IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Reģistrējies biznesa apmācībām ar līdzfinansējumu.

Grāmatvedis ir ikviena uzņēmuma neaizstājams speciālists – uz grāmatveža pleciem gulstas atbildība par nodokļu un finanšu atskaitēm, firmas finanšu operācijām un par uzņēmuma finanšu darbību kopumā. Taču ne tikai – grāmatveža galvenais uzdevums ir vienmēr būt informētam par aktuālākajām izmaiņām nodokļu un finanšu likumdošanā.

Lai panāktu veiksmīgu rezultātu, ikvienam nozares pārstāvim ir svarīgi sekot līdzi jaunumiem likumdošanas grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos, tapēc jau šodien ir iespēja pieteikties vairākiem aktuāliem grāmatvedības un nodokļu semināriem. 


MĀCIES KOPĀ AR DRAUGIEM VAI KOLĒĢIEM TIEŠSAISTĒ – līdz pat 3 apmācību dalībniekiem par 1 cenu. KOPĀ MĀCĪTIES IZDEVĪGĀK! Ja esat vairāk nekā 3, tad piemaksa par katru nākamo e-apmācību dalībnieku – Tavu draugu vai kolēģi – tikai 20%, kā arī apliecības – visiem tiešsaistes apmācību dalībniekiem. Grāmatvedības un nodokļu apmācības

 
 
Grāmatvedības un nodokļu jaunumu apmācību kurss: GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJA: grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas jeb kā grāmatvedim kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku. Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/gramatvedibas-akademijas-intensivais-kurss

Praktiskais seminārs: KĀ PAREIZI PLĀNOT UN ĪSTENOT GRĀMATVEDĪBAS POLITIKU UZŅĒMUMĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/gramatvedibas-politika-uznemuma

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM – praktiskais semināru cikls. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 149, APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 99. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi-2021

Praktiskais seminārs: BIEDRĪBU, RELIĢISKO UN CITU NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU GRĀMATVEDĪBA UN GADA PĀRSKATI. SABIEDRISKAIS LABUMS. ZIEDOJUMI UN ATLAIDES. SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/gramatvediba-un-gada-parskati

Praktiskais seminārs: FINANŠU VADĪBAS PAMATI VADĪTĀJIEM. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/finansu-vadibas-pamati

Praktiskais vienas dienas seminārs: GRĀMATVEDĪBAS METODIKA UN IZMAIŅAS 2021. GADĀ. KĀ PAREIZI PLĀNOT UN ĪSTENOT GRĀMATVEDĪBAS POLITIKU UZŅĒMUMĀ, IESTĀDĒ UN BIEDRĪBĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/gramatvedibas-metodika

Praktiskais seminārs: GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE UN NODOKĻU PIEMĒROŠANA LAUKSAIMNIECĪBAI. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/nodoklu-piemerosana-lauksaimniecibai

Praktiskais seminārs: KAS MAINĀS VALDES LOCEKĻU ATLĪDZĪBAS IZMAKSĀ NO 01.07.2021.? VALDES LOCEKĻU NAUDAS IZDEVUMI UN DARBĪBA UZŅĒMUMĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/valdes-locekli

Praktiskais seminārs: GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE UN GATAVOŠANĀS GADA PĀRSKATAM. INVENTARIZĀCIJA. PAMATLĪDZEKĻU UN KRĀJUMU UZSKAITE. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/gada-parskats

Praktiskais seminārs: UIN DEKLARĀCIJAS PRAKTISKA SAGATAVOŠANA. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/UIN-deklaracijas-sagatavosana

Praktiskais seminārs: GRĀMATVEDĪBAS UN NODOKĻU JAUTĀJUMI KRĪZES APSTĀKĻOS – KĀ RĪKOTIES, LAI IZMANTOTU VISAS ATBALSTA IESPĒJAS. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/nodoklu-risinajumi

Praktiskais seminārs: VISS PAR DEBITORU PARĀDU ATGŪŠANU ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ. PVN, UIN U.C. ATMAKSAS IESPĒJAS NO ŠAUBĪGIEM UN BEZCERĪGIEM DEBITORIEM. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/debitoru-paradu-atgusana

Apvienotais praktiskais seminārs: SVARĪGI JAUTĀJUMI PVN PIEMĒROŠANĀ UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM / PAR AUTOTRANSPORTA IZMANTOŠANU UZŅĒMUMĀ UN IESTĀDĒ. IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANAS ĪPATNĪBAS. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/apvienotais-seminars

Praktiskais seminārs: DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA – KAS GRĀMATVEDIM PAR TO JĀZINA, ĪPAŠI KRĪZES LAIKĀ. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/darba-tiesibas-un-aizsardziba

Vienas dienas kursi pašnodarbinātajiem, individuālajiem komersantiem un mikrouzņēmumu īpašniekiem: PATS SEV GRĀMATVEDIS!  Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/pats-sev-gramatvedis

Praktiskais gramatvedības apmācību kurss: GRĀMATVEDĪBAS PAMATI (BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM) – TIEM, KURI VĒLAS SPERT PIRMO SOLI UZ JAUNU PROFESIJU UN PANĀKUMIEM KARJERĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/gramatvedibas-pamati-iesacejiem

Praktiskais seminārs: DARĪJUMI SKAIDRĀ NAUDĀ – IESPĒJAMIE RISKI UN SODA SANKCIJAS. JAUNI IEROBEŽOJUMI 2021. GADĀ. KASES APARĀTU, BIĻEŠU UN KVĪŠU LIETOŠANA. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/skaidras-naudas-darijumi

Apvienotais praktiskais grāmatvedības seminārs: VISAS AKTUĀLĀS IZMAIŅAS NODOKĻU LIKUMDOŠANĀ UN GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITĒ, PAR KURĀM JĀBŪT INFORMĒTAM KATRAM UZŅĒMUMAM UN IESTĀDEI. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/izmainas-nodoklu-likumdosana

Praktiskais nodokļu optimizācijas seminārs: NODOKĻU UN KOMERCDARBĪBAS PLĀNOŠANA. IZMAKSU SAMAZINĀŠANA UN PEĻŅAS PALIELINAŠANA. ATTIECĪBAS AR VID + ĪSUMĀ PAR AKTUĀLAJIEM NODOKĻU LIKUMDOŠANAS JAUNUMIEM 2021. gadā. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/nodoklu-optimizacija

Praktiskais seminārs: KOMERCDARBĪBAS PLĀNOŠANA. PERSONĀLA ILGTSPĒJAS IZDEVUMI. REPREZENTĀCIJAS, REKLĀMAS UN UZŅĒMUMA IZDEVUMI. SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/komercdarbibas-planosana

Praktiskais seminārs: UZŅĒMUMA KLIENTU OBLIGĀTĀ IZPĒTE, RISKU NOTEIKŠANA, PATIESA LABUMA GUVĒJI, JAUNI SODI UN STARPTAUTISKO SANKCIJU IEVĒROŠANA. SLIEKŠŅA DEKLARĀCIJA. JAUNI GROZĪJUMI NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS LIKUMĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 39. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/NILL-likums

Praktiskais seminārs: JAUNA NODOKĻU PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA AUTORATLĪDZĪBAI 2021. GADĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/nodoklu-piemerosana-autoratlidzibai

Praktiskais seminārs: PERSONĀLA IZMAKSAS, KAS NAV APLIEKAMAS AR NODOKĻIEM, UN KĀ TĀS OPTIMIZĒT? Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/personala-izmaksas

Aktuāls seminārs: SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJU PROBLĒMJAUTĀJUMI. STATUSA IEGŪŠANA VAI ATŅEMŠANA UN TĀ RISINĀJUMI. SAIMNIECISKĀ DARBĪBA. PVN PIEMĒROŠANA SABIEDRISKĀ LABUMA DARBĪBĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/sabiedriska-labuma-organizacijas

Aktuāls seminārs visiem uzņēmumiem: KĀ SAKĀRTOT TRANSPORTA GRĀMATVEDĪBU UN NODROŠINĀT PRECĪZU UZSKAITI. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/transporta-gramatvediba

Praktiskais seminārs: GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE ES, VALSTS UN PAŠVALDĪBU PROJEKTOS. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/gramatvedibas-uzskaite-projektos

Svarīgs praktiskais seminārs visiem mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem un pašnodarbinātajiem: KĀDAM BIZNESAM MUN REŽĪMS BŪS IZDEVĪGS ARĪ TURPMĀK? KĀDI IR TĀ PLUSI/MĪNUSI UN KĀDU NODOKĻU REŽĪMU IZVĒLĒTIES UZŅĒMĒJAM? Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/mun-rezims

Praktiskais seminārs: FINANSĒJUMS UN VALSTS ATBALSTS UZŅĒMUMIEM COVID-19 LAIKĀ 2021. GADĀ. Cena: pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 59. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/valsts-atbalsts-uznemumiem

Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk! 

Tālrunis papildus informācijai: 
20355559; e-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos grāmatvedības un nodokļu apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Apmācības klātienē
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē