Praktiskais seminārs 

"Grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana lauksaimniecībai"


 
Lai arī Latvijā arvien vairāk pieaug mazo un vidējo lauku saimniecību, zināmu šķērsli aizvien sagādā nepietiekama grāmatvedības uzskaite. Arī saimniecībām ir svarīgi sekot līdzi saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaitei, kontu apgrozījuma pārskatam, debitoru un kreditoru pārskatiem, likumdošanā noteiktās pievienotās vērtības nodokļa atskaitei un uzskaites reģistriem, kā arī citiem svarīgiem, ar grāmatvedību saistītiem jautājumiem.

Lai sniegtu plašāku ieskatu par grāmatvedību lauksaimniecības nozarē, ikvienam ir iespēja piedalīties praktiskajā seminārā “Grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana lauksaimniecībai”.

Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt visu par saimnieciskās darbības formām, pievienotās vērtības nodokli, akcīzes nodokli degvielai, uzņēmumu ienākuma nodokli, ES atbalstu, iedzīvotāju ienākuma nodokli, kompensācijām utt.

 


Semināra norises laiks: 28. jūnijā no plkst. 14.00–17.00 

 
Reģistrācijas iespējas dalībai seminārā:


SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms, pieejami mācību materiāli.
Dalības maksa – tikai EUR 79,-
 
 
Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". 
 
 
Par dalību tiešsaistes seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.
 

 
Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. 
Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.

SEMINĀRA PROGRAMMĀ:


1. Saimnieciskās darbības formas.
 
- Piemājas saimniecības;
- Reģistrēta saimnieciskā darbība;
- Zemnieku (zvejnieku) saimniecība;
- SIA;
- Kooperatīvi.
 
2. Pievienotās vērtības nodoklis.

 
- Īpašs nodokļa piemērošanas režīms graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm;
- Īpašs nodokļa piemērošanas režīms lauksaimniekam;

 
 
- Samazinātā likme dārzeņiem;
- Īpašā nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība;
- Vispārīgie noteikumi priekšnodokļa atskaitīšanai;
- Priekšnodokļa atskaitīšana fiziskai personai, kura ir reģistrēts nodokļa maksātājs;
- Priekšnodokļa korekcija darījumos ar pamatlīdzekļiem;
- Priekšnodokļa atskaitīšana fiziskai personai, kura ir reģistrēts nodokļa maksātājs;
- Priekšnodokļa atskaitīšana darījumos ar nekustamo īpašumu un nekustamā īpašuma reģistrācija;
- Priekšnodokļa atskaitīšana, lietojot vieglo automašīnu;
- Krājumu zudumi;
- Pašpatēriņš.
 
3. Akcīzes nodoklis degvielai.

4. Uzņēmumu ienākuma nodoklis.

 
- UIN maksāšana lauksaimniekiem;
- Atlaižu piemērošana.

- Naudas izņemšana jeb dividendes.

- ES atbalsts.
 
5. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

 
- IIN piemērošana lauksaimniekiem;

- Avansa norēķini.

- Kompensācijas.

- Neapliekamie ienākumi.
- Apliekamais ienākums;
- Darbinieki lauksaimniecībā;
- Dividendēm pielīdzinātais ienākums;
- Pamatlīdzekļi;
- Personiskā manta un nekustamais īpašums;
- Atlaides;
- Deklarācija.
 
6. Auto nodokļa piemērošana lauksaimniekiem.

7. Grāmatvedība.

 
- Vienkāršā grāmatvedība;
- Gada pārskata jaunumi lauksaimniekiem;
- Bioloģiskie aktīvi;
- Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi;
- Saņemtais finansējums un tā uzrādīšana grāmatvedībā pēc dažādām metodēm;
- Darba vai produktīvo dzīvnieku un augu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība;
- Augu klasifikācija;
- Mežaudzes un stādījumi;
- Zeme un ēkas;
- Stādījumi un sējumi;
- Augu novērtēšana;
- Augu pašizmaksas noteikšana;
- Darba dzīvnieki, mājdzīvnieki un citi;
- Dzīvnieku novērtēšana;
- Dzīvnieku klasifikācija;
- Dzīvnieku pašizmaksas noteikšana;
- Informācijas sniegšana finanšu pārskatā;
- Pašu kapitāla uzrādīšana finanšu pārskatā;
- Ieguldītā un izņemtā nauda;
- Peļņas pārgrāmatošana;
- Ieguldītā manta un privātā manta;
- Mantas pārklasificēšana.
 
 
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 
29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits