bagātinātāji - vitamīni, minerālvielas u.c.;
- medikamenti;
- potes.
 
 • Kompensācija par slimību darba dēļ.
 • Darba aizsardzības speciālista darbs un pienākumi.
 • Darba aizsardzības dokumentācija un tās noformēšana.
 • Saimnieciskās darbības izdevumos atzīstamie izdevumi.
 • Uzskaite grāmatvedība, kontējumi.
 • Atbildība par darba aizsardzības neievērošanu.
 • Slimības lapu apmaksa..
 • Bezalgas atvaļinājums.
 • Vai jāmaksā par dīkstāvi?
 • Attālinātais darbs no mājām.
 • Darba līguma nosacījumu maiņa - algas samazināšana, darba laika samazināšana.
 • Summētais darba laiks.
 • Nepilnais darba laiks.
 • Kompensācija par personiskā datora un telpas izmantošanu.
 • Darbinieku atlaišana.
 • Darbiniekam izmaksājamā atvaļinājuma nauda.
 • Darbiniekam izmaksājamā kompensācija.
 • Algas samazināšana.
 • Civilā aizsardzība un izdevumi.
 • Sanitārās normas.


3. daļa: Viss par debitoru parādu atgūšanu ārkārtējās situācijas laikā. PVN, UIN u.c. atmaksas iespējas no šaubīgiem un bezcerīgiem debitoriem:

1. Uzņēmuma darbība, ja debitors:
 
Īslaicīgi neveic saimniecisko darbību, sakarā ar ārkārtējo situāciju;
Piesaka labprātīgo likvidāciju
Piesaka maksātnespēju
 

2. Uzņēmuma rīcība debitora parādu atgūšanai:

 
Paziņošanas termiņi par parādsaistību izpildi
Atbildes saņemšana no debitora un uzņēmuma turpmākais darbības plāns
Atbildes nesaņemšana no debitora un uzņēmuma turpmākais darbības plāns
UIN atgūšana iespējas, termiņi un uzradīšana UIN deklarācijā
PVN atgūšanas iespējas, termiņi un uzradīšana PVN deklarācijā
 

3. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem grāmatvedībā 
 
Norakstīšanas iespējas
UIN atgūšanas iespējas 
 

4. Bezcerīgi debitori grāmatvedībā 
 
Norakstīšanas iespējas
UIN atgūšana iespējas, termiņi un uzradīšana UIN deklarācijā
PVN atgūšanas iespējas, termiņi un uzradīšana PVN deklarācijā
 
5. Pārējie debitori un parādu atgūšanas specifika

 
Avansi par precēm un pakalpojumiem
Avansa norēķini
Cesijas līgumi
Savstarpēji ieskaiti
Aizdevumi
 

6. VID tiesības piedzīt parādu no debitora

7. Atbildes uz jautājumiem.


4. daļa: 
Nodokļu brīvdienas un dīkstāves pabalsti, garantijas, valsts programmu aizdevumi un citi iespējamie kredītsaistību risinājumi krīzes laikā:
 
1. Nodokļu parādi.
 
- riska persona;

- riska uzņēmums;

- termiņa pagarināšana;

- valdības piešķirtās brīvdienas;

- darbinieku slimības lapu apmaksa;

- valsts atbalsts darba algu apmaksai;

-  parāda piedziņas atlikšana;

- nodrošinājums;

- valdes locekļa atbildība par parādiem;

- tiesiskā aizsardzība;

- maksātnespēja;

- likvidācija.

2. Banku parādi.

3. Piegādātāju parādi.


 

5. daļa: Darījumi skaidrā naudā – iespējamie riski un soda sankcijas. Jauni ierobežojumi 2020.gadā. Kases aparātu, biļešu un kvīšu lietošana.
 

 • Skaidrās naudas ierobežojumi.
 • Darījumi ar juridiskām personām.
 • Darījumi ar fiziskām personām.
 • Skaidrās naudas deklarēšana.
 • Skaidrās naudas izmaksa autoriem.
 • Skaidrās naudas izmaksa pašnodarbinātajiem.
 • Skaidras naudas izmaksa pēc uzņēmumu līguma.
 • Algas izmaksa skaidrā naudā.
 • Avansa norēķini.
 • Kompensācijas izdevumi skaidrā naudā.
 • Komandējuma izdevumi skaidrā naudā.
 • Dividenžu izmaksa skaidrā naudā.
 • Savstarpējs ieskaits.
 • Bartera darījumi.
 • Kapitalizācija.
 • Ziedojumi un dāvinājumi.
 • Aizdevumi skaidrā naudā.
 • Aizdomīga un neparasta darījuma riski.
 • Kases aparāta izmantošana.
 • Kad jālieto kases aparāti.
 • Kādi kases aparāti ir izmantojami?
 • Kases aparātu reģistrēšana, pārreģistrēšana.
 • Kases aparātu žurnāls.
 • Kam jābūt tirdzniecības vietā.
 • Skaidras naudas lietošana veikalā.
 • Skaidras naudas lietošana tirgū.
 • Biļešu lietošana.
 • Kvīšu lietošana.
 • Kases orderu lietošana.
 • Kases operāciju veikšana.
 • VID metodiskie norādījumi.
 • Tiesu prakse.
 • Atbildība un soda sankcijas.
 • Kases izmaksu un ieņēmumu orderi.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

"Latvijas Grāmatvedības klubs"
Tālr. 28242360
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos "Kvalifikācijas celšanas kursiem grāmatvežiem", lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts