Praktiskais seminārs


Kā sarežģītu klientu pārvērst par draugu.

Darbs ar sarežģītiem un agresīviem klientiem, problēmsituāciju risināšana. Globālās veselības krīzes ietekme uz apkalpojošo sfēru.
 

Klientu apkalpošanas sfēra ne vienmēr ir viegla – lielākoties tas nozīmē saskarties ar dažādiem klientiem un censties atrast kopīgu valodu pat ar sarežģītākajiem klientiem. Sarežģīti klienti ir lielākais klientu apkalpošanas izaicinājums, jo ne vienmēr izdodas rast pareizo pieeju, lai nodrošinātu izcilu klientu apkalpošanu, ja gadās nonākt kādā stresa situācijā. Taču komunikācija ar sarežģītiem klientiem ir ļoti nozīmīga, jo, tikai spējot risināt sarežģītas situācijas, ir iespējams efektīvāk sasniegt uzņēmuma mērķus.

Lai palīdzētu ikvienam labāk izprast klientus, uzņēmumiem tiek piedāvāts īpašs praktiskais seminārs “Kā sarežģītu klientu pārvērst par draugu. Darbs ar sarežģītiem un agresīviem klientiem, problēmsituāciju risināšana. Globālās veselības krīzes ietekme uz apkalpojošo sfēru”.

Semināra ietvaros tiks aplūkotas tādas tēmas kā efektīva un neefektīva komunikācija, sarežģīti klienti un to agresijas izpausmes, klientu pārmetumi, situācijas risinājuma algoritms, stresa pārvarēšana, emocionālais līdzsvars u.tml.
 
 
E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieku vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.

Semināra noslēgumā katram dalībniekam tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. 
 


Bet par savu centību iekarot jaunus zinību un profesionālās izaugsmes kalnus, uzņēmumi saņem vēl vienu unikālu BONUSU – reklāmas un publicitātes iespēju interneta medijos – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv   
 

“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.






Apmācību lektore – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 



 

Metodes: Integrēta profesionālās pilnveides apmācību programma ar teorijas (1 astronomiskā stunda), situāciju modēlēšanas un supervīzijas procesa elementiem (t.sk. atbildes uz jautājumiem – 1 astronomiskā stunda).

Gatavība: Dalībniekiem ir izpratne par profesionālās pilnveides nepieciešamību, zina kādu informāciju vēlas iegūt, lai atrisinātu darba uzdevumus (problēmas, sarežģītas situācijas). Pieejams atbilstošs aprīkojums (dators, ieslēgta kamera, izslēgts mikrofons, kuru aktivizē, lai jautātu, diskutētu, grupas darbā. Saziņa nodrošināta grupas čatā vai tieši uzdodot jautājumus). Telpa, kurā nav traucējošo faktoru.

Semināra ilgums: 2 stundas

Dalībnieki: dalība tiešsaistē atvērta uzņēmuma darbiniekiem. 



SATURA IZKLĀSTS:

Satura un procesa apraksts: Tiešsaistes profesionālās pilnveides apmācību process ir mērķtiecīgi organizēts ar virzību uz izpratnes stiprināšanu un atjaunošanu, savu resursu apzināšanos un jaunu, radošu pieeju un  risinājumu atrašanu.

Tiks izmantota aktīvās apmācības pieeja, kuras uzdevums ir iedrošināt mainīt pieņēmumus un paplašināt profesionālo kapacitāti. Procesā notiks diskusijas un analīze ar augstu līdzdalību. 

 
1. Globālās veselības krīzes ietekme uz cilvēku dzīves ieradumiem un apkalpojošo sfēru.

2. Kas ir efektīva un neefektīva komunikācijas – klienta tipa atpazīšana, piemērota komunikācijas stila izvēle, aktīva klausīšanas, sarunu vadīšana, emocionālā līdzsvara kontrole. 

3. Kāpēc klients “parastais” kļūst par sarežģītu vai agresīvu klientu. Agresijas izpausmes. 

4. Klienta pārmetumi – pamatoti, nepamatoti, pozīcija “kāpēc es”.

5. Situācijas risinājuma algoritms:  sarunas vadīšana (izpratnes apliecinājums – frāzes, kas pauž attieksmi, balss tonis, intonācija), emociju "atsijāšana", radošu risinājumu pielietošana, robežu nospraušana.  

 
6. Stresa pārvarēšana, emocionālais līdzsvars, attiecības un savstarpējais atbalsts komandā, vienotas izpratnes nozīme. Personiski resursu atjaunošanas nozīme.




 
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos korporatīvajam semināram par sarežģītiem un agresīviem klientiem, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts