PERSONĀLA VADĪBA 2022

Personāla vadības nozare pēdējā laikā ir saskārusies ar vairākiem izaicinājumiem. Viens no lielākajiem izaicinājumiem – attālinātais darbs, kas, kā atzīst vairums ekspertu, ir uz palikšanu un ir kļuvis par šodienas realitāti. Par to, kādi būs tālākie izaicinājumi saistībā ar personāla vadību, organizējot attālināto darbu, ko darīt, lai attālinātais darbs būtu sekmīgs un kā darba devējam un darbiniekam vienoties par attālināto darbu – šie un citi jautājumi tiks apskatīti biznesa konferencē “Personāla vadība 2022”.

🔎Plašāku informāciju par visām 12 biznesa konferencēm skatiet šeit: https://www.registreties.lv/konferences

 
 


Konferences galvenie jautājumi:
 
Kā izvēlēties uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus, kā tos motivēt un kā pašam kļūt par lielisku personāla vadītāju. Kā Covid-19 mainīs tendences darba tirgū jau nākamajā 2022. gadā.

Konferencē būtiskākie jautājumi tiks vērsti uz attālināto darbu, tā organizēšanu, to, kā darba devējam kontrolēt darbinieka darba pienākumu izpildi attālināti, kā no attālinātā darba radīt priekšrocības un kā pašiem darbiniekiem piemēroties atšķirīgajiem darba apstākļiem.

Konferencē tiks noskaidrots, kādi izaicinājumi personāla vadību gaida 2022. gadā, kādiem jābūt attālinātā darba organizēšanas pamatprincipiem un tehniskajam nodrošinājumam, kurus darbus nodarbinātie var veikt attālināti un kādi ir to veikšanai nepieciešamie resursi.  


Norises laiks: 25. novembris no plkst. 12.00–15.00
Norises veids: TIEŠSAISTE
Moderators – Egīls Zariņš
 
 


KONFERENCES PROGRAMMA:12.00–12.05  - Moderatora Egīla Zariņa ievadruna;

12.05–12.20​ Inesa Pranče, SIA "Fontes Vadības Konsultācijas" kompetenču novērtēšanas un attīstības centra vadītāja, tēma – HR izaicinājumi un transformācija;

12.25–12.40 Irēna Liepiņa, Darbinieku aizsardzība uzņēmumu reorganizācijā - Darbinieku aizsardzība uzņēmumu reorganizācijā;

12.45–13.00 - Krista Kristiāna Ziediņa, ASTRAL Executive Search valdes locekle, tēma – Korelācija starp darbinieka vērtībām un motivāciju;

13.05–13.20 - Aija Iesalniece, uzņēmuma "Runas Rāmis" vadītāja, pielietojamās improvizācijas trenere un vēstnese Latvijā, tēma – Pārmaiņu vadība, izmantojot PLAY! modeli;

13.25–13.40 Laila Snidzāne, SIA "MetaCoach" mācību centra vadītāja un trenere, tēma – Darbinieku emocionālais atbalsts "lockdown" laikā;

13.45–14.00 - Jana Strogonova, sertificēta emocionālās inteliģences praktiķe, GROWING biznesa konsultante un trenere, tēma – Visbiežāk piedzīvotā sajūta darbā – izsmeltība!?;

14.05-14.20 - 
Una Petrauska, Zvērināta advokāte, KPMG Zvērinātu advokātu biroja vadītāja - Ieskats Trauksmes celšanas regulējumā – Jauns apgrūtinājums vai glābšanas riņķis;

14.25-14.40 - Anta Praņēviča, Kultūras transformācijas vadītāja Latvenergo. Personāla vadības funkcija - Humora nozīmība attālinātā darba kontekstā;

14.45-15.00Elīna Biseniece, "Improvin Business" pielietojamās improvizācijas trenere komunikācijas, sadarbības un radošuma jomā ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi improvizācijā. Pielietojamās improvizācijas vēstnese Latvijā, tēma – Metodes veiksmīgai personāla iesaistei attālinātās sapulcēs un treniņos;

15.05-15.20 - Ineta Kalinkeviča, Personāla direktore DHL Express Latvia - “Labā prakse meklējot efektīvākos veidus darbinieku iesaistei un motivācijai.”.


Vairāki referenti šobrīd vēl ir apstiprināšanas kārtībā dalībai konferencē, tiek saskaņotas to uzstāšanās tēmas.

 
🔎Plašāku informāciju par visām 12 biznesa konferencēm skatiet šeit: https://www.registreties.lv/konferences


🔰DALĪBAS MAKSA:
 
 
  • Dalībnieka karte – 99 EUR.
- Iespēja apmeklēt jebkuru Semināri.lv apmācību bez maksas, konferences dalībnieka kartes summas apmērā.
 
  • Dalībnieka VIP karte – 199 EUR.
- Iespēja apmeklēt jebkuru Semināri.lv apmācību bez maksas, konferences dalībnieka kartes summas apmērā.
- Īpaša uzmanība izvirzītajam problēmjautājumam konferences ekspertu diskusijās.
- Iespēja papildus publicitātei medijos.


 
Par dalību konferencē katram dalībniekam tiek izsniegts "Biznesa konferences" apliecinājums elektroniskā (PDF) formātā.

🍒Speciālās cenas piedāvājums uzņēmumiem, piesakot vairāk nekā 10 dalībniekus! Lai to saņemtu, lūdzam sazināties ar konferences organizatoriem.

👉Lai reģistrētos konferencei, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.

*Dalības maksa norādīta bez 21% PVN.

Biznesa konferences
E-pasts: info@konferences.lv
Tālrunis: 20355559

Lai reģistrētos biznesa konferencei, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieka karšu veidi
Dalībnieku skaits