Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: 

 "Praktiskā lietvedība organizācijā – digitāli un attālināti. Kā nodrošināt likumam atbilstošu dokumentu apriti jaunajos apstākļos"
 Lietvedība ir viena no jomām, kas regulāri saskaras ar dažādam pārmaiņām un likuma grozījumiem. Līdzīgi kā grāmatvedībā, arī lietvedībā lielu lomu spēlē zināšanu atjaunošana un regulāra izaugsme. Jāsaka gan, ka ar lietvedību mūsdienās saskaras ne tikai lietveži – bieži gadās, ka lietvedības vešana uzņēmumā tiek uzticēta arī ofisa menedžerim, sekretārei un grāmatvežiem.

Jaunākās zināšanas šajā jomā nodrošinās praktiskais seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem "Praktiskā lietvedība organizācijā – digitāli un attālināti. Kā nodrošināt likumam atbilstošu dokumentu apriti jaunajos apstākļos".

Seminārs palīdzēs ikvienam izprast lietvedības būtību un tās nozīmi organizācijā, apgūt rekvizītu noformēšanas prasības, iemācīties noformēt dažāda veida dokumentus un iepazīties ar dažādiem dokumentu sistematizēšanas veidiem, kā arī izprast arhivēšanas būtību. Semināra norises laiks:  30. martā no plkst. 14.30–17.30


Apmācību iespējas:

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms. Cenā iekļauti apmācību materiāli.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.


Apmācību organizators: "Lietvedības Mācību Centrs"

Par dalību seminārā tiek izsniegta Lietvedības mācību centrs apliecība elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 
 
 

“Lietvedības mācību centrs” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas programmas, kas sniedz iespēju valsts un pašvaldību iestādēm sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, dokumentu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmai un to arhivēšanai.

 


Lektore: Evija Mūrniece
– ieguvusi 
Vidzemes Augstskolā profesionālo bakalaura grādu biznesa vadībā, finanšu vadības novirzienā. Pasniedzējai E. Mūrniecei ir pieredze gan grāmatvedībā, gan lietvedībā, gan indiviuālu risinājumu pielietošanā lietvedības sistēmu ieviešanā un uzlabošanā, tai skaitā arī pieredze Excel pielietošanā lietvedībā, personalvadībā, ISO vadības sistēmās un iekšējo auditu veikšanā. Pārstāvējusi zvērināta revidenta auditā. 


Seminārs piemērots ar lietvedību saistītiem darbiniekiem, iesācējiem un kādu laiku praktizējošiem mazajos un vidējos Latvijas uzņēmumos, izņemot medicīnas, apdrošināšanas, banku, valsts un pašvaldību iestādes.
 

 
SEMINĀRA PROGRAMMĀ:


Kas jāņem vērā, uzsākot darbu vai darbojoties lietvedībā dažādos uzņēmumos Latvijā.
 
  • Lietvedības dokumenti
  • Datorizēta lietvedības sistēma
  • Kā praktiski darbojas elektroniskā lietvedība
  • ISO sistēmas uzņēmumā
  • Personālvadība
  • Biroja tehnika
  • Klātienes un attālinātais biroja darbs
  • Par dokumentu arhivēšanu privātos uzņēmumos

 
 
Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


 
Kontaktinformācija:
“Lietvedības mācību centrs”
Tālrunis: 25396231
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos semināram par praktisko lietvedību, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts