Biznesa konference "PERSONĀLA VADĪBA 2023"

Personāla vadība ir tā, kas izvirza cilvēku par galveno un svarīgāko veiksmes faktoru jebkuras uzņēmējdarbības ilgtspējīgā attīstībā. Līdzīgi kā citās nozarēs, arī personāla vadības joma pēdējo gadu laikā ir saskārusies ar vairākiem izaicinājumiem, kas noteikuši virzienu, kur personāla vadība virzās šogad.

Tā, piemēram, prakse rāda, ka organizācijas arvien vairāk koncentrējas uz daudzveidīgas un iekļaujošas darba vietas kultūras izveidi, lai piesaistītu un noturētu labākos talantus. Līdztekus tam darba dzīvē arvien aktīvāk ienāk arī mākslīgais intelekts un procesu automatizācija. Lielāku nozīmi iegūst arī talantu vadība un darbinieku iesaiste ar pārliecību, ka laimīgi un apmierināti darbinieki ir daudz produktīvāki un dod lielāku ieguldījumu uzņēmuma vispārējos panākumos.

Darbā tirgū savus izaicinājumus radīs arī darbinieku labsajūtas nodrošināšanas jautājumi, pieaugošā nepieciešamība darbiniekiem organizācijā uzņemties arvien jaunas lomas un pienākumus. Savu nozīmi nezaudēs arī efektīvs komandas darbs, kas nozīmē, ka arvien vairāk uzņēmumu nāksies piedomāt par to, kā definēt un veidot izpratni par katra komandas dalībnieka lomu un nozīmīgumu.

Eksperti uzsver – izmaiņas personāla vadībā notiks un jaunais gads būs izaicinājumu pilns un ar šiem izaicinājumiem nāksies tikt galā gan vadītājiem, gan darbiniekiem.

Bet plašāk par to, kādi būs tālākie izaicinājumi saistībā ar personāla vadību un uz ko mums nāksies fokusēties 2023. gadā, ikvienam būs iespēja uzzināt biznesa konferencē “PERSONĀLA VADĪBA 2023”, kur uzstāsies savas jomas vadošie eksperti, runājot par nākotnes iespējām, izaicinājumiem un tendencēm darba tirgū.
 
 


Konferences galvenie jautājumi:
 
Kā izvēlēties uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus, kā tos motivēt un kā pašam kļūt par lielisku personāla vadītāju. Kā pēdējā laika pasaules notikumi mainīs tendences darba tirgū Latvijā jau 2023. gadā.

Konferencē tiks apskatītas kādas ir aktuālās tendences darba vidē, nākamie personāla atlases izaicinājumi, kā palīdzēt cilvēkiem strādāt ar prieku un gandarījumu, ko darbinieki vērtē visaugstāk savos vadītājos un ko sagaida no uzņēmuma, kā paaudžu maiņa ievieš savas korekcijas darba un karjeras uztverē, kādas izmaiņas rodas personāla atlases speciālista lomai un kā jāmainās uzņēmumu un personāla atlases speciālistu komunikācijas stratēģijai ar potenciāliem kandidātiem, lai sasniegtu un vairotu nepieciešamo auditoriju.

Tāpat konferencē liels uzsvars tiks likts uz darbinieku labsajūtu, aplūkojot to, kā emocijas turpina mūs ietekmēt arī biznesa vidē, kā labi justies darbā un strādāt ar prieku un gandarījumu, kāda ir komandas saliedēšanas un pasākumu nozīme organizācijas darbībā, kā arī par to, cik būtiska ir emocionālā inteliģence un kādu lomu tā spēlē personāla jomā.

Tāpat vairāk runāsim par komerctiesiskajiem, darba tiesiskajiem un zaļajiem aspektiem uzņēmuma pārejas procesā. 


Norises laiks: 23. februārī no plkst. 12.00–15.30
Norises veids: TIEŠSAISTE
Moderators – Aivis Ceriņš
 

KONFERENCES PROGRAMMA:12:00 - 12:05 - konferences vadītājs Aivis Ceriņškonferences atklāšana un ievadruna


12:05 - 12:20 - Jūlija Jerņeva VILGERTS partnere, zvērināta advokāte
TĒMA: “Darba līgumu uzteikumi un tiesu prakses aktualitātes: kā nenonākt tiesā?”

Darba līgumu izbeigšana ir neatņemama uzņēmējdarbības sastāvdaļa. Tomēr dažreiz šīs process ir tik acīmredzams un vienkāršs, ka darba devēji pieļauj šķietami maznozīmīgas kļūdas. Lai šīs kļūdas nebūtu liktenīgas, ieteicams sekot jaunākajai tiesu praksei un atcerēties bāzes principus, kuri jāievēro ikkatra darba līguma izbeigšanas gadījumā. Prezentācijas mērķis ir apskatīt tieši šos jautājumus un sniegt praktiskus padomus darba devējiem.


12:25 - 12:40 Eva Selga​ Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācijas valdes priekšsēdētāja
TĒMA: "Aktuālās tendences darba vidē 2023. gadā"

Plašāk par 2023. gada svarīgākajiem virzieniem, ko iezīmē darba tirgus Latvijā un Eiropā. Par to, ko darbinieki vērtē visaugstāk savos vadītājos un ko sagaida no uzņēmuma. Ieskats arī vadītāju vadīšanas metodēm hibrīddarba apstākļos.


