Praktiskais seminārs

 "Kas katram uzņēmumam jāzina un jāievēro par fizisko personu datu apstrādi, lai netiktu pakļauts soda sankcijām" ​
 
 

Jau divus gadus visā Eiropas Savienībā jāievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Lai gan tās nemaina līdzšinējos fizisko personu datu aizsardzības principus, kas noteikti Fizisko personu datu aizsardzības likumā, tie daudziem joprojām nav īsti saprotami un rada aktuālus jautājumus par personas datu aizsardzības jautājumiem un regulā noteikto. 

Praktiskais seminārs "Kas katram uzņēmumam jāzina un jāievēro par fizisko personu datu apstrādi, lai netiktu pakļauts soda sankcijām” informēs par visu aktuālo saistībā ar Fizisko personu datu apstrādi.

Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt par fizisko personu datu apstrādes principiem, datu reģistru, datu subjekta tiesības, biežāk pieļautajām kļūdām fizisko datu aizsardzībā utt.Semināra norises laiks: 20. decembrī no plkst. 10.00–13.00

 
Apmācību iespējas:


E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.

 
Semināra organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija". Cenā iekļauti apmācību materiāli.

Par dalību apmācībās tiek izsniegta biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība.


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 
 
“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.
 

 


Semināra vadītāja: Inese Briķena
sertificēta datu aizsardzības speciāliste kopš 2015. gada; ir pieredzējusi juriste vairāk nekā 20 gadus (dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā), darbojas savā praktizējoša jurista individuālā praksē kopš 2017. gada un ir sertificēta mediatore kopš 2019. gada. Ieguvusi maģistra grādu juridiskajās tiesībās.

Ineses Briķenas 
klientu vidū ir tādi uzņēmumi kā zinātniskais institūts BIOR, Civinty grupas uzņēmumi, Krimuldas novada pašvaldība, Vidzemes dizaina un tehnoloģiju tehnikums, Ober Haus Real Estate Latvi, kafejnīcas Ezītis miglā, u.c.
Semināra mērķis: iegūt zināšanas personu datu aizsardzības pamatprincipos likumīgai personu datu apstrādes nodrošināšanai, zināšanas par pārziņa un datu apstrādātāja pienākumiem un datu subjekta tiesībām, kas jāievēro pārzinim un apstrādātājam.

Iegūt zināšanas par dokumentu izstādi, kas nepieciešami fizisko personu datu apstrādes tiesiskuma nodrošināšanai, kā arī spēju identificēt personu datus un to likumīgas apstrādes pamatus.
SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

 

1. Regulas nozīme Jūsu dzīvē.
2. Fizisko personu datu apstrādes principi un pamati.
3. Datu reģistrs – vai tas ir obligāts?
4. Kad ir vajadzīgs datu aizsardzības speciālists?
5. Datu subjekta tiesības – kā tās realizēt?
6. Pārziņa atbildība.
7. Kad ir nepieciešams novērtējums?
8. Sīkumi, kas padarīs Jūsu dzīvi drošāku.
9. Biežāk pieļautās kļūdas fizisko datu aizsardzībā.

Izskatāmie normatīvie akti: REGULA – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas  2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likums. 
 

Vai Vispārīgā datu aizsardzības regula ir Jūsu prioritāte, tā diktē Jūsu ikdienu vai vienkārši Jūs biedē? Visbiežāk Datu Valsts inspekcija ir piemērojusi sodus par datu apstrādes nosacījumu neievērošanu veicot videonovērošanu, savukārt nākamais biežākais pārkāpums ir saistīts ar privātuma neievērošanu personiskajos profilos sociālajos tīklus.

Daudzās situācijās netiek uzsākti administratīvie sodi, bet bieži sūdzība varētu arī nenonākt līdz Valsts Datu inspekcijai, ja iesniegumu apstrādē personāls spētu identificēt datu subjekta pieprasījumu, uz kuru atbilde ir jāsagatavo, ievērojot Vispārējās datu aizsardzības regulas prasības, jo šeit nederēs formāla atbilde.

Piedaloties šajā seminārā, Jūs datu aizsardzības sfērā iegūsiet prasmi atpazīt situāciju, novērtēt tās nozīmīgumu attiecībā uz Jūsu vai citu darbībām, kā arī Jūsu vai citu personu interesēm. 


 

 

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv
 

Lai pieteiktos semināram par personas datu aizsardzību, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Seminārs klātienē
E-seminārs tiešsaistē