Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: 

LIETVEDĪBAS PAMATI BIROJA VADĪTĀJIEM

Bieži vien dokumentu un arhīvu pārvaldībā strādājošajiem ir grūti orientēties katras organizācijas darbības nozares specifiskajos tiesību aktos. Arī likumdošana mēdz būt mainīga, kas ir saprotams, ja runājam par  arhīvu sistēmas tālāko attīstību. Lai palīdzētu lietvežiem apgūt jaunas zināšanas šajā jomā, tiek rīkots praktiskais seminārs uzņēmumiem un valsts, pašvaldību iestādēm “Lietvedības pamati personāla vadītājiem".

Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja iegūt un papildināt zināšanas dokumentu pārvaldības darbā – identificēt un izvērtēt dokumentus, pilnveidot prasmes dokumentu klasifikācijas shēmu, lietu nomenklatūru veidu un to izstrādē. Seminārs būs ieguvums visiem, kuriem jāstrādā ar dokumentiem un jāīsteno dokumentu pārvaldība valsts pārvaldes institūcijās.
Semināra norises laiks: 5. maijā no plkst. 10.00-13.00.


Reģistrācijas iespējas dalībai seminārā:

SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīmsm, pieejami mācību materiāli.
Dalības maksa – tikai EUR 79 + PVN.
 
APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā.Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.

Apmācību organizators: "Lietvedības Mācību Centrs"

Par dalību seminārā tiek izsniegta "Lietvedības mācību centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 
 

“Lietvedības mācību centrs” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas programmas, kas sniedz iespēju valsts un pašvaldību iestādēm sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, dokumentu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmai un to arhivēšanai.Lektore: Mg. sc. Ilga Robežniece, vairāk nekā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā, 14 gadu pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā - lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, arhīva uzziņas sistēmas dokumentu izvērtēšana, arhīvu fondu kvalitātes pārbaudes, dalība institūciju ekspertu komisijās u.c. LNA pilotprojekta ietvaros 2013. g. strādājusi ar elektronisko dokumentu uzskaites un aprakstīšanas jautājumiem. Piedalījusies darba grupā, izstrādājot dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvos aktus, sagatavojusi MK noteikumus Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”. Ir iekļauta ekspertu sarakstā, kuri izvērtē mācību programmas - lietvežiem, biroja administratoriem u.c.


 

Dokumentu pārvaldība (lietvedība), kā iestādē, uzņēmumā organizēt šo darbu. Kādām pamatzināšanām un prasmēm jābūt, lai dokumentu pārvaldību īstenotu atbilstoši normatīvajiem aktiem, standartiem un iestādes vai uzņēmuma darbību vajadzībām? Kā strādāt integrētā vidē (dokumenti dažādos nesējos), kā to darīt, lai dokumenti būtu atbilstoši saglabāti un tos varētu izmantot, kā pierādījumus, apliecinājumus?

Kādas darbības, kādā secībā jāveic? Kā to visu izdarīt iespējami vieglākā veidā? Kā nodrošināt to, lai dokumentus var viegli, ātri atrast? Kas nozīmīgs, lai nodrošinātu dokumentu pieejamību? Kā dokumentu izstrādāt, lai tas būtu ar juridisko spēku, vai datums jāraksta visos dokumentos? Kā nodrošināt, lai sēdes, sanāksmes protokoli ir parakstīti? Kā Covid laikā, strādājot attālināti, protokolēt sēdes?

Par visiem šiem jautājumiem tiks stāstīts semināra laikā.

 

 
SEMINĀRA SATURA IZKLĀSTS


1. Iestāžu, uzņēmumu dokumentu pārvaldība un tās ieviešana:
 
1.1.Dokumentu pārvaldība iestādē, uzņēmumā; 
1.2.Normatīvo aktu, standartu, kas regulē dokumentu pārvaldības procesu prasības.
 
2. Dokumenta juridiskais spēks 
3. Izmaiņas pārvaldes dokumentu noformēšanā:
 
3.1.Dokumentu izstrādāšana un noformēšana (rekvizīti, dienesta atzīmes, dokumenta teksts); 
3.2. Prasme izstrādāt un noformēt pārvaldes sistēmas dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: 
 
3.2.1. Organizatoriskie dokumenti, 
3.2.2.Rīkojuma dokumenti,   
3.2.3. Sarakstes dokumenti,
 3.2.4. Publisko tiesību līgumi,
3.2.5. Personāla dokumenti.
3.2. 6. Faktu fiksējoši dokumenti
 
4. Institūcijas/Uzņēmuma dokumentu pārvaldības procesa organizācija:
 
4.1.Organizatoriskie dokumenti, kas nosaka dokumentu pārvaldību;
4.2. Dokumentu uzskaite, aprite un reģistrācijas veidi (lietu nomenklatūra, dokumentu klasifikācija, reģistru uzskaite, aprites shēmas)
 
5. Dokumentu atvasinājumi un  dokumenta dublikāts 
6. Atbildes uz jautājumiem

 
 
Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


 
Kontaktinformācija:
“Lietvedības mācību centrs”
Tālrunis: 25396231
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
E-seminārs tiešsaistē
Seminārs neklātienē
Dalībnieku skaits