Praktiskais vienas dienas seminārs:
 
LIETVEDĪBAS PAMATI
personāla un biroja vadītājiem
 
 
Ar lietvedību nākas saskarties darbiniekiem ikvienā organizācijā –  lietvedība aptver visu organizācijā veidoto un saņemto dokumentu pilnvērtīgas izmantošanas un glabāšanas nodrošināšanu. Lai parūpētos par to, ka strādājam ar dokumentiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, neatņemamas ir zināšanas par dokumentu pārvaldību, dokumentu sagatavošanas, noformēšanas, uzskaites, uzglabāšanas u.tml. prasībām, kā arī elektronisko dokumentu apstrādi un uzskaiti, neaizmirstot arī par dokumentu iznīcināšanu. Šādas zināšanas ir ļoti nozīmīgas, jo darbs ar dokumentiem ir ļoti cieši saistīts ar iestādes pamatdarba jautājumiem un neapšaubāmi ir iestādes organizatoriskās struktūras sastāvdaļa.

Ņemot vērā to, ka lietvedība ir darbs ar dokumentiem un likuma normām, zināšanas šajā jomā ir nepieciešams nepārtraukti uzlabot un atjaunot. Šim mērķim ikvienam ir iespēja piedalīties praktiskajā vienas dienas seminārā “LIETVEDĪBAS PAMATI personāla un biroja vadītājiem”.

Seminārs sniegs iespēju uzlabot zināšanas, prasmes un iemaņas, organizējot biroja lietvedību. Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt vairāk par iestāžu, uzņēmumu dokumentu pārvaldība un tās ieviešanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem – to, kā sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt un nosūtīt dokumentus, sagatavot dokumenta atvasinājumus un dokumentu dublikātus, nodrošināt dokumentu arhivēšanu un sastādīt lietu nomenklatūru.

 

Semināra norises laiks: 21. februārī no plkst. 10.00–13.00
 

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms, pieejami mācību materiāli. Dalības maksa – tikai EUR 99 + PVN
 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 
 
                 


Apmācību organizators: "Lietvedības Mācību Centrs"“Lietvedības mācību centrs” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas programmas, kas sniedz iespēju valsts un pašvaldību iestādēm sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, dokuementu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmai un to arhivēšanai. Par dalību seminārā tiek izsniegta "Lietvedības Mācību Centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.
 
 Inese Blanka
, Mg.hist, MBA vadībzinātnē, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultātes doktorante, ilggadēja darba pieredze dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā strādājot valsts un pašvaldības institūcijās un uzņēmumos. Pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos un biroja vadības darbā.
 

 
 


 SEMINĀRA SATURS:

1. Iestāžu, uzņēmumu dokumentu pārvaldība un tās ieviešana:
 
1.1.Dokumentu pārvaldība iestādē, uzņēmumā; 
1.2.Normatīvo aktu, standartu, kas regulē dokumentu pārvaldības procesu prasības.
 
2. Dokumenta juridiskais spēks 
3. Izmaiņas pārvaldes dokumentu noformēšanā:
 
3.1.Dokumentu izstrādāšana un noformēšana (rekvizīti, dienesta atzīmes, dokumenta teksts); 
3.2. Prasme izstrādāt un noformēt pārvaldes sistēmas dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: 
 
3.2.1. Organizatoriskie dokumenti, 
3.2.2.Rīkojuma dokumenti,   
3.2.3. Sarakstes dokumenti,
 3.2.4. Publisko tiesību līgumi,
3.2.5. Personāla dokumenti.
3.2. 6. Faktu fiksējoši dokumenti
 
4. Institūcijas/Uzņēmuma dokumentu pārvaldības procesa organizācija:
 
4.1.Organizatoriskie dokumenti, kas nosaka dokumentu pārvaldību;
4.2. Dokumentu uzskaite, aprite un reģistrācijas veidi (lietu nomenklatūra, dokumentu klasifikācija, reģistru uzskaite, aprites shēmas)
 
5. Dokumentu atvasinājumi un  dokumenta dublikāts 
6. Atbildes uz jautājumiem“Lietvedības mācību centrs”
Tālrunis: 25396231
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram "Lietvedības pamati personāla un biroja vadītājiem" lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits