Aktuāls darba tiesību praktiskais seminārs

"Uzteikumi. Problēmas un risinājumi, pārtraucot darba līgumu ar darbinieku"
 
 

Darba devējam ir svarīgi ievērot visus nosacījumus, lai nodrošinātu likumīgu un pareizu darba tiesisko attiecību pārtraukšanu. Seminārā tiks izvērtēti aktuālie problēmjautājumi un iespējamie risinājumi, pārtraucot darba tiesiskās attiecības ar darbinieku.

Tiks vērsta uzmanība uz biežāk pieļautajām kļūdām, kuru dēļ var rasties situācijas, ka tiek piemērots administratīvais sods par uzteikuma procedūras neievērošanu un tiesa atceļ darba devēja uzteikumu.

 


Semināra norises laiks tiešsaistē: 1. martā no plkst. 10.00–13.00


Apmācību iespējas:

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN


Katram tiešsaistes semināra dalībniekam par brīvu – "Biznesa Karte", kas nodrošina 25% atlaidi semināriem un biznesa apmācībām nākamos 6 mēnešus.
 
Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija". Cenā iekļauti apmācību materiāli. 

Par dalību seminārā tiek izsniegta biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība elektroniskā (PDF) formātā. 

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 Apmācību lektore – Diāna Grīnberga
 – praktizējoša juriste darba tiesībās, darba aizsardzībā, administratīvā pārkāpuma un administratīvā procesā. Pasniedzējai ir 10 gadu pieredze Valsts darba inspekcijā, tai skaitā pieredze Juridiskās nodaļas vadītājas amatā. Ikdienā konsultē uzņēmējus un fiziskās personas darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu piemērošanā, pārstāv klientu intereses valsts iestādēs un tiesās administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajos procesos. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā. 

“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.

 
 
SEMINĀRA PROGRAMMĀ:
 
 
  • kā pareizi pārtraukt darba tiesiskās attiecības Darba likuma 101. pantā noteiktajos gadījumos (darbinieks pārkāpis darba līgumu vai darba kārtības noteikumus, rīkojies prettiesiski, darbu veic alkohola reibumā, pārkāpis darba aizsardzības noteikumus, darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ vai tiek samazināts darbinieku skaits);
 
  • kādi dokumenti nepieciešami pirms uzteikuma izsniegšanas, kā pareizi tos sagatavot;
 
  • kā rīkoties, ja darbinieks uzsaka darba līgumu gadījumā, ja viņam ir svarīgs iemesls;
 
  • kas jāņem vērā, pārtraucot darba tiesiskās attiecības, savstarpēji vienojoties;
 
  • kādas ir darba devēja tiesības un pienākumi gadījumos, kad darbinieks neierodas darbā neattaisnojoša iemesla dēļ;
 
  • uzteikuma termiņi un paziņošanas kārtība;
 
  • arodbiedrības loma uzteikuma procesā;
 
  • jautājumi, diskusijas un situāciju analīze.
 

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 

Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis: 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Biznesa kartes Nr.