Aktuāls seminārs visiem uzņēmumiem

"Kā sakārtot transporta grāmatvedību un nodrošināt precīzu uzskaiti"
 

Saskaņā ar likumu grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei. Šie nosacījumi attiecas arī uz transporta līdzekļu uzskaiti.

Lai sniegtu plašāku ieskatu, kā veidot transporta grāmatvedību, ikvienam ir iespēja piedalīties seminārā "Kā sakārtot transporta grāmatvedību un nodrošināt precīzu uzskaiti".

Semināra ietvaros ikviens varēs gūt atbildes uz jautājumiem par likumdošanu, iekšējiem dokumentiem, degvielas normas noteikšanu, nomāto transportu un citām iekārtām, uzskaites veidiem utt.
 


Semināra norises laiks: 17. decembrī no plkst. 10.00–13.00

 
Apmācību iespējas:

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms. Cenā iekļauti apmācību materiāli.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.

 
Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". 
 
Par dalību tiešsaistes seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.
 

 

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.


 


Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.

 
SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

 
 
I. Automašīnas uzņēmumā:

1. Autotransporta izmaksu uzskaite vieglajām un kravas automašīnām: 

 

  • īpašumā esošajām automašīnām: remontdarbu izmaksas, iegādes izmaksas;
  • automašīnas noma: patapinājums, darba līgums u.c. līgumi; 
  • automašīnas ekspluatācijas izmaksu pamatojošie dokumenti; 
  • ceļazīmes vai maršruta lapas pareiza noformēšana un uzskaites kārtība; 
  • degvielas norakstīšana un maršruta lapu izmantošanas kārtība uzņēmumā, atkarībā no situācijas: benzīns, gāze, elektrība iegāde un to uzskaite;
  • transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumu, kārtējā un kapitālā remonta uzskaites kārtība.

2. Kā pareizi noformēt līgumattiecības par personiskā autotransporta
izmantošanu uzņēmuma (iestādes) vajadzībām. 

3. Kompensācija fiziskai personai par nolietojumu, kas radies, izmantojot uzņēmumā viņa automašīnu. 

4. Uzņēmuma izdevumi un uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana uzņēmuma vieglajiem un kravas transportlīdzekļiem. 

5. Priekšnodokļa atskaitīšana un pievienotās vērtības nodokļa piemērošana uzņēmumu vieglajiem transportlīdzekļiem. 

6. Reprezentatīvas automašīnas izmantošana uzņēmumā un nodokļi.

7. Prasības sagatavojot nolikumu par transportlīdzekļu izmantošanu uzņēmumā vai iestādē (nolikums, dokumentu noformēšanas paraugi u.c.).

 
II. Komandējumi un darba braucieni:

Komandējumu un darba braucienu pamatuzskaite: 

 
1. Komandējums, darba brauciens vai darbinieka nosūtījums  – Darba likuma normas;
2. Gadījumi, kad tiek noformēts komandējums un kad darba brauciens; vai drīkst piemērot vienādas normas, ja darbinieki tiek sūtīti komandējumos, darba braucienos vai nosūtīti darbam ārzemēs;
3. Kuras personas var doties komandējumos un darba braucienos; kad ir nepieciešams vadītāja rīkojums?
4. Dienas naudas un naktsmītnes izdevumu summas noteikšana (Latvijā, ārzemēs), dienas naudas samazināšanas likumīgās iespējas;
5. Ierobežojumi dienas naudai komandējumos un darba braucienos (piemēri, dažādu praktisku situāciju skaidrojums);
6. Gadījumi, kad jāmaksā komandējuma nauda, nosūtot darbinieku strādāt ārvalstīs;
7. Komandējuma dokumentu noformēšana saskaņā ar likumdošanas prasībām.

Transporta un citi izdevumi komandējuma un darba braucienu laikā:
 
1. Sabiedriskais transports, taksometri;
2. Pieļaujamas transporta izdevumu normas;
3. Transporta izdevumu atlīdzināšana virs normas;
4. Citi izdevumi komandējuma un darba braucienu laikā: auto noma, autostāvvieta, telefona sarunas, drēbju tīrīšana, skaistumkopšanas pakalpojumi; 
5. Transporta un citu izdevumu dokumentu noformēšana saskaņā ar likumdošanas prasībām;
6. Izdevumu grāmatošana, ja nav attaisnojumu dokumentu.
 
Reprezentācijas izdevumi komandējuma un darba braucienu laikā:  

 
1. Dalība konferencēs, semināros, korporatīvajos pasākumos;
2. Darījuma partneru cienāšana;
3. Dāvanas partneriem;
4. Reprezentācijas izdevumu dokumentu noformēšana saskaņā ar likumdošanas prasībām.

 
 
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 
29948182
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos semināram par transporta grāmatvedību, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums (ja ir)
Tālrunis
E-pasts