Korporatīvais seminārs

PREZENTĒŠANAS UN UZSTĀŠANĀS PRASMES

Ikviens uzņēmējs, kuram rūp uzņēmuma nākotne un tēls, piekritīs, ka komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem kopumā ietekmē daudzus uzņēmumu attīstībai svarīgus faktorus, tāpēc ļoti būtisks ir jautājums par to, kā mēs pasniedzam savu uzņēmumu citiem, kā prezentējam savas idejas un uzstājamies auditorijas priekšā.

Prasme veiksmīgi uzstāties auditorijas priekšā un prasme runāt mūsdienās jebkurā jomā iegūst arvien lielāku vērtību. Prezentācijas prasme ir ļoti nozīmīga ikvienam darbiniekam, jo no tā, kā pasniegsiet sevi, būs atkarīgs arī jūsu pārstāvētā uzņēmuma tēls un tas, vai sadarbības partneriem būs vēlme sadarboties. Jo kā zināms, interesantas uzstāšanās, kuras klienti un sadarbības partneri atceras gadiem ilgi, vienmēr tiek augsti vērtētas. 

Padomus par efektīvas prezentācijas izveidi un vadīšanu iegūsiet apmeklējot semināru “PREZENTĒŠANAS UN UZSTĀŠANĀS PRASMES”. 

Seminārs palīdzēs attīstīt darbinieku prasmi veidot interesantas un saistošas  prezentācijas, vadīt auditorijas uzmanību vēlamā virzienā, pielietot ķermeņa valodu un atbilstošus balss parametrus, pārliecināt ar humoru, veiksmīgi atbildēt uz jautājumiem un iebildumiem


“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.

Mācību mērķis: Attīstīt darbinieku prasmi veidot interesantas un saistošas  prezentācijas, vadīt auditorijas uzmanību vēlamā virzienā, pielietot ķermeņa valodu un atbilstošus balss parametrus, pārliecināt ar humoru, veiksmīgi atbildēt uz jautājumiem un iebildumiem.
 
Mācību saturs:
 
Prezentācijas būtība un veidi
Prezentācijas mērķi dažādās uztveres pozīcijās
Individuālā mērķa uzstādīšana prezentācijai
Kā pārvarēt bailes no publiskas uzstāšanās
Sagatavošanās prezentācijai
Prezentācijas struktūra
Uzstāšanās auditorijas izpēte 
Uzstāšanās saturs. Domu kartes
Padomi teksta rakstīšanai
Prezentācijas vadīšanas māksla
Prezentācijas palīglīdzekļu izmantošana
Komunikācijas kanāli
 
Reprezentatīvās sistēmas
Prezentācijas vadītājam nepieciešamās īpašības
 
 
Semināra noslēgumā katram dalībniekam tiek izsniegta  "Biznesa Akadēmija" apliecība.
 

 
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos korporatīvajām apmācībām "PREZENTĒŠANAS UN UZSTĀŠANĀS PRASMES", lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts