Praktiskais seminārs 

"Jauna nodokļu piemērošanas kārtība autoratlīdzībai"
 

Līdz 2021. gada 30. jūnijam autoratlīdzības izmaksātājs no autoratlīdzības ienākuma ietur IIN 20% apmērā, bet, iesniedzot GID, autoratlīdzības saņēmējam tiek pārrēķināts ieturētais nodoklis atbilstoši progresīvajai IIN likmei.

Savukārt VSAOI par izmaksāto autoratlīdzību no saviem līdzekļiem 5% apmērā maksā autoratlīdzības izmaksātājs autoratlīdzības saņēmēja pensiju apdrošināšanas labā, bet autoratlīdzības saņēmējs, ja autoratlīdzības ienākuma apmērs pārsniedz 500 eiro, un autoratlīdzības saņēmējs nav darba ņēmējs vai darba alga nesasniedz 500 eiro,  maksā VSAOI kā pašnodarbināta persona no brīvi izraudzītiem ienākumiem, kuri nedrīkst būt mazāki par 500 eiro, un sniedz pašnodarbinātā ziņojumu.

No 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim autoratlīdzības izmaksātājs no autoratlīdzības, kas nav lielāka par 25 000 eiro gadā (nepiemērojot izdevumu normu), ieturēs 25% nodokli, kas sastāv no 80% VSAOI daļas un 20% IIN daļas, bet, ja autoratlīdzības VSAOI daļa nesasniedz minimālās VSAOI un autoratlīdzības saņēmējs nav darba ņēmējs, VSAA izrēķinās trūkstošo starpību un ar VID EDS starpniecību paziņos autoratlīdzības saņēmējam, cik no iztrūkstošā VSAOI objekta jāsamaksā VSAOI 10%  apmērā pensiju apdrošināšanai.


Uz visiem svarīgākajiem jautājumiem par autoratlīdzībām tiks sniegtas atbildes seminārā “Jauna nodokļu piemērošanas kārtība autoratlīdzībai 2021. gadā.”
 


Semināra norises laiks: 11. februārī no plkst. 14.00–17.00

 
Apmācību iespējas:

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms. Cenā iekļauti apmācību materiāli.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.

Katram tiešsaistes semināra dalībniekam par brīvu – "Biznesa Karte", kas nodrošina 25% atlaidi semināriem un biznesa apmācībām nākamos 6 mēnešus.

 
Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". 
 
Par dalību tiešsaistes seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.
 
 

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. 
Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.

SEMINĀRA PROGRAMMĀ:


1.Kas ir intelektuālais īpašums?

2. Kas ir autoratlīdzība?

3.  IIN piemērošana autoratlīdzībai līdz 30.06.2021.

4. IIN piemērošana autoratlīdzībai no 01.07.2021. līdz 31.12.2021.

5. Ja autoram maksā autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organzācija.

6. Ja autors reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējs.

7. Ja autors ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

8. Izmaksu normu piemērošana.

9. Nodokļa ieturēšana.

10. Autoratlīdzības deklarēšana.

11. Nodokļa piemaksa.

12. Vai izdevīgāk reģistrēt saimniecisko darbību?

13. Grāmatvedības uzskaite autoram – saimnieciskās darbības veicējam.

14. Autoratlīdzības uzrādīšana gada ienākumu deklarācijā.

15. IIN piemērošana autoratlīdzībai no 01.01.2022.

16. IIN piemērošana autoratlīdzībai no 01.01.2023.

17. Ja autors ir nerezidents.

18. Vai slēdzams autorlīgums, ja persona reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs?

19. Vai autorlīgumā norāda mantiniekus?

20. Nodokļa piemērošana mantiniekiem.

21. VSAOI piemērošana autoriem līdz 30.06.2021.

22. VSAOI piemērošana autoriem no 01.07.2021. līdz 31.12.2021.

23. VSAOI piemērošana autoriem no 01.01.2022. līdz 31.12.2022.

24. VSAOI piemērošana autoriem no 01.01.2023.

25. Kad autors reģistrējas kā pašnodarbinātais?

26. VSAOI maksāšana pašnodarbinātajam.

27. Autortiesību līgums.

28. Kolektīvā pārvaldījuma līgums.
 

 

 
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 
29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram par nodokļu piemērošanas kārtību autoratlīdzībai, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums (ja ir)
Tālrunis
E-pasts
Biznesa kartes Nr.