Intensīvais divu dienu apmācību cikls:

PERSONISKĀS EFEKTIVITĀTES TRENIŅŠ

Pašapziņas celšana un savas individualitātes (unikalitātes) apzināšana, sevis pasniegšana

Uzņēmējdarbība ir spriedzes pilna, jo prasa spēju uzņemties atbildību, prasmi komunicēt un sadarboties ar citiem cilvēkiem, tai skaitā klientiem un sadarbības partneriem, kā arī pieņemt svarīgus un izšķirošus lēmumus. Ne mazāk nozīmīga ir arī spēja prezentēt sevi un savas idejas plašai auditorijai. Uzņēmēja loma prasa būt pārliecinātiem par sevi, taču nereti ir vadītāji un darbinieki, kuriem šādas īpašības trūkst, kā rezultāta cieš ne tikai viņu pašvērtējums, bet arī uzņēmuma tēls un darbība.

Personiskās efektivitātes un pārliecinātas uzvedības treniņš ir tas, kas palīdz attīstīt sevī pašpārliecību un paātrināt mērķu realizāciju, paaugstināt personisko efektivitāti. 

Unikāla iespēja uzzināt, kā panākt labākus rezultātus biznesā un vienlaikus attīstīt savu personību, ir apmeklējot semināru “PERSONISKĀS EFEKTIVITĀTES TRENIŅŠ. Pārliecinātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana.”

 
Treniņa ietvaros ikvienam dalībniekam būs iespēja uzzināt, kā celt pašapziņu un pārliecību par sevi, trenēt pārliecinātu uzvedību, kas ļautu palielināt personisko efektivitāti, kā arī iepazīties ar plānošanas sistēmu, kas ļautu palielināt pašefektivitāti, paaugstināt personisko atbildību.Apmācību norises laiks: 24. janvārī, 25. janvārī no plkst. 10.00–14.00

 
Apmācību iespējas:
 
E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā, pēc dalībnieka vēlmēm – pieejams arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 79 + PVN.


Katram tiešsaistes semināra dalībniekam par brīvu – "Biznesa Karte", kas nodrošina 25% atlaidi semināriem un biznesa apmācībām nākamos 6 mēnešus.

Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija". 
Cenā iekļauti apmācību materiāli.
 
Par dalību apmācībās tiek izsniegta 
"Biznesa Akadēmija" apliecība PDF formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 


“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.


Anita Rošāne
 ir profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. Mācību mērķis: 

Apzināt savas personības unikalitāti un to veidojošos un ietekmējošos faktorus, iepazīt savas personības spēka punktus un trenēt savu uzvedību un reaģēšanas modeli atbilstoši savam vēlamajam “Es”. 

Mērķauditorija:

Dažādu jomu profesionāļiem, kuri apzinās savas personiskās efektīvitātes lomu karjerā un attiecībās, klausītājiem, kuri zina, ko vēlas un gatavi ar sevi strādāt, lai kļūtu efektīvāki dažādās dzīves jomās.

 

Apmācību programmā:

 
 1. Pašapziņa un saskarsme – māka pazīt pašam sevi un pašpilnveidoties. Personību veidojošie un ietekmējošie faktori.
 2. Personību veidojošie un ietekmējošie faktori. Raksturs, temperaments kā mainīgie un nemainīgie faktrori.
 3. Sevis pasniegšana – pašapziņu un personību veidojošie  faktori.
 4. Pašapziņa un pašvērtējums, priekšstata pašam par sevi veidošanās. Neadekvāts pašvērtējums, zema pašapziņa – lielākais stresa iemesls.
 5. Veiksmīgas saskarsmes pamats - adekvāts pašvērtējums.
 6. Pašpilnveidošanās process – zināt, gribēt, varēt, darīt.
 7. Sociālie statusi un lomas.
 8. Savas vietas sabiedrībā apzināšanās un izvērtēšana.
 9. Vecumposmu psiholoģiskais raksturojums.
 10. Ģimenes loma un ietekme un personības veidošanos.
 11. Personības raksturojums un personības īpatnības.
 12. Cilvēka pamatvajadzības, to iedalījums.
 13. Individuālo vajadzību apzināšanās. Savu resursu kartes apzināšanas.


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos Personiskās efektivitātes treniņam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Biznesa kartes Nr.