PROFESIONĀLĀS PĀRKVALIFIKĀCIJAS APMĀCĪBAS TIEŠSAISTES REŽĪMĀ

Šajā sarežģītā situācijā, kad valstī ir ārkārtējais stāvoklis, arvien nozīmīgāku lomu ieņem pārkvalifikācija. Tā vairs nav tikai iespēja atklāt jaunus talantus un jebkurā vecumā apgūt citu profesiju, bet arī nodrošināt, ka mūsu zināšanas un prasmes būs vajadzīgas daudz vairāk darbadevēju Latvijā. Tā ir kļuvusi par reālu iespēju attīstīties un straujāk kāpt pa karjeras kāpnēm, vienlaikus nodrošinot, ka mūsu prasmes atbilst tirgus prasībām.

Ikvienam šodien ir jābūt gatavam pielāgoties ekonomiskajai situācijai, nodrošinot sev skaidras perspektīvas un to, ka jaunā profesija ir atbilstoša tautsaimniecības vajadzībām ilgtermiņā.

Pārkvalifikācija kā iespēja ir ļoti nozīmīga šobrīd, kad ekonomiskā situācija ir kļuvusi neskaidra un tā ir ātrākā iespēja papildināt savu CV tā, lai tas šķistu pievilcīgs jebkuram darba devējam.

 

Tagad ikvienam ir ērta iespēja gūt jaunas zināšanas, piedaloties profesionālās pārkvalifikācijas apmācībās ar videokonferences starpniecību. Šobrīd visvairāk cilvēku izmanto tieši iespēju celt savu kompetenci, piedaloties neklātienes apmācībās. Apmācības neklātienē dalībniekiem sniedz iespēju patstāvīgi apgūt mācību vielu, izmantojot elektroniski saņemtos materiālus, ko sagatavojuši pasniedzēji. Turklāt pasniedzēji pieejami konsultācijām e-pastā vai videokonferences režīmā.
 
PIEEJAMIE APMĀCĪBU VIRZIENI PROFESIONĀLAJAI PĀRKVALIFIKĀCIJAI:

ADMINISTRATORE/-S   

Tieši biroja administrators ir tas uzņēmuma darbinieks, kas ir atbildīgs par organizāciju un to, lai darbi ritētu strukturizēti, plānveidīgi un sniegtu vēlamos rezultātus. Administrators ir cilvēks, kurš nodrošina, plāno, koordinē un vada biroja darbu – bez viņa nav iedomājams mūsdienīga uzņēmuma ikdienas darbs.

Tajā pašā laikā ikviens mūsdienās var apgūt administratora lomu – neatkarīgi, vai strādājat kā lietvedis, sekretārs personāla speciālists – ikvienam ir iespēja pilnveidot savas praktiskās iemaņas un prasmes, apgūstot biroja vadības funkcijas un pielietojot tās savā ikdienas darbā, piesakoties apmācībām šeit: http://www.registreties.lv/administratoru-skola


KLIENTU SERVISA VADĪTĀJA/-S 

Izcila klientu apkalpošana ir ļoti svarīga daudziem uzņēmumiem. Orientēšanās uz klientu un klientu servisa izcilības nodrošināšana kļūst par nozīmīgu priekšrocību gan privātās, gan publiskās organizācijās. Izcila pakalpojumu sniegšanas kvalitāte neapšaubāmi ir svarīga, lai būtu nodrošināta organizācijas ilgtermiņa attīstība. Šo uzdevumu koordinēšana un izpildīšana mūsdienās ir uzticēta klientu servisa vadītājam. 

Tagad katram ir iespēja gūt priekšstatu par klientu servisa vadītāja darbu un lomu, apgūstot svarīgas zināšanas un prasmes, piesakoties apmācībām šeit: http://www.registreties.lv/izcilas-klientu-apkalposanas-skola

 
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTE/-S

Klientu servisa speciālists ir viena no pieprasītākajām profesijām šodien – ikviens darbs vairāk vai mazāk ir saistīts ar klientu servisu, tāpēc nav šaubu, ka klientu servisa speciālistam ir ļoti atbildīga loma tajā, lai uzņēmums veiksmīgi strādātu un klienti būtu apmierināti. Lielisks klientu serviss neprasa lielākus ieguldījumus kā pareizas kontaktēšanās kultūras izveidošana uzņēmumā un tās saglabāšana vienā līmenī.

Zināšanas par klientu servisa specialitāti un prasmes, kas noder sarežģītās situācijās darbā ar klientiem, tai skaitā konsultēt un motivēt, iemācīt nezaudēt klientu un ar savu piemēru iedvesmot arī citus uzņēmumus, iespējams apgūt, piesakoties apmācībām šeit: http://www.registreties.lv/izcilas-klientu-apkalposanas-skola

PERSONĀLA VADĪTĀJA/-S 

Personāla vadītājs vienlīdz veido kā uzņēmuma kultūru un vidi, tā rada individuālo un kopējo apmierinātību. Personāla vadītāja loma ir neizmērojama – viņš kolektīvā ir cilvēks, kurā ieklausās, kuru personāls uzskata par vienu no viņiem, personāla vadītājs veic darbinieku atlasi, kā arī veic virkni citu pienākumu, bez kuriem nav iedomājama rezultatīva uzņēmuma darbība. 

Personāla vadītāja zināšanas un prasmes, kuras vienmēr būs noderīgas, ieņemot jebkuru amatu, iespējams apgūt, piesakoties apmācībām šeit: http://registreties.lv/personala-vaditaju-akademija

PERSONĀLA SPECIĀLISTS

Personāla speciālista loma uzņēmumā ir nenovērtējama, viņa pārziņā ir personāla vadības stratēģijas, politika un mērķu noteikšana, kā arī uzņēmuma vadības sistēmas pilnveidošana, uzņēmuma personāla resursu plānošana un organizēšana, jaunu darbinieku piesaiste un atlase, uzņēmumu darbinieku atalgojumu sistēmas izstrāde, kā arī darbinieku motivēšana.

Ieskatu personāla speciālista profesijā un visaptverošas zināšanas šajā jomā iespējams gūt, piesakoties apmācībām šeit: http://registreties.lv/personala-vaditaju-akademija  
 
GRĀMATVEDE/-IS

Grāmatvedis šodien ne tikai palīdz apkalpot uzņēmēju, veicot saimnieciskās darbības uzskaiti, kontrolējot un analizējot uzņēmumu reģistrā, bet dara daudz vairāk, jo bez grāmatvedības nav iedomājama neviena uzņēmuma darbība. Grāmatvedības profesija ir viena no tām, kas prasa noteiktu izglītības, pieredzes un apmācības līmeni visa darba mūža garumā, jo likumdošana valstī ir mainīga.

Ieskatu grāmatvedības jomā un aktuālajās zināšanās, lai palīdzētu izprast grāmatvedības pamatus un jaunumus likumdošanā, sniedz īpašs intensīvais kurss grāmatvežiem, kam iespējams pieteikties šeit: http://registreties.lv/gramatvedibas-akademijas-intensivais-kurss

LIETVEDE/-IS 

Lietvedība ir viena no jomām, kas regulāri saskaras ar dažādam pārmaiņām un likuma grozījumiem. Līdzīgi kā grāmatvedībā, arī lietvedībā lielu lomu spēlē zināšanu atjaunošana un regulāra izaugsme. Līdz ar to lietveža loma jebkurā uzņēmumā ir ļoti atbildīga un nozīmīga – bez lietveža nevar darboties neviens mērķtiecīgs un tālredzīgs uzņēmums.

Zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas lietveža darbā, sniedz unikāls apmācību cikls, kam var pieteikties šeit: http://registreties.lv/lietvedibas-akademija


Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos pārkvalifikācijas programmām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Tālrunis
E-pasts
Izvēlētā pārkvalifikācijas programma