12:45 - 13:00 Lilita Alute​ DARBA GURU rekrutēšanas komandas vadītāja
TĒMA: "Personāla atlases tendences un izaicinājumi 2023"

Par personāla atlases tendencēm, tai skaitā, kā paaudžu maiņa ievieš savas korekcijas darba un karjeras uztverē no darba ņēmēja uz sadarbības partneri. Tiks aplūkoti arī gaidāmie izaicinājumi nozarē, tai skaitā, kā sabalansēt vajadzību pēc gataviem speciālistiem un esošās tirgus iespējas, kādas izmaiņas rodas personāla atlases speciālista lomai un kā jāmainās uzņēmumu un personāla atlases speciālistu komunikācijas stratēģijai ar potenciāliem kandidātiem, lai sasniegtu un vairotu nepieciešamo auditoriju.


13:05-13:20 - Inga Geka - Printful HR direktore Eiropā
TĒMA: "Attālinātā darba vadība"

Plašāk par attālināto darbu – ko darīt, lai tas būtu efektīvs un produktīvs. Uzņēmuma “Printful” pieredze attālinātā darba ieviešanā un vadīšanā. Padomi, lai attālinātais darbs būtu veiksmīgs, tai skaitā par sadarbības principiem, video sapulču organizēšanu, darba un privātas dzīves līdzsvara nozīmi utt.


KAFIJAS PAUZE13:30 - 13:45 Irēna Liepiņa - Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente
TĒMA: "Ilgtspējība uzņēmuma pārejas procesā"

Informācija par komerctiesiskajiem, darba tiesiskajiem un zaļajiem aspektiem uzņēmuma pārejas procesā. Tāpat būs sniegta plašāka informācija par ilgtspējas tiesisko regulējumu šobrīd un pēc 2024. gada, kā arī ieskats dažādos risinājumos atbilstības nodrošināšanai ikdienā.


13:50 - 14:05 - Jana Strogonova - Sertificēta emocionālās inteliģences praktiķe, GROWING biznesa konsultante un trenere
TĒMA: "NOVĒRTĒTI, BET IZSMELTI!"

Konferences dalībnieki plašāk tiks iepazīstināti ar Genos International Emocionālā klimata indeksa (EKI) rezultātiem Latvijas organizācijās 2022. gadā. Skatījums uz to, ar kādiem paņēmieniem un metodēm kāpināt sajūtu “NOVĒRTĒTS” un ko darīt (pašam, tiešajam vadītājam, organizācijai), lai mazinātu sajūtu “IZSMELTS”.


14:10 - 14:25 Laila Snidzāne SIA "MetaCoach" mācību centra vadītāja un trenere
TĒMA: "Kā labi justies darbā un strādāt ar prieku un gandarījumu?"

Kas uzņēmumiem būtu jāpārtrauc, jāturpina un jāsāk darīt, lai palīdzētu saviem darbiniekiem justies labi darba vietās, un tai pat laikā nodrošināt ilgtspēju un peļņu? Kā palīdzēt cilvēkiem strādāt ar prieku un gandarījumu, nodrošinot to maksimālu iesaisti uzņēmuma attīstībā?


14:30 - 14:45 - Dace Stīpniece - Catalyst Latvija vadītāja
TĒMA: "Komandas saliedēšanas un pasākumu nozīme organizācijas darbībā. LIVE vai ONLINE pasākums?"

Plašāk par to, kāda ir komandas saliedēšanas un pasākumu nozīme organizācijas darbībā. Par to, kāpēc ir svarīgi regulāri organizēt gan komandas saliedēšanas, apmācību pasākumus, kā arī noteikti neaizmirst par ikgadējajām vasaras sporta spēlēm, Ziemassvētku un gada ballēm, kur apsveikt un izcelt labākos darbiniekus un likt justies viņiem īpašiem. Kādas ir pasākumu nozares tendences un kā izvēlēties pasākuma veidu? Kas labāk – klātienes vai online pasākums?


14:50 - 15:05 - Elita Kazaine - Personāla vadības un atlases eksperte, biznesa trenere
TĒMA: "Emocionālā inteliģence – obligātā līdera kompetence"

Par to, cik būtiska ir emocionālā inteliģence un kādu lomu tā spēlē personāla jomā. Ieskats tajā, kā atpazīt savas emocijas, izprast to rašanās cēloņus, pārvaldīt tās un elastīgi izmantot.
 
 

🔰DALĪBAS MAKSA: dalības maksa konferencē – tikai EUR 99,- t.sk. PVN.

Biznesa Konferences ir strauji augošs konferenču organizators, kura rīkotās vispārējās un nozaru konferences tiešsaistē un klātienē apmeklējuši jau simtiem dalībnieku. Kopš 2020. gada Biznesa Konferences organizējušas vairāk nekā 20 konferences par dažādām biznesa jomām ar vairāk kā 2800 apmeklētāju dalību.

🍒Speciālās cenas piedāvājums uzņēmumiem, piesakot vairāk nekā 10 dalībniekus. Lai to saņemtu, lūdzam sazināties ar konferences organizatoriem.

👉Lai reģistrētos konferencei, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.Biznesa konferences
Tālrunis: 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai reģistrētos biznesa konferencei, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Promo kods (ja ir)