Aktuāls praktiskais nodokļu jaunumu seminārs

Izmaiņas grāmatvedības uzskaitē un nodokļu aprēķinā (nodokļu reforma) 2021. gadā – kas jau šodien par to jāzina grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem  


No nākamā gada spēkā stājas vairāki likuma grozījumi, kas būtiski ietekmēs gan uzņēmēju, gan grāmatvežu darbību.

Jauni grozījumi paredzēti gan Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā, gan saistībā ar izmaiņām Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, tāpat arī paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajiem ienākumiem formas maiņa u.c.

Lai nodrošinātu precīzas grāmatvedības atskaites, finanšu dokumentu pārvaldību un citus ar nodokļiem saistītus jautājumus, ikvienam ir iespēja apmeklēt aktuālāko šīs sezonas semināru, kas sagatavos uzņēmējus un grāmatvežus jaunajām likuma izmaiņām.

Zināšanas grāmatvedībā un nodokļu jautājumos ir nepieciešamas ikvienam uzņēmumam vai pašnodarbinātajam, jo no tā atkarīga uzņēmuma izaugsme un nākotne. Sīkākā kļūda var ietekmēt uzņēmuma naudas plūsmu un darbību, tāpēc tikai zinošs un informēts grāmatvedis spēs parūpēties par to, ka uzņēmums darbojas pēc likumā noteiktiem punktiem un var būt drošs par sava biznesa stabilu nākotni!
 


Semināra norises laiks: 23. decembrī no plkst. 9.00–12.00

 
Apmācību iespējas:

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59.

SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 39.
 

 
Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". 
 
Par dalību tiešsaistes un neklātienes seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.
 

 

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. 
Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.

SEMINĀRA PROGRAMMĀ:


Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:
 
- autoratlīdzības no mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas;
- pārējās autoratlīdzības;
- patentmaksas;
- likmes samazināšana;
- darba devēja kompensācijas par darbinieka izdevumiem saistībā ar attālināto darbu;
- IIN pārmaksas automātiska atmaksa;
- attaisnoto izdevumu vienkāršota administrēšana;
- regulējums, lai nodrošinātu, ka VID neveic IIN pārmaksas atmaksu, ja IIN maksātājs nav iesniedzis deklarāciju par kādu no iepriekšējiem taksācijas gadiem, kurā IIN maksātājam veidojas IIN piemaksa;
- mantota valsts fondēto pensiju kapitāla ienākuma pielīdzināšana cita veida pensijas ienākumam;
- regulējums attiecībā ar IIN apliekamo ienākumu, kas radies samazinātu vai dzēstu saistību rezultātā, un no IIN atbrīvotājām samazinātajām vai dzēstajām saistībām;
- pabalsta atbrīvošana no IIN trīs un vairāk bērnu dzimšanas gadījumā vienās dzemdībās ;
- VID lēmumu paziņošanas veids par stipendiju nolikuma reģistrāciju un IIN pārmaksas atmaksu; 
- brāļa vai māsas – personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti – ārstniecības un izglītības izdevumu iekļaušana nodokļa maksātāja attaisnotajos izdevumos
- saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības aizstāšana ar ierakstu publiski pieejamā reģistra daļā;
- avansa maksājumu termiņa izmaiņas solidaritātes nodokļa maksātājiem;
- maksātāju, kuri deklarācijas var iesniegt līdz pēctaksācijas gada 1. jūlijam, loka precizēšana, likuma vienveidīgas piemērošanas nodrošināšanai;
- normu precizējumi saistībā ar normatīvo aktu izmaiņām, kuros noteikta administratīvo atbildību;
- paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajiem ienākumiem formas maiņa;
- IIN atbrīvojuma pagarinājums līdz 2023. gadam personu atlīdzībai par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu;
- grozījumi saistībā ar izmaiņā Mikrouzņēmumu nodokļa likumā.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:
 
- likmes;
- MUN darbinieki;
- obligātais iemaksu objekts;
- obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajiem un autoriem;
- pašnodarbinātā iemaksu objekts;
- pārskata precizējums.


Mikrouzņēmumi:
 
- personu skaits MUN;
- apgrozījums;
- jaunas likmes;
- algas;
- darbinieki;
- uzņēmējdarbības formas;
- PVN maksātājs.
 

 
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 
29948182
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos semināram par nodokļu reformu, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
E-seminārs tiešsaistē
Seminārs neklātienē