Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un personāla vadītājiem: 

LIETVEDĪBAS PAMATI PERSONĀLA VADĪTĀJIEM

Ņemot vērā to, ka lietvedība ir darbs ar dokumentiem, ik pa laikam ir nepieciešams aktualizēt savas zināšanas ne tikai tāpēc, lai saprastu to, kas tad ir lietvedība un kādam nolūkam tā nepieciešama, bet arī, lai mēs būtu regulāri informēti par izmaiņām likumdošanā. Tāpat uzņēmumiem nepārtraukti jāseko līdzi ne tikai papīru dokumentu plūsmai, bet arī jāspēj efektīvi nodrošināt elektronisko dokumentu apstrādi un uzskaiti

Lai izvairītos no nevēlamām konfliktsituācijām, kas saistītas ar neprecīzu dokumentu apstrādi, ikvienam ir iespēja apmeklēt praktisko semināru visiem lietvežiem un biroja vadītājiem “Lietvedības pamati personāla vadītājiem”.


Semināra ietvaros tiks apskatīti tādi jautājumi kā iestāžu, uzņēmumu personāla dokumentu pārvaldība un tās ieviešana, personāla darba organizatoriskie dokumenti, personāla dokumentu izstrādāšana un noformēšana, amata un darba apraksti, rīkojuma dokumenti utt.Semināra norises laiks: 28. aprīlī no plkst. 10.00–13.00


Reģistrācijas iespējas dalībai seminārā:

SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms, pieejami mācību materiāli.
Dalības maksa – tikai EUR 79 + PVN.

SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā.
Dalības maksa – tikai EUR 59 + PVN.


Apmācību organizators: "Lietvedības Mācību Centrs". Cenā iekļauti apmācību materiāli.

Par dalību seminārā tiek izsniegta "Lietvedības mācību centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 
 
 

“Lietvedības mācību centrs” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas programmas, kas sniedz iespēju valsts un pašvaldību iestādēm sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, dokumentu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmai un to arhivēšanai.
Lektore: Mg. sc. Ilga Robežniece, vairāk nekā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā, 14 gadu pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā – lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, arhīva uzziņas sistēmas dokumentu izvērtēšana, arhīvu fondu kvalitātes pārbaudes, dalība institūciju ekspertu komisijās u.c. LNA pilotprojekta ietvaros 2013. g. strādājusi ar elektronisko dokumentu uzskaites un aprakstīšanas jautājumiem. Piedalījusies darba grupā, izstrādājot dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvos aktus, sagatavojusi MK noteikumus Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”. Ir iekļauta ekspertu sarakstā, kuri izvērtē mācību programmas - lietvežiem, biroja administratoriem u.c.

 

Dokumentu pārvaldība (lietvedība) – kā iestādē vai uzņēmumā organizēt personāla dokumentu pārvaldību? Kā identificēt un noteikt prasības, kādus personāla dokumentus obligāti jāveido, kādus organizatoriskos iekšējos normatīvos aktus jāizstrādā, lai izvairītos no riskiem? Kā strādāt integrētā vidē (dokumenti dažādos nesējos), kā to darīt, lai dokumenti būtu atbilstoši saglabāti un tos varētu izmantot, kā pierādījumus, apliecinājumus. 

Kā veidot personas lietas, vai tās var arī neveidot? Kā nodrošināt atbilstošu dokumentu aizsardzību visā dokumenta dzīves ciklā? Kā izvērtēt personāla dokumentus, lai noteiktu to glabāšanas laiku un/vai arhīvisko vērtību? Vai darba līgumus var parakstīt ar drošo elektronisko parakstu? Kā jāreģistrē un, ko var nereģistrēt? Vai ir nepieciešami amata, darba apraksti un, ja tos izstrādā, kā to darīt?

Kā vadīt un organizēt personāla dokumentu pārvaldību?

Par visiem šiem jautājumiem tiks stāstīts semināra laikā.


 


SEMINĀRA SATURA IZKLĀSTS:

 
1. Iestāžu, uzņēmumu personāla dokumentu pārvaldība un tās ieviešana:
 
1.1.Personāla dokumentu pārvaldība iestādē, uzņēmumā; 
1.2.Normatīvie akti, kas regulē personāla dokumentu pārvaldības procesa prasības.
 
2. Personāla darba organizatoriskie dokumenti. 
3. Personāla dokumentu izstrādāšana un noformēšana:
 
3.1. Kādi personāla dokumenti jāveido, ko var neveidot?; 
3.2. Prasme izstrādāt un noformēt personāla dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: 
 
3.2.1. Amata apraksti, darba apraksti, 
3.2.2.Rīkojuma dokumenti,   
3.2.3. Sarakstes dokumenti,
 3.2.4. Personāla dokumentu sistematizācija, klasifikācija, uzskaite, reģistrācija  un aprite,
3.2.5. Faktus fiksējošie dokumenti.
 
4. Dokumentu atvasinājumi un  dokumenta dublikāts. 
5. Personāla dokumentu izvērtēšana un atlase iznīcināšanai.
6. Atbildes uz jautājumiem.
 
Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


 
Kontaktinformācija:
“Lietvedības mācību centrs”
Tālrunis: 25396231
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Seminārs tiešsaistē
Seminārs neklātienē
Dalībnieku skaits