PERSONĀLA VADĪBA 2022

Personāla vadības nozare pēdējā laikā ir saskārusies ar vairākiem izaicinājumiem. Viens no lielākajiem izaicinājumiem – attālinātais darbs, kas, kā atzīst vairums ekspertu, ir uz palikšanu un ir kļuvis par šodienas realitāti. Eksperti norāda – darba tirgū konkurence no lokālas ir kļuvusi par starptautisku, strauji mainās personāla atlase un uzņēmumiem personāla politikā turpmāk būs jāņem vērā vairāki apsvērumi.
 
Par to, kādi būs tālākie izaicinājumi saistībā ar personāla vadību, organizējot attālināto darbu, ko darīt, lai attālinātais darbs būtu sekmīgs un kā darba devējam un darbiniekam vienoties par attālināto darbu, kā parūpēties par darbinieku motivāciju un produktivitāti – šie un citi jautājumi tiks apskatīti biznesa konferencē “PERSONĀLA VADĪBA 2022”.

🔎Plašāku informāciju par citām biznesa konferencēm skatiet šeit: https://www.registreties.lv/konferences

 
 


Konferences galvenie jautājumi:
 
Kā izvēlēties uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus, kā tos motivēt un kā pašam kļūt par lielisku personāla vadītāju. Kā Covid-19 mainīs tendences darba tirgū jau nākamajā 2022. gadā.

Konferencē būtiskākie jautājumi tiks vērsti uz attālināto darbu, tā organizēšanu, to, kā darba devējam kontrolēt darbinieka darba pienākumu izpildi attālināti, kā no attālinātā darba radīt priekšrocības un kā pašiem darbiniekiem piemēroties atšķirīgajiem darba apstākļiem.

Konferencē tiks noskaidrots, kādi izaicinājumi personāla vadību gaida 2022. gadā, kādiem jābūt attālinātā darba organizēšanas pamatprincipiem un tehniskajam nodrošinājumam, kurus darbus nodarbinātie var veikt attālināti un kādi ir to veikšanai nepieciešamie resursi.  


Norises laiks: 28. aprīlī no plkst. 12.00–15.00
Norises veids: TIEŠSAISTE
Moderators – Egīls Zariņš
 

KONFERENCES PROGRAMMA:


12:00-12:05 - konferences vadītājs Egils Zariņš - konferences atklāšana un ievadruna


12:05-12:20 - Laila Snidzāne - SIA "MetaCoach" valdes locekle, trenere - "Vadītpasmes, vadītāju un komandu attīstība, emocionālā inteliģence"

Plašāk par emocijām darba vietā un kā tās var mums palīdzēt vai tieši otrādi – traucēt ikdienas darbos, komunikācijā ar klientiem un kolēģiem. Par to, kā var ienest emocionālo inteliģenci vadītāja darbā un sākt emocijas, kā neizsmeļamu enerģijas avotu, izmantot; ko tas dos vadītājam, komandai un arī uzņēmumam kopumā.


12:25-12:40 Irēna Liepiņa - Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente - "Attālināta darba tiesiskais regulējums"

Svarīgākais par attālināta darba tiesisko regulējumu  – kā organizēt attālināto darbu? Kā organizēt starpinstitūciju sanāksmes? Kā organizēt personāla atlasi? Plašāk par to, kā parūpēties par darba produktivitāti, celt darbinieku motivāciju un veicināt to lojalitāti.


12:45-13:00 Inesa Pranče - Līderības attīstības un novērtēšanas centra vadītāja (SIA Fontes Executive Search) - "Darbinieka motivācijas novērtēšana, strādājot attālināti - efektīva metode motivācijas paaugstināšanai"

Strādājot attālināti, mums jāvelta motivācijai īpaša uzmanība un jāsaprot, kā var motivēt darbiniekus, nesatiekot viņus ikdienā. Es pastāstīšu par efektīvu metodi, kas palīdz identificēt 18 cilvēka motivācijas aspektus un sniedz vispusīgu izpratni par situācijām, kas paaugstina vai samazina motivāciju.


13:05-13:20 - Ieva Zaumane - Komunikācijas vadības eksperte, Uzņēmuma Ieva Zaumane Systemic Change dibinātāja, praktizējoša vadības konsultante, sertificēts APC koučs, sertificēta organizāciju sistēmdinamiku speciāliste un sistēmisko sakārtojumu fasilitatore. - "Svarīgākie iekšējās komunikācijas aspekti emocionāli saspringtā laikā"

Par to, kā uzņēmumam sasniegt izvirzītos mērķus un radīt apstākļus, kuros darbinieki ir spējīgi produktīvi strādāt. Par to, kā Ukrainas situācija mainījusi darba vidi. Ieskats tajā, kas šobrīd ir jāņem vērā vadītājiem, īstenojot iekšējo komunikāciju, un kas ir galvenie aspekti veselīgas iekšējās vides veidošanā un komandas darba stiprināšanā ceļā uz organizācijas mērķiem.


13:25-13:40 Ineta Kalinkeviča DHL Express Latvia personāla direktore - "Kā saglabāt uzņēmuma vērtības nākotnes darba skatījumā"

Plašāk par to, kā noturēt uzņēmuma vērtības un turpināt iesaistīt darbiniekus. Vai iepriekšējā pieeja darbam ir efektīva pēc ārkārtas situācijas beigām? DHL Express Latvia skatījums darbinieku motivācijā un iesaistē.


13:45-14:00 Anita Rošāne - Mg.psych., Mg.publ.relat, biedrības "Modus Vivendi A" Valdes priekšsēdētāja. - "Kā komandai palīdzēt tikt galā ar emociju karuseli un no jauna sajust dzīvesprieku"

Plašāk par to, kā komandai palīdzēt turpināt strādāt un tikt galā ar paaugstinātu spriedzi, kā rast emocionālu līdzsvaru, kā katram sakārtot savas domas un parūpēties par sevi, savu motivāciju un produktivitāti.
 

 
🔎Plašāku informāciju par citām biznesa konferencēm skatiet šeit: https://www.registreties.lv/konferences


🔰DALĪBAS MAKSA:
 
  • Dalībnieka karte 1 personai – 99 EUR
 
  • Dalībnieka VIP karte 1 personai – 199 EUR
- Papildus publicitāte biznesa konferences laikā un tās atspoguļojumā medijos.
 

🍒Speciālās cenas piedāvājums uzņēmumiem, piesakot vairāk nekā 10 dalībniekus! Lai to saņemtu, lūdzam sazināties ar konferences organizatoriem.

👉Lai reģistrētos konferencei, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.


Biznesa konferences
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 20355559

Lai reģistrētos biznesa konferencei, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits