Aktuāls darba tiesību praktiskais seminārs

„Summētais darba laiks. Ieturējumi no darba samaksas. Attālinātais darbs. Dīkstāve”
 
 
Darba likums vispārīgi regulē darba laika organizācijas veidu – summētais darba laiks. Savukārt jēdziens “attālinātais darbs” Darba likumā nav noregulēts. Seminārā uzzināsiet, kādas ir darba devēja tiesības un pienākumi, kā arī noskaidrosiet, kas jāņem vērā, ja darbiniekam ir attaisnojoša prombūtne (atvaļinājums, darbnespēja u.c) un viņam ir noteikts summētais darba laiks.

Tāpat seminārā tiks skaidrots par to, kad darba devējs var rīkoties vienpersoniski un kad nepieciešama darbinieka piekrišana ārkārtas situācijas gadījumā, un kā pareizi veikt ieturējumus no darbinieka darba samaksas.

Pasniedzēja Diāna Švānberga skaidros arī jautājumus par to, kādos gadījumos darbinieks veic papildu darbu, par ko viņam pienākas samaksa un kad tiek uzskatīts, ka darbinieks strādā saskaņā ar darba līgumu. Vienlaikus seminārā iegūsiet atbildes uz jautājumiem: kas ir dīkstāve Darba likuma izpratnē un kā to pareizi noformēt? Šos un citus darba devējiem aktuālos darba tiesību jautājumus tiešsaistē skaidros Diāna Švānberga – 
praktizējoša juriste darba tiesībās un darba aizsardzībā.
 

Semināra norises laiks tiešsaistē: pēc pieprasījuma


Apmācību iespējas:

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN

 

Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija". Cenā iekļauti apmācību materiāli. 

Par dalību seminārā tiek izsniegta biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība elektroniskā (PDF) formātā. 

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 
 


Apmācību lektore – Diāna Grīnberga
 – praktizējoša juriste darba tiesībās, darba aizsardzībā, administratīvā pārkāpuma un administratīvā procesā. Pasniedzējai ir 10 gadu pieredze Valsts darba inspekcijā, tai skaitā pieredze Juridiskās nodaļas vadītājas amatā. Ikdienā konsultē uzņēmējus un fiziskās personas darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu piemērošanā, pārstāv klientu intereses valsts iestādēs un tiesās administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajos procesos. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā. 


“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.
SEMINĀRA MĒRĶA GRUPAS – seminārs paredzēts uzņēmumu vadītājiem, personālspeciālistiem un grāmatvežiiem, kuri, papildus tiešajiem pienākumiem, kārto lietvedības dokumentus.
 


SEMINĀRA PROGRAMMĀ:
 
 
  • Summētā darba laika tiesiskais regulējums, tā praktiskā pielietošana;
  • Ieturējumi no darba samaksas sakarā ar darba devēja atprasījuma tiesībām un darba devējam radītajiem zaudējumiem.
  • Biežāk pieļautās darba devēja kļūdas un praktiski risinājumi;
  • Attālinātais darbs. Darba devēja pienākumi un tiesības, nodarbinot darbinieku attālināti. Praktiskie aspekti, problēmas, ieteikumi.
  • Dīkstāve, neparedzēta darba veikšana un papildu darbs.
  • Jautājumi, diskusijas un situāciju analīze.
 
 
Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 

Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis: 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts