NODOKĻU POLITIKA LATVIJĀ 2022
 

Nodokļu politika Latvijā turpina strauji mainīties. Pēdējā laikā ir stājušās spēkā virkne izmaiņu nodokļu jomā Latvijā. Šīs izmaiņas skar darba devējus, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājus (gan uzņēmumu īpašniekus, gan darbiniekus), saimnieciskās darbības veicējus, autoratlīdzības saņēmējus un izmaksātājus, un akcīzes nodokļa maksātājus. Izmaiņu rezultātā radušies arī vairāki jautājumi par uzņēmumu tālāko attīstību, spējām izpildīt likumā noteikto un pielāgoties jaunajiem apstākļiem tā, lai tas neietekmētu uzņēmumu izaugsmes plānus.

To, kādas sekas varam sagaidīt no nodokļu izmaiņām, vētīsim šī gada nozīmīgākajā biznesa konferencē “NODOKĻU POLITIKA LATVIJĀ 2022”, kurā tiks runāts par grāmatvedību un nodokļiem – tā aktuālākajām tendencēm, izmaiņām likumdošanā un nodokļos, stratēģiju un nodokļu plānošanu.


🔎Plašāku informāciju par citām biznesa konferencēm skatiet šeit: https://www.registreties.lv/konferences
Konferences galvenie jautājumi: 

Aktuālākās tendences grāmatvedībā un plānotās izmaiņas nodokļu politikā, atbalsts uzņēmējiem Covid-19 seku pārvarēšanai un grāmatvedības izaicinājumi tuvākajos gados.

Lai sniegtu plašu skatījumu par būtiskākajām izmaiņām nodokļu likumdošanā un grāmatvedības uzskaitē pēc jaunākajiem likumu grozījumiem, tiek organizēta biznesa konference – "NODOKĻU POLITIKA LATVIJĀ 2022".

Katram uzņēmumam un iestādei jāņem vērā, ka spēkā stājušās vairākas būtiskas izmaiņas nodokļu politikā, kas skar vairums organizāciju nodokļu aprēķinu. Konferences dalībniekiem būs iespēja ne vien uzzināt aktuālos jaunumus nodokļu likumdošanas jomā, bet arī saņemt atbildes uz dažādiem interesējošiem jautājumiem tēmas ietvaros.Norises laiks: 10. martā no plkst. 12.00–16.00
Norises veids: TIEŠSAISTE
Moderators – Egīls Zariņš.KONFERENCES PROGRAMMA:


12:00-12:05 - konferences vadītājs Egils Zariņš - konferences atklāšana un ievadruna;


12:05-12:20
- Ilmārs Šņucins - Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos - "Nodokļu politikas aktuālie jautājumi - izmaiņas un jaunumi"

Plašs skatījums uz nodokļu politiku Latvijā – aplūkoti aktuālākie jautājumi, izmaiņas un jaunumi. Ar kādām izmaiņām varam rēķināties nākotnē? Kā nodokļu izmaiņas ietekmēs uzņēmējus un visu sabiedrību kopumā?


12:25-12:40
- Ilze Palmbaha - Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle - "Kā uzņēmumiem veicas ar pāreju uz digitālo grāmatvedību?"

Plašāk par pāreju uz digitālo grāmatvedību. Kādi ir galvenie izaicinājumi uzņēmumos? Praktiski soļi, ar ko sākt un kā samazināt bremzējošos faktorus. VID ieteikumi un paredzamais valsts finansējums uzņēmumu digitalizācijai.


12:45-13:00
- Sandra Jēkabsone - Dr.oec., LU BVEF profesore - "Nodokļu ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību - esošās situācijas raksturojums, kas būtu jāmaina un jālabo"

Nodokļu aktualitātes un to ietekme uz tautsaimniecību. Plašāk par to, kāpēc ir svarīgi sadalīt nodokļu slogu tā, lai tas veicinātu ekonomisko izaugsmi un neradītu sociālekonomiskās disproporcijas. Skatījums uz to, kas būtu jāmaina un jālabo nodokļu politikā.


13:05-13:20
Modrīte Johansone - SIA "JOHANSONE UN PARTNERI" valdes locekle, zvērināta revidente - "Grozījumi un aktualitātes 2021.gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošanā"

Plašāka informācija par grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Kādi ir šie grozījumi un vai tie skars visas komercsabiedrības? Tāpat aktuālā informācija par to, kam vajadzētu pievērst īpašu uzmanību gatavojot 2021. gada pārskatu un kādi likumi jālasa, lai pareizi aprēķinātu UIN. Ieskats arī grozījumos par UIN likumā un par uzkrājumiem nedrošajiem parādiem.


13:25-13:40
 - Matīss Kodoliņš - uzņēmuma "Econome" vadītājs, sertificēts nodokļu konsultants - Kā maksāt nodokļus par ienākumu no papildus darba, kas nav saistīts ar darba attiecībām

Matīss Kodoliņš, sertificēts nodokļu konsultants pastāstīs kādi ir iespējamie nodokļu maksāšanas režīmi par ienākumiem, kas nav saistīti ar algota darba veikšanu.


13:45-14:00
-  Inga Pumpure - SIA KIF Biznesa komplekss valdes priekšsēdētāja, pasniedzēja un lektore Latvijas augstskolās, koledžās un komercfirmās, publikāciju autore, kā arī Izaugsmes trenere (koučs). - "Finanšu pratība krīzes apstākļos – lai sabalansētu biznesa attīstību, kādiem apstākļiem uzmanība jāpievērš vispirms?"

Plašāks ieskats par to, kā rast balansu starp tērēšanu un taupīšanu, tai pašā laikā noturot uzņēmuma darbību regulāru, pelnošu un pat augošu. Ieskatīsimies grāmatvedības dokumentos – ko tur redz redzīgā grāmatveža acs! Kas ir lielākie finanšu "rīmas" – nemanāmie, regulārie tēriņi, kurus iespējams samazināt! Un, vai šī brīža pabalsti un atbalsti tiešām ir palīdzīga roka, vai tomēr lāča pakalpojums?


14:05-14:20
 -  Jadviga Neilande - Grāmatvedības un nodokļu eksperte, konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs - Minimālās obligātās sociālās iemaksas 2022.gadā

Plaša informācija un aktualitātes par minimālām obligātajām sociālajām iemaksām 2022. gadā – kam jāmaksā minimālās obligātās sociālās iemaksas? Kam nav jāmaksā minimālās obligātās sociālās iemaksas? Konstatēti problēmjautājumi un ko nepieciešams mainīt.Pārējie biznesa konferences referenti un programma šobrīd atrodas saskaņošanas procesā.


🔎Plašāku informāciju par citām biznesa konferencēm skatiet šeit: https://www.registreties.lv/konferences

🔰DALĪBAS MAKSA:
 
  • Dalībnieka karte 1 personai – 99 EUR
 
  • Dalībnieka VIP karte 1 personai – 199 EUR
- Papildus publicitāte biznesa konferences laikā un tās atspoguļojumā medijos.

 

Par dalību konferencē katram dalībniekam tiek izsniegts "Biznesa konferences" apliecinājums elektroniskā (PDF) formātā.

🍒Speciālās cenas piedāvājums uzņēmumiem, piesakot vairāk nekā 10 dalībniekus! Lai to saņemtu, lūdzam sazināties ar konferences organizatoriem.

👉Lai reģistrētos konferencei, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.


Biznesa konferences
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 20355559

Lai reģistrētos biznesa konferencei, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieka karšu veidi
Dalībnieku skaits