Aktuāls seminārs visiem uzņēmumiem

"Kā sakārtot transporta grāmatvedību un nodrošināt precīzu uzskaiti"
 

Saskaņā ar likumu grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei. Šie nosacījumi attiecas arī uz transporta līdzekļu uzskaiti.

Lai sniegtu plašāku ieskatu, kā veidot transporta grāmatvedību, ikvienam ir iespēja piedalīties seminārā "Kā sakārtot transporta grāmatvedību un nodrošināt precīzu uzskaiti".

Semināra ietvaros ikviens varēs gūt atbildes uz jautājumiem par likumdošanu, iekšējiem dokumentiem, degvielas normas noteikšanu, nomāto transportu un citām iekārtām, uzskaites veidiem utt.
 


Semināra norises laiks: 7. maijā no plkst. 14.00–17.00

 
Apmācību iespējas:

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms. Cenā iekļauti apmācību materiāli.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59.

 
Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". 
 
Par dalību tiešsaistes seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.
 

 

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.


 

Lektore: Evija Mūrniece 
– ieguvusi 
Vidzemes Augstskolā profesionālo bakalaura grādu biznesa vadībā, finanšu vadības novirzienā. Pasniedzējai E. Mūrniecei ir pieredze gan grāmatvedībā, gan lietvedībā, gan indiviuālu risinājumu pielietošanā lietvedības sistēmu ieviešanā un uzlabošanā, tai skaitā arī pieredze Excel pielietošanā lietvedībā, personalvadībā, ISO vadības sistēmās un iekšējo auditu veikšanā. Pārstāvējusi zvērināta revidenta auditā.
SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

 
 
1. Likumdošana.

2. Iekšējie dokmenti.

3. Degvielas normas noteikšana:

 
3.1. Automašīnas līdz 3,5 t
3.2. Traktortehnika
3.3. Citas iekārtas
3.4. Nomātais transports un iekārtas

4. Uzskaites veidi.

5. Praktisks piemērs excel degvielas atskaišu sagatavošanai.

6. Nestandarta situācijas.

7. Degvielas kopsavilkuma atskaites veidošana.


 
 
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 
29948182
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos semināram par transporta grāmatvedību, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums (ja ir)
Tālrunis
E-pasts