Vienas dienas grāmatvedības kursi pašnodarbinātajiem, individuālajiem komersantiem un zemnieku saimniecību īpašniekiem
 

"PATS SEV GRĀMATVEDIS!"

Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā


Grāmatvedība ir viens no svarīgākajiem uzņēmējdarbības elementiem – atbilstošas zināšanas un prasmes šajā jomā ir zelta vērtas, it īpaši, ja vēlies būt atbildīgs uzņēmuma vadītājs vai prasmīgs darbinieks. Grāmatvedības zināšanām lielākoties ir praktiska nozīme, jo ar tās palīdzību iespējams veidot grāmatvedības atskaites un pārvaldīt citus svarīgus finanšu dokumentus, nemaz nerunājot par nepieciešamību sekot līdzi naudas plūsmai.

Lai panāktu veiksmīgu rezultātu, ikvienam pašnodarbinātajam vai individuālajam komersantam ir svarīgi sekot līdzi jaunumiem likumdošanas grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos.

Saimnieciskās darbības veicējiem grāmatvedības kārtošanai vienkāršā ieraksta sistēmā ir jauni noteikumi, kuros saglabātas līdzšinējā regulējuma vispārējās prasības. Noteikumi ir arī papildināti un precizēti atbilstoši jaunā Grāmatvedības likuma prasībām, kā arī tajos ietvertas korekcijas pēc Satversmes tiesas šīgada janvāra sprieduma par saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu noteikšanu nodokļu piemērošanai.

Saistībā ar jauno Grāmatvedības likumu, 31.05.2022. ir pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.322 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā", kas stājušies spēkā jau 03.06.2022. Tādēļ par to, kas jauns un kas savādāks un kas jāievēro jau no 03.06.2022., par to seminārā tiks izklāstīts.

Semināra laikā lektore Jadviga Neilande skaidro aktuālos jautājumus par visu, kas attiecas uz semināra tēmu - aktualitātēm nodokļu aprēķināšanā pašnodarbinātajiem, individuālajiem komersantiem, kā arī atbild uz semināra apmeklētāju padziļinātiem, specifiskiem jautājumiem un izskata individuālus nodokļu aprēķina / nomaksas gadījumus. Seminārs veidots konsultāciju formātā, tādējādi informāciju pasniedzot atbilstoši semināra apmeklētāju interesēm un vajadzībām.

Semināra laikā iegūsiet praktisku informāciju, lai kvalitatīvi veiktu pašnodarbināto un IK grāmatvedības uzskaiti atbilstoši noteiktajām VID prasībām un likumdošanai.

No apmācību programmas dalībnieki iegūs ne vien tik ļoti nepieciešamās zināšanas, bet arī pieredzi un izpratni par likumiem un dažādiem jaunumiem, lai nākotnē veiksmīgi spētu vairot savus un uzņēmuma panākumus un ieņēmumus.


 


Semināra norises laiks: 11. decembrī no plkst. 10.00–14.00
 

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms, pieejami mācību materiāli. Dalības maksa – tikai EUR 99 + PVN Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem - PAR BRĪVU!
 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. Par dalību seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.


Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.

  APMĀCĪBU SATURS:


 

1. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite:
 

- ieņēmumu un izdevumu dokumentācija;
- saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla aizpildīšana;
- autotransporta (t.sk. privātā) izmantošana saimnieciskās darbības veikšanai;
- kā norakstīt kredītu / līzingu maksājumus;
- daļēji ar saimniecisko darbību saistīto izdevumu uzskaite.


2. Kvīšu grāmatiņas reģistrācija, aizpildīšana, atskaites sagatavošana un iesniegšana

3. Pašnodarbināto valsts sociālā apdrošināšana, reģistrācija, atskaites sagatavošana un iesniegšana

4. Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana ar praktiskiem piemēriem, kartiņu aizpildīšana

5. Inventarizācija un izdevumu precizēšana, inventarizācijas aktu sagatavošana, aizpildīšana

6. Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana, praktiska aizpildīšana: deklarācijas pielikumi (D5; D6), praktiski piemēri attaisnoto izdevumu proporcijas aprēķināšanai

7. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķināšana

8. PVN uzskaite, PVN žurnāla aizpildīšana

9. Patentmaksa

10. Diskusija un atbildes uz jautājumiem

Saistībā ar jauno Grāmatvedības likumu, 31.05.2022. ir pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.322 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā", kas stājušies spēkā jau 03.06.2022.

Uz kādām personām attiecas šie noteikumi?
Kādi vēl noteikumi ir jāpiemēro?
Kam kārtojama tikai ieņēmumu uzskaite?


Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite.
Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāls.
Kad var darījumus nereģistrēt žurnālā?
Žurnāla kārtošanas pamatprasības.
Pēc kādiem attaisnojuma dokumentiem var izdarīt ierakstus žurnālā?
Konta izraksts.
Avansa norēķinu atskaite.
Izdevumu atskaite.
Kases orderi.
Čeki.
Kvītis.
Biļetes.
Personisko līdzekļu uzskaite.
Valūtas pārrēķināšana.
Žurnāla ailes saimnieciskajai darbībai.
Aiļu sadalīšana, mainīšana, papildināšana.
Žurnāla aizpildīšana.

Žurnāla aizpildīšana mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam.

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite un to nolietojuma aprēķināšana.
Nolietojuma aprēķināšana.
Aktu noformēšana.
PL kartiņu aizpildīšana.
Pamatlīdzekļa atzīšana.
PL iegādes vai uzskaites vērtība.
Vērtības noteikšana nekustamajam īpašumam.
Ja pamatlīdzeklim nav vērtības.

Krājumu uzskaite.
Kas ir krājumi?
Krājumu novērtēšana.
Krājumu reģistra aizpildīšana.

Citi grāmatvedības reģistri.
Debitoru uzskaites reģistrs.
Kreditoru uzskaites reģistrs.
Preču piegādes reģistrs.
Kases aparāta žurnāls.
Kvīšu žurnāls.
Ieņēmumu reģistrs.

Izdevumu precizēšana.

 "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram "Pats sev grāmatvedis", lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits