Aktuāls seminārs

"Sabiedriskā labuma organizāciju problēmjautājumi. Statusa iegūšana vai atņemšana un tā risinājumi. Saimnieciskā darbība. PVN piemērošana sabiedriskā labuma darbībā"
 
 
Sabiedriskā labuma darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā ir vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu, vai slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu.

Taču ne vienmēr ir viegli pārzināt visus likumus par to, kā iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas ir jāievēro un kādi regulējošie normatīvie akti atbilst tam. Tāpēc plašāku ieskatu sniegs seminārs "Sabiedriskā labuma organizāciju problēmjautājumi. Statusa iegūšana vai atņemšana un tā risinājumi. Saimnieciskā darbība. PVN piemērošana sabiedriskā labuma darbībā”.

Seminārs sniegs atbildes uz tādiem jautājumiem kā – sabiedriskā labuma mērķis, sabiedriskā labuma organizācijas, statūti, nodokļu atvieglojumi, sabiedriskā labuma organizācijas darbības ierobežojumi, uzraudzība u.tml. 


Semināra norises laiks: 14. jūlijā no plkst. 9.30–12.30

 
Apmācību iespējas:

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms. Cenā iekļauti apmācību materiāli.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59.

 
Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". 
 
Par dalību tiešsaistes seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.
 

 

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. 
Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.

SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

 
Sabiedriskā labuma mērķis. Ar ko grib nodarboties biedrības?
Sabiedriskā labuma darbība. Kā tas atšķiras no citas darbības?
Sabiedriskā labuma organizācijas. Vai tās ir biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, arodbiedrības, sabiedriskās organizācijas?

SLO statūti. Informācija, kam jābūt statūtos.
Nodokļu atvieglojumi sakarā ar sabiedriskā labuma organizācijas darbību.
Sabiedriskā labuma organizāciju reģistrs.
Sabiedriskā labuma komisija.
Sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas kārtība.
Atteikums piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
Sabiedriskā labuma organizācijas darbības ierobežojumi.
Sabiedriskā labuma organizācijas darbības uzraudzība
Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšana. Par ko parasti atņem šo statusu?

Saimnieciskā darbība jeb komercdarbība. Cik daudz var saņemt ieņēmumus no saimnieciskās darbības?

Bilancē norādītā informācija par ieņēmumiem. Kas nav pareizi?

Biedru naudas un dalības maksa? Kā tās atšķiras?
Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atkārtota piešķiršana.
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss biedrības vai nodibinājuma reorganizācijas gadījumā.

Vai SLO jālikvidējas? Ko darīt?

Telpu un finansējuma zaudēšana no pašvaldības. Situācijas risināšana.

Vai SLO jāpārreģistrējas par sociālo uzņēmumu (SIA)? Kā tas ir? Ko dara sociālais uzņēmums? Kur var saņemt šo statusu?

Vai jāmaksā PVN par ieņēmumiem no sabiedriskā labuma?

Strīdi ar VID. Kam var pārsūdzēt VID lēmumu?
 

 
 
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 
29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram par sabiedriskā labuma organizāciju problēmjautājumiem, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums (ja ir)
Tālrunis
E-pasts