Praktiskais seminārs
 
"Kas mainās valdes locekļu atlīdzības izmaksā? Valdes locekļu naudas izdevumi un darbība uzņēmumā"

Kas jāzina valdes loceklim par jauno Grāmatvedības likumu? Jauna atbildība un sodi valdes loceklim un īpašniekam par NILLN likuma pārkāpumiem.
 

Ir stājušies spēkā grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Nodokļu likums), ar kuriem Nodokļu likuma XI nodaļā tika ieviests regulējums, kas nosaka valdes locekļu personīgo atbildību par nodokļu parādiem, ir pagājis vairāk nekā gads, tomēr aizvien nākas saskarties ar daudziem neskaidriem jautājumiem, uz kuriem nerastas atbildes var negatīvi ietekmēt uzņēmējdarbību.

Aizvien aktuālāks kļūst jautājums par komercsabiedrību valdes locekļu personīgu atbildību par juridiskas personas nodokļu parādiem. Prakse rāda, ka nodokļu parādu rašanās gadījumā, tai skaitā saistībā ar kapitālsabiedrībā veikto nodokļu pārbaudi (revīziju), var rasties situācija, ka valdes locekļa vadītā sabiedrība kļuvusi maksātnespējīga, kā rezultātā zaudējumus var piedzīt no maksātnespējīgas sabiedrības valdes locekļiem vai arī Valsts ieņēmuma dienests var uzsākt procesu par nokavētu maksājumu atlīdzību no tā valdes locekļa, kura darbības laikā attiecīgie nokavētie maksājumi radušies. 

Ikvienam valdes loceklim ir jābūt lietas kursā par iespējamajām problēmām un to risinājumiem, jo tikai aktualitāšu pārzināšana var palīdzēt izvairīties no situācijas, ka nezināšanas dēļ smagi cieš bizness.
 

Semināra norises laiks: 2. februārī no plkst. 14.00–17.00 
 

Apmācību iespējas:

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms. Cenā iekļauti apmācību materiāli.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.


Katram tiešsaistes semināra dalībniekam par brīvu – "Biznesa Karte", kas nodrošina 25% atlaidi semināriem un biznesa apmācībām nākamos 6 mēnešus.
 
Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". 
 
Par dalību tiešsaistes seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. 
Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos. 

SEMINĀRA PROGRAMMA:
 

IIN un VSAOI:

Valdes locekļu obligātais nodoklis – IIN un VSAOI.
Ja valdes loceklis ir dekrētā.
Ja uzņēmumā nav apgrozījuma.
Ja valdes loceklis slimo.
Kā iesniegt ziņojumu par VSAOI un kā uzrādīt valdes locekļa ienākumu?
Valdes locekļu nodarbinātība, vai nepieciešams darba līgums?
Valdes locekļu pienākumu pildīšana kapitālsabiedrībās, pilnvarojums atbilstoši Civillikumam.
Vai var saņemt dīkstāves atbalstu?
Vai valdes loceklim būs jāmaksā obligātais minimālais VSAOI?
Vai par valdes locekli mikrouzņēmumā jāmaksā IIN un VSAO?

Komerctiesības:

Valdes locekļu atbildība.
Valdes locekļu rīcībspēja.
Valdes locekļa avansa norēķinu izdevumi, preču iegāde, izdevumu kompensācija.
Valdes loceklis – paraksta tiesības, darba laiks.
 
Personificēti izdevumi:


Komandējumi.
Vieglās automašīnas lietošana – degvielas čeki, ceļazīmes, PVN priekšnodoklis, saimnieciskie izdevumi, auto nodoklis, patapināta, nomāta, iegādāta mašīna.
Reprezentatīvā automašīna.

Saimnieciskās darbības izdevumi:

Reprezentācijas izdevumi.
Vai var lietot alkoholu?
Ko darīt, ja pirktas cigaretes, sievai apģērbs, zābaki un bērniem rotaļlietas?
Ja izdevumos iekļautas zāles, kur tās likt?
Puķes un suvenīri – kas tie par izdevumi.

Jaunumi Grāmatvedības likumā:

Vai valdes loceklis var kārtot inventarizāciju?
Vai valdes loceklis var kārtot grāmatvedību?
Grāmatvedības kontrole.
Valdes locekļa atbildība par grāmatvedību.
Valdes loceklis un kasieris.
Ko darīt, ja kasē ir liela nauda?
Vai valdes loceklis ar naudu var rīkoties brīvi un izņemt to, kad vēlas?
Kāpēc nevar izmest čekus?

Aizdevumi:

Aizdevumi saistītai personai un valdes loceklim. Nodokļu riski. IIN un UIN.
Ko darīt, ja valdes loceklis nevar atdot parādu?
Kā rīkoties, lai dzēst parādu, ko uzņēmumam aizdevis īpašnieks?
Obligātie aizdevuma procenti.
Labuma gūšana no bezprocentu aizdevuma.

NILLNS TPF un SAN:

Valdes locekļu atbildība par NILLNS.
Kādi sodi piemērojami par NILLNS pārkāpumiem?
Kad uzņēmumam atņem licenci?
Kad soda patiesā labuma guvējus, īpašniekus?
Kad jāpārdod kapitāldaļas jeb jālikvidē uzņēmums?

Uzņēmuma parādi:

Valdes locekļa atbildība par nodokļu parādiem.
Kādos gadījumos iestājas valdes locekļa atbildība.
Solidāra valdes locekļu atbildība.
VID lēmums par nodokļu parādu atlīdzināšanu.
Ko darīt, ja valdes loceklis ir bezpajumtnieks vai ārzemnieks?
Personas reputācija – ētikas un morāles jautājumi.
Kapitāldaļu pārdošana un aizliegumi.
VID tiesības veikt piedziņu uz visu personisko un ģimenes mantu.
Mantinieku atbildība par nodokļu parādiem.
Pretruna ar Komerclikumu.
Iespējamais risinājums – maksātnespēja vai emigrācija uz trešajām valstīm.
Valdes maiņa, prokūrista iecelšana.
Valdes loceklis – riska persona.
Maksātnespējas ierosināšana.
Maksātnespējas izdevumi.
Valdes locekļu atbildība par dokumentu nenodošanu.
Fiziskās personas maksātnespēja.

 


"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos grāmatvedības semināram, lūdzu, aizpildiet šo pieteikuma anketu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Biznesa kartes Nr.